Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 14
80193, м.Соснiвка, вул.Галицька, 3. Тел.3-41-34 - директор, 3-43-58 - секретар
E-mail: chzsh14@ukr.net
Фiнансова звiтнiсть: http://www.chervonograd-school14.edukit.lviv.ua/
    Директор:
    Щербань Наталiя Iванiвна,
    Освiта - повна вища, спецiалiст, Черкаський державний педагогiчний унiверситет iм. 300-рiччя возз’єднання України з Росiєю
    Педагогiчний стаж - 34 роки,
    Квалiфiкацiйна категорiя - вища категорiя,
    Педагогiчне звання – учитель методист

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Н. П. Борисенко Освiта - повна вища, спецiалiст, Львiвський державний унiверситет iм. Iвана Франка педагогiчний стаж – 17 рокiв, Квалiфiкацiйна категорiя - вища категорiя
    М. М. Бап Освiта - повна вища, спецiалiст, Львiвський державний унiверситет iм. Iвана Франка педагогiчний стаж – 19 рокiв, Квалiфiкацiйна категорiя - вища категорiя, педагогiчне звання – старший учитель

    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Усiх працiвникiв – 33
    З них: - заслужений учитель України -0
    - учитель-методист - 1
    - старший учитель - 7
    - спецiалiст вищої категорiї - 10
    - спецiалiст I категорiї - 4
    - спецiалiст II категорiї - 5
    - спецiалiст - 14


    Проблема, над якою працює школа:

    "Формування позитивної мотивацiї до навчальної дiяльностi учня в умовах сучасної школи"
Основнi напрямки дiяльностi закладу у 2016-2017 н.р.:
    - "Музей в освiтньому просторi";
    - "Екологiчне виховання школярiв";
    - "Впровадження виховної програми навчального закладу";
    - "Використання мультимедiйних засобiв навчання та IКТ для пiдвищення ефективностi навчально - виховного процесу";
    - "Зростання професiоналiзму молодого вчителя в системi компетентнiсно орiєнтованого навчання".

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради