Червоноградська загальноосвітня школа № 2
80109, м.Червоноград, вул. Клюсівська,3. Тел.3-15-97, 3-83-29
e-mail school2cher@gmail.com
Фiнансова звiтнiсть: http://chervonograd-school2.lviv.sch.in.ua/
 
    Керівник закладу:
    Брух Олексiй Петрович
    Освіта повна вища, Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1975
    Педагогічний стаж – 32 роки
    Стаж керівної посади – 29 років
    Звання – Старший вчитель
    Категорія – спеціаліст вищої категорії

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Костюк Ірина Олександрівна
    Освіта повна вища, Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1988;
    Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, 2000
    Педагогічний стаж – 31 рік
    Стаж керівної посади – 22 роки
    Звання – Старший вчитель
    Категорія – спеціаліст вищої категорії

    Футрук Наталія Іванівна
    Освіт вища, Луцький державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки, 1989
    Педагогічний стаж – 31 рік
    Стаж керівної посади – 16 років
    Звання – Старший вчитель
    Категорія – спеціаліст вищої категорії

    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Всього працівників - 38
    З них педагогів:
    - спецiалiст вищої категорiї - 26
    - спецiалiст I категорiї - 2
    - спецiалiст II категорiї - 4
    - спецiалiст - 4


    Проблема, над якою працює заклад:
    "Компетентний підхід до використання інноваційних технологій особистісно орієнтованого навчання та виховання в педагогічній діяльності як засіб підвищення якості навчально-виховного процесу"

Основні завдання закладу:
    1. Забезпечення виконання державних вимог щодо змiсту, рiвня та обсягу середньої освiти, впровадження Державних стандартiв.
    2. Забезпечення наступностi мiж початковою, основною та старшою освiтнiми ланками.
    3. Забезпечення стовiдсоткового охоплення дiтей шкiльного вiку навчанням та неухильне виконання постанови КМ України «Про затвердження Iнструкцiї з облiку дiтей та пiдлiткiв шкiльного вiку».
    4. Здiйснення допрофiльної пiдготовки учнiв 8-9 класiв.
    5. Виявлення, пiдтримку, розвиток обдарованостi, природних нахилiв та інформатизацiя освiти:
    - пiдготовка педагогiчних працiвникiв до роботи з комп’ютером;
    - використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй;
    - використання комп’ютерних навчальних програм, мультимедiйних засобiв у навчально-виховному процесi.

2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради