Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 6
смт. Гiрник, м.Червонограда, вул.Шахтарська, 8. Тел.: 2-31-55 (директор), 2-13-22 (секретар)
    Директор школи з 1989 року:
    Ковалик Роман Бронiславович
    Вчитель фiзики, квалiфiкацiйна категорiя - вища, звання – старший учитель

    Заступник директора з навчально-виховної роботи з 2004 року:
    Омелько Олена Валерiївна
    Вчитель англiйської мови, квалiфiкацiйна категорiя – вища
    Випускниця школи 1985 року. В школi працює з 1990 року

    Заступник директора з навчально-виховної роботи з 1997 року:
    Маяк Наталiя Петрiвна
    Вчитель англiйської мови, квалiфiкацiйна категорiя – вища.
    Випускниця школи 1987 року. В школi працює з 1991 року

    Заступник директора з навчально-виховної роботи з 1999 року:
    Бориславська Галина Степанiвна
    Вчитель свiтової лiтератури, квалiфiкацiйна категорiя – вища.
    В школi працює з 1992 року

    В даний час в школi навчається 401 учень, 19 класiв.
    Навчальний процес забезпечують 32 педагоги, серед них:

   - Вiдмiнник освiти України - 3
   - Вчитель - методист - 1
   - Старший учитель - 11
   - Вчителiв вищої категорiї - 21
   - Вчителiв I категорiї - 2
   - Вчителiв II категорiї - 3
   - Спецiалiсти - 4
   - Практичний психолог - 1
   - Завiдувач бiблiотекою - 1


     В школi дiють:
    - 7 методичних об’єднань вчителiв школи;
    - 3 творчих групи


    Науково-методична проблема над якою працює педагогiчний колектив школи в 2013 –2017 роках:

    "Використання сучасних освiтнiх технологiй з метою формування ключових компетентностей учнiв, виховання нацiонально-свiдомого, професiйно зорiєнтованого випускника iз сформованою правовою культурою"
   
    Основнi напрямки роботи школи на 2016 – 2017 н. р.
    Вся робота вчителiв буде спрямована на :
    - покращення якостi освiти ;
    - виявлення труднощiв та прогалин у знаннях учнiв, якi виникають в процесi навчання, та внесення коректив, спрямованих на їх усунення;
    - вдосконалення навчально-виховного процесу;
    - розвиток iнтелектуальних та творчих здiбностей учнiв школи;
    - пiдвищення рiвня культури, вихованостi, змiцнення здоров’я кожного школяра;
    - реалiзацiю iндивiдуального пiдходу до кожної дитини; * використання сучасних освiтнiх технологiй в навчально-виховному процесi;
    - виховання компетентного нацiонально-свiдомого, професiйно зорiєнтованого випускника iз сформованою правовою культурою;
    - продовження мiжнародної спiвпрацi школи з Об’єднанням шкiл в Майданi Сопоцькому, Республiка Польща.


    Мiжнародна спiвпраця школи - ДРУЖБА НЕМАЄ КОРДОНIВ.
    Напевно вам вiдомо, що з 2005 року наша школа спiвпрацює з ПОЛЬСЬКОЮ школою, згiдно з ДОГОВОРОМ про Мiжнародну спiвпрацю. За цей час, бiльше 130 учнiв i вчителiв нашої школи побували у наших польських друзiв. Вiдповiдно i вони у нас.
    В кiнцi жовтня 2014 року в польськiй школi вiдбувались урочистi святкування з нагоди надання цiй школi титульної назви: « гiмназiя iменi ЯНА ПАВЛА II ». На їх щире запрошення з вiтальною програмою в урочистому святi брали участь учнi i вчителi нашої школи.

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради