Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Управлiння мiстобудування i архiтектури - загальна iнформацiя
80100 м. Червоноград вул. Паркова, 2 "а" , тел. 3-82-93, тел./факс 3-20-00.
Електронна адреса : cumta@ukr.net
Управлiння мiстобудування та архiтектури створено Червоноградською мiською радою
в складi 6-х посадових осiб в тому числi 2 штатнi одиницi Служби мiстобудiвного кадастру:
    Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння (Прийом громадян: четвер 9 00 - 12 00 год.) (декларацiя про доходи...)   декларацiя про доходи за 2015 рік
    Тимощук Юрій Богданович - заступник начальника управлiння (декларацiя про доходи...)   декларацiя про доходи за 2015 рік
    Сивенька Тетяна Павлiвна - головний спецiалiст управлiння
    Мазник Наталя Ярославівна - спецiалiст -I категорiї управлiння
    Полюганич Тетяна Михайлiвна - начальник Служби містобудівного кадастру управлiння
    Волоско Мар'яна Євгенівна - головний спеціаліст Служби містобудівного кадастру управління
Графiк роботи управлiння:
    Щоденно: з 8.00 до 17.15 год.
    Обiдня перерва: з 12.00 до 13.00 год.
    Cубота, недiля - вихiднi
Основними завданнями управлiння мiстобудування та архiтектури є:
     - реалiзацiя державної полiтики у сферi мiстобудування та архiтектури;
     - координацiя дiяльностi суб'єктiв мiстобудування щодо комплексного розвитку забудови;
     - полiпшення життєвого середовища та архiтектурного вигляду населених пунктiв.
Завданням Служби мiстобудiвного кадастру є:
     - iнформацiйне забезпечення суб'єктiв мiстобудiвної дiяльностi на територiї Червоноградської мiської ради;
     - реєстр адрес на територiї мiста на пiдставi топографiчних планiв та рiшень виконавчого комiтету про присвоєння та змiну поштових адрес;
     - пiдготовка iнформацiйних матерiалiв для надання мiстобудiвних умов та обмежень та будiвельного паспорту на забудову земельної дiлянки;
Звiт про роботу управлiння...

Законодавча база:

Постанова Кабiнету мiнiстрiв України №559 вiд 25.05.2011
Про мiстобудiвний кадастрНаказ мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово - комунального господарства України №244 вiд 21.10.2011
"Про затвердження Порядку розмiщення тимчасових споруд для провадження пiдприємницької дiяльностi"

Наказ мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово - комунального господарства України №95 вiд 19.03.2013
Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацiю iндивiдуальних (садибних) житлових будинкiв, садових, дачних будинкiв, господарських (присадибних) будiвель i споруд, прибудов до них, громадських будинкiв та будiвель i споруд сiльськогосподарського призначення I та II категорiй складностi, якi збудованi без дозволу на виконання будiвельних робiт, i проведення технiчного обстеження їх будiвельних конструкцiй та iнженерних мереж

Закон України №2780-XII вiд 16.11.1992
"Про основи мiстобудування"

Закон України №687-XIV вiд 20.05.1999
"Про архiтектурну дiяльнiсть"

Наказ Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України №109 вiд 07.07.2011
Перелiк об'єктiв будiвництва, для проектування яких мiстобудiвнi умови та обмеження не надаються

Наказ Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України №109 вiд 07.07.2011
Про затвердження Порядку надання мiстобудiвних умов та обмежень забудови земельної дiлянки, їх склад та змiст

Закон України №3038-VI вiд 17.02.2011
"Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi"

Закон України №2807-IV вiд 06.09.2005
"Про благоустрiй населених пунктiв"

Закон України №687-XIV вiд 20.05.1999
"Про архiтектурну дiяльнiсть"


Закон України №2780-XII вiд 16.11.1992
"Про основи мiстобудування"


Указ Президента України №439/2011(редакцiя вiд 08.04.2011 року) вiд 08.04.2011
"Про Положення про Державну архiтектурно - будiвельну iнспекцiю"Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України №559 вiд 25.05.2011
"Про мiстобудiвний кадастр"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України №461 вiд 13.04.2011
"Питання прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв"

Наказ мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово - комунального господарства України №109 вiд 07.07.2011
"Перелiк об'єктiв будiвництва, для проектування яких мiстобудiвнi умови та обмеження не надаються"

Наказ мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово - комунального господарства України №109 вiд 07.07.2011
"Про затвердження порядку надання мiстобудiвних умов та обмежень забудови земельної дiлянки, їх склад та змiст"

Наказ мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово - комунального господарства України №103 вiд 05.07.2011
"Про затвердження Порядку видачi будiвельного паспорта забудови земельної дiлянки"

Наказ мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово - комунального господарства України №91 вiд 24.06.2011
"Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацiю iндивiдуальних (садибних) житлових будинкiв, садових, дачних будинкiв, господарських (присадибних) будiвель i споруд, прибудов до них, громадських будинкiв I та II категорiї складностi, якi збудованi без дозволу на виконання будiвельних робiт, i проведення технiчного обстеження їх будiвельних конструкцiй та iнженерних мереж"

Наказ мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово - комунального господарства України №73 вiд 09.06.2011
"Про затвердження Порядку використання коштiв державного бюджету для надання державної пiдтримки з метою будiвництва (придбання) доступного житла"


2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради