Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
Червоноградський навчально-виховний комплекс "Середня школа-колегiум" № 3
80108, м.Червоноград, вул.Корольова, 11. тел.. 2-95-58
E-mail: nvk_3@ukr.net
    Директор:
    Шкiлюк Петро Євгенович
    Освiта вища, педстаж – 30 рокiв, вища квалiфiкацiйна категорiя, старший учитель


    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Мiстюкова Свiтлана Володимирiвна, освiта вища, педстаж – 44, вища квалiфiкацiйна категорiя, старший учитель;
    Ромасевич Ольга Василiвна, освiта вища, педстаж – 30, вища квалiфiкацiйна категорiя, учитель-методист;
    Вовчак Надiя Федорiвна, освiта вища, педстаж – 34, вища квалiфiкацiйна категорiя, учитель-методист;
    Горська Оксана Володимирiвна, освiта вища, педстаж – 27, вища квалiфiкацiйна категорiя, учитель-методист.

    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
  
 Усiх працiвникiв – 57
  
 З них:
  
 - Заслужений вчитель України
  
 - учитель-методист – 8
  
 - старший учитель – 17
  
 - спецiалiст вищої категорiї – 37
  
 - спецiалiст I категорiї – 6
  
 - спецiалiст II категорiї – 8
  
 - спецiалiст – 6
     Проблема, над якою працює школа:
     1. Формування навикiв самостiйної роботи учнiв та розвиток творчих здiбностей молодої особистостi ?
     2. Особистiсний розвиток школяра


Основнi напрямки дiяльностi закладу в 2016-2017 н.р.:
  
  - реалiзацiя особистiсно зорiєнтованого пiдходу до розвитку, виховання i навчання дiтей та пiдлiткiв через вiдновлення змiсту освiти та впровадження нових освiтнiх технологiй на всiх ступенях навчання;
-     створення системи управлiння навчальним закладом на основi монiторингу;
    - проведення експериментальної роботи спiльно з Iнститутом педагогiки та Iнститутом обдарованої дитини при НАПН України;
    - впровадження Концепцiї профiльного навчання в старших класах загальноосвiтнiх навчальних закладiв;
    - реалiзацiя виховних програм навчального закладу вiдповiдно до вимог Програми “Основнi орiєнтири нацiонального виховання учнiв ЗНЗ Львiвщини”;
    - вдосконалення навчально-виховного процесу на основi розвитку самостiйностi та творчої активностi учнiв та вчителiв;
    - виконання програми розвитку освiти м. Червонограда;
    - система органiзацiйно-педагогiчного забезпечення та пiдтримки науково-дослiдницької роботи учнiв;
    - використання електронних програмних засобiв навчання;
    - спiвпраця з гiмназiєю №1 польського мiста Писковiце та школами з українською мовою навчання у Польщi.

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради