Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
ЦНАП - Технологiчнi картки - Червоноградське мiське управлiння юстицiї
1Державна реєстрацiя права власностi на нерухоме майно

2Державна реєстрацiя iншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно

3Взяття на облiк безхазяйного нерухомого майна

4Внесення запису про скасування державної реєстрацiї прав

5Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

6Надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

7Надання iнформацiйної довiдки в паперовiй формi з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за заявою фiзичної або юридичної особи

8Надання iнформацiйної довiдки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за запитом посадових осiб органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, судiв, органiв внутрiшнiх справ, органiв прокуратури, органiв Служби безпеки, нотарiусiв, адвокатiв

9Надання виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

10Внесення змiн до записiв до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв'язку iз змiною вiдомостей про нерухоме майно, право власностi та суб'єкта цього права, iншi речовi права та суб'єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, що мiстяться у Державному реєстрi речових прав на нерухоме майно, якi не пов'язанi з проведенням державної реєстрацiї прав

11Внесення змiн до записiв до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв'язку з допущенням технiчної помилки не з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно

12Внесення змiн до записiв до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв'язку з допущенням технiчної помилки з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно

13Видача дублiката свiдоцтва про право власностi на нерухоме майно

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради