Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 6
смт. Гiрник, м.Червонограда, вул.Шахтарська, 8. Тел.: 2-31-55 (директор), 2-13-22 (секретар)
    Директор школи з 1989 року:
    Ковалик Роман Бронiславович
    Вчитель фiзики, квалiфiкацiйна категорiя - вища, звання – старший учитель

    Заступник директора з навчально-виховної роботи з 2004 року:
    Омелько Олена Валерiївна
    Вчитель англiйської мови, квалiфiкацiйна категорiя – вища
    Випускниця школи 1985 року. В школi працює з 1990 року

    Заступник директора з навчально-виховної роботи з 1997 року:
    Маяк Наталiя Петрiвна
    Вчитель англiйської мови, квалiфiкацiйна категорiя – вища.
    Випускниця школи 1987 року. В школi працює з 1991 року

    Заступник директора з навчально-виховної роботи з 1999 року:
    Бориславська Галина Степанiвна
    Вчитель свiтової лiтератури, квалiфiкацiйна категорiя – вища.
    В школi працює з 1992 року

    В даний час в школi навчається 401 учень, 19 класiв.
    Навчальний процес забезпечують 32 педагоги, серед них:

   - Вiдмiнник освiти України - 3
   - Вчитель - методист - 1
   - Старший учитель - 11
   - Вчителiв вищої категорiї - 21
   - Вчителiв I категорiї - 2
   - Вчителiв II категорiї - 3
   - Спецiалiсти - 4
   - Практичний психолог - 1
   - Завiдувач бiблiотекою - 1


     В школi дiють:
    - 7 методичних об’єднань вчителiв школи;
    - 3 творчих групи


    Науково-методична проблема над якою працює педагогiчний колектив школи в 2013 –2017 роках:

    "Використання сучасних освiтнiх технологiй з метою формування ключових компетентностей учнiв, виховання нацiонально-свiдомого, професiйно зорiєнтованого випускника iз сформованою правовою культурою"
   
    Основнi напрямки роботи школи на 2016 – 2017 н. р.
    Вся робота вчителiв буде спрямована на :
    - покращення якостi освiти ;
    - виявлення труднощiв та прогалин у знаннях учнiв, якi виникають в процесi навчання, та внесення коректив, спрямованих на їх усунення;
    - вдосконалення навчально-виховного процесу;
    - розвиток iнтелектуальних та творчих здiбностей учнiв школи;
    - пiдвищення рiвня культури, вихованостi, змiцнення здоров’я кожного школяра;
    - реалiзацiю iндивiдуального пiдходу до кожної дитини; * використання сучасних освiтнiх технологiй в навчально-виховному процесi;
    - виховання компетентного нацiонально-свiдомого, професiйно зорiєнтованого випускника iз сформованою правовою культурою;
    - продовження мiжнародної спiвпрацi школи з Об’єднанням шкiл в Майданi Сопоцькому, Республiка Польща.


    Мiжнародна спiвпраця школи - ДРУЖБА НЕМАЄ КОРДОНIВ.
    Напевно вам вiдомо, що з 2005 року наша школа спiвпрацює з ПОЛЬСЬКОЮ школою, згiдно з ДОГОВОРОМ про Мiжнародну спiвпрацю. За цей час, бiльше 130 учнiв i вчителiв нашої школи побували у наших польських друзiв. Вiдповiдно i вони у нас.
    В кiнцi жовтня 2014 року в польськiй школi вiдбувались урочистi святкування з нагоди надання цiй школi титульної назви: « гiмназiя iменi ЯНА ПАВЛА II ». На їх щире запрошення з вiтальною програмою в урочистому святi брали участь учнi i вчителi нашої школи.

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради