Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Червоноградський навчально-виховний комплекс "Середня школа-колегiум" № 3
80108, м.Червоноград, вул.Корольова, 11. тел.. 2-95-58
E-mail: nvk_3@ukr.net
    Директор:
    Шкiлюк Петро Євгенович
    Освiта вища, педстаж – 30 рокiв, вища квалiфiкацiйна категорiя, старший учитель


    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Мiстюкова Свiтлана Володимирiвна, освiта вища, педстаж – 44, вища квалiфiкацiйна категорiя, старший учитель;
    Ромасевич Ольга Василiвна, освiта вища, педстаж – 30, вища квалiфiкацiйна категорiя, учитель-методист;
    Вовчак Надiя Федорiвна, освiта вища, педстаж – 34, вища квалiфiкацiйна категорiя, учитель-методист;
    Горська Оксана Володимирiвна, освiта вища, педстаж – 27, вища квалiфiкацiйна категорiя, учитель-методист.

    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
  
 Усiх працiвникiв – 57
  
 З них:
  
 - Заслужений вчитель України
  
 - учитель-методист – 8
  
 - старший учитель – 17
  
 - спецiалiст вищої категорiї – 37
  
 - спецiалiст I категорiї – 6
  
 - спецiалiст II категорiї – 8
  
 - спецiалiст – 6
     Проблема, над якою працює школа:
     1. Формування навикiв самостiйної роботи учнiв та розвиток творчих здiбностей молодої особистостi ?
     2. Особистiсний розвиток школяра


Основнi напрямки дiяльностi закладу в 2016-2017 н.р.:
  
  - реалiзацiя особистiсно зорiєнтованого пiдходу до розвитку, виховання i навчання дiтей та пiдлiткiв через вiдновлення змiсту освiти та впровадження нових освiтнiх технологiй на всiх ступенях навчання;
-     створення системи управлiння навчальним закладом на основi монiторингу;
    - проведення експериментальної роботи спiльно з Iнститутом педагогiки та Iнститутом обдарованої дитини при НАПН України;
    - впровадження Концепцiї профiльного навчання в старших класах загальноосвiтнiх навчальних закладiв;
    - реалiзацiя виховних програм навчального закладу вiдповiдно до вимог Програми “Основнi орiєнтири нацiонального виховання учнiв ЗНЗ Львiвщини”;
    - вдосконалення навчально-виховного процесу на основi розвитку самостiйностi та творчої активностi учнiв та вчителiв;
    - виконання програми розвитку освiти м. Червонограда;
    - система органiзацiйно-педагогiчного забезпечення та пiдтримки науково-дослiдницької роботи учнiв;
    - використання електронних програмних засобiв навчання;
    - спiвпраця з гiмназiєю №1 польського мiста Писковiце та школами з українською мовою навчання у Польщi.

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради