Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 5
80103, м.Червоноград, вул.Грiнченка, 9. Тел.: 3-17-01 - директор, 3-83-41 - секретар
e-mail: cherschool5@ukr.net
Фiнансова звiтнiсть: http://cherschool5.klasna.com
    Керiвник закладу:
    Красiльчук Богдана Ярославiвна
    Освiта вища, унiверситет iменi Тараса Шевченка, 1996, iсторик, викладач iсторiї,
    Луцьке педагогiчне училище iменi Ярослава Галана, 1989, вчитель початкових класiв
    Педагогiчний стаж – 23 роки
    Стаж керiвної посади – 6 рокiв
    Звання – вчитель-методист
    Категорiя - вища

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Остапик Олена Аркадiївна
    Освiта вища, Криворiський педiнститут, 1986 р.
    Педагогiчний стаж – 32 р.
    Стаж керiвної посади – 29 р.
    Звання – старший учитель
    Категорiя – вища

    Паук Алла Олексiївна
    Освiта вища, Київський державний унiверситет iм.Т.Г.Шевченка, 1982 р.
    Педагогiчний стаж – 43 р.
    Стаж керiвної посади – 25 р.
    Звання – старший учитель
    Категорiя - вища

    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:

    Всього працiвникiв - 67
    З них педагогiв – 50
    - спецiалiст вищої категорiї - 33
    - спецiалiст I категорiї - 6
    - спецiалiст II категорiї - 4
    - спецiалiст - 7


    Проблема, над якою працює заклад:
    "Розвиток здiбностей та iнтересу учнiв до навчання через упровадження iнновацiйних освiтнiх технологiй"
Основнi завдання закладу:
    1. Складання i затвердження Програми розвитку школи на 2017-2020 р.р.
    2. Продовжена робота над науково-методичною проблемою «Розвиток здiбностей та iнтересу учнiв до навчання через упровадження iнновацiйних освiтнiх технологiй».
    3. Пiдготовка до реалiзацiї основних положень Закону України «Про освiту» (2017 р.)
    4. Розкриття творчого потенцiалу учнiв i вчителiв з урахуванням їхнiх пропозицiй та вподобань, специфiки забезпечення й перебiгу навчального процесу.
    5. Рейтинги «Кращий клас», «Кращi учнi школи».
    6. Проекти «Творчий проект вчителя», «Зерно».
    7. Перегляд i реалiзацiя програми «Школа пiсля школи».
    8. Виконання «Комплексної програми профiлактики правопорушень, суспiльно-небезпечних узалежнень та превентивного виховання у школi на 2016-2020 н.р.» i плану вiйськово-патрiотичного виховання учнiв школи на 2017-2018 н.р.

2020 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради