Електронний iнформацiйний запит
  Мiському головi м.Червонограда
Залiвському А.I.
   
  ЗАПИТ
на отримання публiчної iнформацiї
Фiзична особа Юридична особа або об'єднання громадян
П.I.Б. запитувача або
Органiзацiя, юридична особа та П.I.Б. представника запитувача, посада
Вид, назва, реквiзити чи змiст документа, до
якого Ви б хотiли отримати доступ
  або
Я б хотiв отримати доступ до iнформацiї про...
(Загальний опис iнформацiї)
Прошу надати вiдповiдь
Поштою Факсом Електронною поштою
Зворотня адреса (номер факсу, електронна пошта)
Контактний E-mail
Дата запиту
24.03.2019
(червоним кольором - заповнення обов'язкове)
 
Щоб стерти невiрно введенi данi, натиснiть кнопку
Щоб передати запит, натиснiть кнопку

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради