Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 30.10.2020 - 05.11.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 12 993,9 тис.грн., у тому числi:
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти за рахунок коштiв освiтньої субвенцiї - 60,0тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на проведення виборiв депутатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв, за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 1 843,2тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення пiдтримки окремих закладiв та заходiв у системi охорони здоров`я за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 170,0тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя - 4 511,0тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 56,3тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 72,5тис.грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 1231,1 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 183,7 тис.грн.;
    - харчування - 400,0 тис.грн.;
    - соцiальний захист i соцiальне забезпечення - 35,8 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 130,1 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 237,1 тис.грн.;
    - житлово-комунальне господарство - 111,0 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП Радiостудiя "Новий двiр" - 22,6 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 40,0 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 106,0 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 91,5 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 1200,2 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати перевiзнику за проїзд мешканцiв до садово-городнiх масивiв - 63,2 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 2000,0 тис.грн.;
    - мунiципальнi формування з охорони громадського порядку - 3,5 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 280,4 тис.грн., в тому числi: послуги - 130,1 тис.грн., енергоносiї - 37,3 тис.грн., пiльговi медикаменти - 111,5 тис.грн., харчування - 1,5 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету на проведення виборiв для мiського бюджету м. Червонограда - 403,5 тис.грн., мiського бюджету м. Сокаля - 472,6 тис.грн., бюджету Радехiвської мiської ОТГ - 325,4 тис.грн., мiського бюджету Великомостiвської ОТГ - 160,8 тис.грн., мiського бюджету м. Белз - 216,8 тис.грн., бюджету Лопатинської селищної ОТГ - 147,9 тис.грн., селищного бюджету смт. Доборотвiр - 116,2 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - придбання iнтерактивних панелей для загальноосвiтнiх шкiл - 892,9 тис.грн.;
    - придбання iнтерактивної дошки для ЗДО № 1 - 17,5 тис.грн.;
    - придбання телевiзора, планшета для ЧЗШ № 1 - 32,0 тис.грн.;
    - реконструкцiя пiдвiсного мосту через рiчку Захiдний Буг - 74,3 тис.грн.;
    - придбання питного вуличного фонтанчика - 17,3 тис.грн.;
    - придбання кухонного обладнання для ЧЗШ № 2 - 12,3 тис.грн.;
    - придбання телевiзорiв, системного блока для ЧЗШ № 6 - 45,5 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради