Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА СПЕЦIАЛIЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНЯ № 8
вул. Шептицького,15, м.Червоноград, 80100, тел. (03249)2-15-21, факс 2-44-74
E-mail: school_8@i.ua

    Директор:
    Кукоба Свiтлана Iванiвна
    Вища освiта, 23 роки педагогiчного стажу, вища квалiфiкацiйна категорiя, педагогiчне звання «старший учитель»

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Совгар Марiя Iванiвна, вища освiта, 39 рокiв педагогiчного стажу, вища квалiфiкацiйна категорiя, педагогiчне звання «старший учитель»
    Красуляк Петро Михайлович, вища освiта, 32 педагогiчного роки стажу, вища квалiфiкацiйна категорiя, педагогiчне звання «старший учитель»
    Онанко Леся Миронiвна, вища освiта, 30 рокiв педагогiчного стажу, вища квалiфiкацiйна категорiя, педагогiчне звання «вчитель методист»
    Єгорова Лариса Михайлiвна, вища освiта, 22 роки педагогiчного стажу, вища квалiфiкацiйна категорiя, педагогiчне звання «старший учитель»


    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Усiх працiвникiв – 99
    З них:
    - заслужений учитель України (кiлькiсть)
    - учитель-методист (кiлькiсть) - 13
    - старший учитель (кiлькiсть) - 31
    - спецiалiст вищої категорiї (кiлькiсть) - 62
    - спецiалiст I категорiї (кiлькiсть) - 12
    - спецiалiст II категорiї (кiлькiсть) - 14
    - спецiалiст (кiлькiсть) - 11


    Проблема, над якою працює колектив закладу:
     "Формування особистостi школяра, активного члена мiжнародної спiльноти, iнтегрованого у свiтових простiр".  
  
Основнi напрямки дiяльностi закладу у 2016-2017 н.р.:
   - особистiсно зорiєнтоване навчання;
   - технологiї саморозвитку учнiв;
   - постiйне сприяння результативної участi обдарованих учнiв у конкурсах, олiмпiадах, змаганнях;
   - активiзувати участь та залучення обдарованих дiтей в Iнтернет-конкурсах, проектах.
   - забезпечення високої ефективностi навчання, реалiзацiя iндивiдуального пiдходу до дитини;
   - вибiр i задоволення освiтнiх потреб учнiв;
   - пiдготовка до незалежного зовнiшнього оцiнювання;
   - використання комп’ютерних технологiй в навчально-виховному процесi;
   - пiдготовка та випуск навчально-методичних розробок, програм;
   - висвiтлення досвiду роботи у педагогiчнiй перiодицi, ЗМI (публiкацiї у фахових педагогiчних журналах i газетах; програми на мiському радiо та телебаченнi).

     Школа є опорним навчальним закладом у мiстi за напрямками:
     - школа сприяння здоров’ю;
     - запровадження iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй у навчально-виховний процес i управлiння закладом;
     - запровадження науково-педагогiчного проекту «Iнтелект України»;
     - впровадження курсу «Фiнансова грамотнiсть - iнновацiйна дiяльнiсть .

     Спiвпраця з мiжнародними органiзацiями та установами:
     - Корпус Миру США в Українi;
     - Мiжнародний фонд "Єднання";
     - Мiжнароднi освiтньо-видавничi компанiї;
     - Унiверситет менеджемнту i адмiнiстрацiї м.Замосць, Польща;
     - Навчальнi заклади Польщi, Нiмеччини.

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради