Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 14
80193, м.Соснiвка, вул.Галицька, 3. Тел.:8(03249) 34-134
E-mail: chzsh14@ukr.net
    Директор:
    Щербань Наталiя Iванiвна,
    Освiта - повна вища, спецiалiст, Черкаський державний педагогiчний унiверситет iм. 300-рiччя возз’єднання України з Росiєю
    Педагогiчний стаж - 34 роки,
    Квалiфiкацiйна категорiя - вища категорiя,
    Педагогiчне звання – учитель методист

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Н. П. Борисенко Освiта - повна вища, спецiалiст, Львiвський державний унiверситет iм. Iвана Франка педагогiчний стаж – 17 рокiв, Квалiфiкацiйна категорiя - вища категорiя
    М. М. Бап Освiта - повна вища, спецiалiст, Львiвський державний унiверситет iм. Iвана Франка педагогiчний стаж – 19 рокiв, Квалiфiкацiйна категорiя - вища категорiя, педагогiчне звання – старший учитель

    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Усiх працiвникiв – 33
    З них: - заслужений учитель України -0
    - учитель-методист - 1
    - старший учитель - 7
    - спецiалiст вищої категорiї - 10
    - спецiалiст I категорiї - 4
    - спецiалiст II категорiї - 5
    - спецiалiст - 14


    Проблема, над якою працює школа:

    "Формування позитивної мотивацiї до навчальної дiяльностi учня в умовах сучасної школи"
Основнi напрямки дiяльностi закладу у 2016-2017 н.р.:
    - "Музей в освiтньому просторi";
    - "Екологiчне виховання школярiв";
    - "Впровадження виховної програми навчального закладу";
    - "Використання мультимедiйних засобiв навчання та IКТ для пiдвищення ефективностi навчально - виховного процесу";
    - "Зростання професiоналiзму молодого вчителя в системi компетентнiсно орiєнтованого навчання".

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради