ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ
РУКА ДОПОМОГИ
Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград
Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
Земельнi вiдносини
Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.09.2018р. № 974 "Про встановлення земельного податку на територiї м.Червонограда"

Про встановлення земельного податку на територiї мiста Червонограда

Iнформацiя про проведення земельних торгiв повторних земельних торгiв у формi аукцiону з продажу права оренди земельної дiлянки несiльськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Львiвська область, м.Червоноград (в межах населеного пункту), вулиця Львiвська, земельна дiлянка 75

ПЕРЕЛIК ДОКУМЕНТIВ, НЕОБХIДНИХ ДЛЯ ПОДАЧI ЗАЯВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТIВ НА УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ У ФОРМI АУКЦIОНУ З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДIЛЯНОК НЕСIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ПРАВА ОРЕНДИ НА НИХ) ДЛЯ ФIЗИЧНОЇ ОСОБИ

ПЕРЕЛIК ДОКУМЕНТIВ, НЕОБХIДНИХ ДЛЯ ПОДАЧI ЗАЯВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТIВ НА УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ У ФОРМI АУКЦIОНУ З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДIЛЯНОК НЕСIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ПРАВА ОРЕНДИ НА НИХ) ДЛЯ СУБ"ЄКТА ПIДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ФIЗИЧНОЇ ОСОБИ

ПЕРЕЛIК ДОКУМЕНТIВ, НЕОБХIДНИХ ДЛЯ ПОДАЧI ЗАЯВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТIВ НА УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ У ФОРМI АУКЦIОНУ З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДIЛЯНОК НЕСIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ПРАВА ОРЕНДИ НА НИХ) ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

До вiдома власникiв землi i землекористувачiв

      Вiдповiдно до пункту 2 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про Державний земельний кадостр" земельнi дiлянки, право власностi (користування) на якi виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно вiд присвоєння їм кадастрового номера.
      Державна реєстрацiя таких земельних дiлянок здiйснюється на пiдставi технiчної документацiї iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) в натурi (на мiсцевостi) меж земельної дiлянки за заявою їх власникiв (користувачiв), або осiб, якi подали заяви про визнання спадщини вiдумерлою, якщо така справа прийнята до провадження судом.
      З метою проведення Державної реєстрацiї земельних дiлянок, право власностi (користування) на якi виникло до 2004 року, їх власникам i землекористувачам необхiдно звернутися з вiдповiдною заявою в Центр надання адмiнiстративних послуг Червоноградської мiської ради (проспект Шевченка, 27, мiсто Червоноград) з метою внесення вiдомостей про земельнi дiлянки до Державного земельного кадастру.
      Вiдповiднi консультацiї з цього питання можна отримати у Вiддiлi мiськрайонного управлiння у Сокальському районi та мiстi Червоноградi головного управлiння Держгеокадастру у Львiвськiй областi, в мiстi Червоноградi, на вул. Ст. Бандери, 4, телефони: 2-13-10; 4-60-20.


До вiдома власникiв землi i землекористувачiв

      Вiдповiдно до наказу Мiнагрополiтики вiд 27.03.2018р., зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 10.04.2018р. № 432/31884 "Про внесення змiн до порядку нормативної грошової оцiнки земель населених пунктiв", при визначеннi нормативної грошової оцiнки земельних дiлянок будь-якого цiльового призначення, iнформацiя про якi не внесена до вiдомостей Державного земельного кадастру, або у вiдомостях Державного земельного кадастру вiдсутнiй код класифiкацiї видiв цiльового призначення земель, iз       17.07.2018р. буде застосовуватися коефiцiєнт, який характеризує функцiональне використання земельної дiлянки       (Кф = 3).
      Застосування цього коефiцiєнта значно збiльшить розмiр плати за землю (земельного податку та орендної плати).
      З метою уникнення збiльшень податкових зобов'язань iз плати за землю пропонуємо власникам землi i землекористувачам (громадянам та фiзичним особам - пiдприємцям, а також юридичним особам всiх форм власностi), якi володiють земельними дiлянками, iнформацiя про якi не внесена до вiдомостей Державного земельного кадастру, або у вiдомостях Державного земельного кадастру вiдсутнiй код класифiкацiї видiв цiльового призначення земель звернутися з вiдповiдною заявою в Центр надання адмiнiстративних послуг Червоноградської мiської ради (проспект Шевченка, 27, мiсто Червоноград) з метою внесення вiдомостей про земельнi дiлянки або змiн до них до Державного земельного кадастру.
      Вiдповiднi консультацiї з цього питання можна отримати у Вiддiлi мiськрайонного управлiння у Сокальському районi та мiстi Червоноградi головного управлiння Держгеокадастру у Львiвськiй областi, в мiстi Червоноградi, на вул. Ст. Бандери, 4, телефони: 2-13-10; 4-60-20.


Перелiк вiльних земельних дiлянок, якi пропонуються учасникам АТО для будiвництва i обслуговування жилого будинку, господарських будiвель i споруд (присадибна дiлянка) та iнформацiя про наявнiсть вiльних земельних дiлянок для будiвництва iндивiдуальних гаражiв в м.Червоноградi

2018 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради