Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 4
80100, м.Червоноград, вул. Пушкiна, 4. Тел.: 3-98-78
E-mail: cherschool4@ukr.net
   Директор:
    Паламар Оксана Володимирiвна
    Освiта повна вища, педстаж – 22 роки, вища квалiфiкацiйна категорiя

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Антонiв Галина Йосифiвна, освiта повна вища, педстаж – 20 рокiв, вища квалiфiкацiйна категорiя, «старший учитель»;
    Бiрук Тетяна Миколаївна, освiта повна вища, педстаж – 23 роки, вища квалiфiкацiйна категорiя, «старший учитель»;
    Садiвська Людмила Володимирiвна, освiта повна вища, педстаж – 20 рокiв, вища квалiфiкацiйна категорiя.
    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
     Усiх працiвникiв – 52
     З них:
     - заслужений учитель України - немає
     - учитель-методист - 3
     - старший учитель - 24
     - спецiалiст вищої категорiї - 33
     - спецiалiст I категорiї - 4
     - спецiалiст II категорiї - 5
     - спецiалiст - 10

 Проблема, над якою працює школа:

    "Модернiзацiя навчально-виховного процесу у просторi формування самоосвiтньої компетентностi учнiв"
Основнi напрямки дiяльностi закладу у 2016-2017 н.р.:
    - Впровадження нового змiсту загальної середньої освiти, новiтнiх технологiй, iнновацiйної дiяльностi як важливих складових в реалiзацiї особистiсно зорiєнтованого пiдходу в навчально-виховному процесi та вдосконалення роботи вчителiв за цими напрямками.
    - Впровадження компетентного пiдходу до органiзацiї навчально-виховного процесу.
    - Формування сучасної моделi викладання iноземних мов згiдно Європейських мовних стандартiв.
    - Формування i розвиток сучасної демократичної особистостi як творця i проектувальника власного життя.
    - Створення умов для творчої самореалiзацiї педагогiчних працiвникiв школи.
    - Вiдкритiсть та демократизацiї управлiнської дiяльностi.
    - Продовження роботи iз забезпечення реалiзацiї науково-методичної проблеми «Модернiзацiя навчально-виховного процесу у просторi формування самоосвiтньої компетентностi учнiв».
    - Систематично працювати над пiдвищенням навчальних досягнень учнiв, над пiдготовкою їх до участi у предметних олiмпiадах, здiйснювати особистiсний пiдхiд у вивченнi основних наук, утверджувати принципи гуманiзму.
    - Створення максимально сприятливих умов для iнтелектуального, морального, фiзичного та естетичного розвитку школяра.
    - Залучення учнiв до участi у конкурсах, турнiрах, акцiях тощо.
    - Удосконалення системи виховної роботи.
    - Формування нацiонально свiдомого патрiота, який любить свою землю, народ, шанує його звичаї, традицiї, пишається iсторiєю своєї держави, здатний вiдстоювати її незалежнiсть.
 

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради