ЦНАП - Технологiчнi картки - Управлiння мiстобудування та архiтектури
1Видача будiвельного паспорта забудови земельної дiлянки

2Видача дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами

3Переоформлення дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами у м.Червоноградi

4Видача дублiкату дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами у м.Червоноградi

5Анулювання (скасування) дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами у м.Червоноградi

6Прийняття рiшення про продовження строку прiоритету на мiсце розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

7Продовження строку дiї дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

8Внесення змiн в дозвiл на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

9Видача паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження пiдприємницької дiяльностi

10Продовження строку дiї паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження пiдприємницької дiяльностi

11Внесення змiн до паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження пiдприємницької дiяльностi

12Внесення змiн до будiвельного паспорта забудови земельної дiлянки (розмiщення нових або реконструкцiя iснуючих об'єктiв)

13Надання мiстобудiвних умов та обмежень забудови земельної дiлянки

14Переведення житлових примiщень (квартир) i житлових будинкiв (або їх частин) в нежитловi i навпаки в м. Червоноградi, м. Соснiвцi та смт. Гiрник

15Погодження Проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки

16Присвоєння адреси обєкту будiвництва або обєкту нерухомого майна

17Змiна адреси об'єкту будiвництва або об'єкту нерухомого майна

2020 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради