ЧЕРВОНОГРАДСЬКА СПЕЦIАЛIЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНЯ № 8
вул. Шептицького,15, м.Червоноград, 80100, тел. 3-13-74 - директор, 3-13-21 - секретар
E-mail: school_8@i.ua
Фiнансова звiтнiсть: http://school-8-ch.at.ua

    Директор:
    Красуляк Петро Михайлович
    Освiта повна вища, Львiвський державний унiверситет iм.Iвана Франка, 1984
    Педагогiчний стаж – 35 рокiв
    Стаж керiвної посади – 28 рокiв
    Звання – старший вчитель
    Категорiя – спецiалiст вищої категорiї


    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Онанко Леся Миронiвна
    Освiта повна вища, Львiвський державний унiверситет iм.Iвана Франка, 1986
    Педагогiчний стаж – 33 рiк
    Стаж керiвної посади – 15 рокiв
    Звання – вчитель-методист
    Категорiя – спецiалiст вищої категорiї

    Коляда Олена Богданiвна
    Освiта повна вища, Львiвський державний унiверситет iм.Iвана Франка, 1997
    Педагогiчний стаж – 22 рокiв
    Стаж керiвної посади – 2 роки
    Звання – старший вчитель
    Категорiя – спецiалiст вищої категорiї

    Єгорова Лариса Михайлiвна
    Освiта повна вища, Львiвський державний унiверситет iм.Iвана Франка, 1992
    Педагогiчний стаж – 25 роки
    Стаж керiвної посади – 10 рокiв
    Звання – старший вчитель
    Категорiя – спецiалiст вищої категорiї

    Завадка Оксана Михайлiвна
    Освiта повна вища, Дрогобицький державний педагогічний унiверситет iм.Iвана Франка, 2005
    Педагогiчний стаж – 16 роки
    Категорiя – спецiалiст першої категорiї

    Кулаковський Сергій Юрійович
    Освiта повна вища, Львівський національний унiверситет iм.Iвана Франка, 2003
    Педагогiчний стаж – 15 років
    Категорiя –спецiалiст вищої категорiї

    Андрусяк Василь Петрович
    Освiта повна вища, Львiвський державний унiверситет iм.Iвана Франка, 1980
    Педагогiчний стаж – 27 рокiв
    Стаж керiвної посади – 6 роки


    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Всього працiвникiв - 117
    З них педагогiв – 94
    - спецiалiст вищої категорiї - 62
    - спецiалiст I категорiї - 16
    - спецiалiст II категорiї - 5
    - спецiалiст - 4    Проблема, над якою працює колектив закладу:
     "Формування соціально-компетентної особистості шляхом використання інноваційних технологій успішної самореалізації людини через творче співробітництво педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості в умовах розбудови Нової української школи".  
  
Основнi завдання закладу:
   - створення рiвних можливостей для здобуття якiсної освiти;
   - упровадження нового змiсту освiти, заснованого на формуваннi компетентностей, потрiбних для успiшної самореалiзацiї в суспiльствi;
   - застосування в освiтньому процесi педагогiки, що ґрунтується на партнерствi мiж учнем, учителем i батьками;
   - мотивацiя вчителя на свободу творчостi й професiйний розвиток;
   - орiєнтацiя освiтнього процесу на потреби учня, дитиноцентризм;
   - органiзацiя наскрiзного процесу виховання, який формує загальнолюдськi цiнностi;
   - створення сучасного освiтнього середовища;
   - запровадження децентралiзацiї та ефективного державно-громадського управлiння, що надасть школi реальну автономiю;
   - iнтеграцiя дiяльностi школи у свiтовий освiтнiй простiр;
   - забезпечення рацiонального використання публiчних коштiв, покращення матерiально-технiчної бази школи.

2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради