Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Червоноградський навчально-виховний комплекс № 13
80193, Львiвська область, м.Соснiвка, вул.Театральна, 14-а. Тел.: (03-249) 34-201; 34-309, факс:33-307
E-mail: 3edcvfr4@ukr.net
    Директор:
    Парiйчук Любов Павлiвна
    Освіта повна вища 47 років,
    учитель-методист

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Мичковська Любов Мирославівна заступник директора з НВР повна вища 34 роки вища старший учитель
    Мельник Оксана Петрівна заступник директора з НВР повна вища 25 років вища учитель-методист
    Катарина Ірина Михайлівна заступник директора з ВР повна вища 25 років вища
    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Усіх працівників – 79
    З них:
    - заслужений учитель України - 0
    - учитель-методист - 10
    - старший учитель - 14
    - спеціаліст вищої категорії - 33
    - спеціаліст І категорії - 6
    - спеціаліст ІІ категорії - 7
    - спеціаліст - 10
     Проблема, над якою працює школа:
   "Використання ІКТ для розвитку ключових компетентностей учнів"
Основні напрямки діяльності закладу у 2016-2017 н.р.:
    Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
    Актуальними завданнями колектив НВК вважає формування і розвиток соціально активної, гуманістичне спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, ціннісного ставлення до себе.
     Освітні завдання:

    - Продовжити роботу педагогічного колективу щодо реалізації стратегічних завдань та пріоритетних напрямків діяльності, визначених у плані роботи школи, вдосконалювати систему роботи з обдарованими учнями початкової, середньої і старшої школи.
    - Спрямувати роботу педагогічного колективу на підвищення якості результатів навчально-виховного процесу в умовах реалізації Державного стандарту початкової школи, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
    - З метою забезпечення ефективної співпраці учнів, учителів і батьків, можливість дистанційного вирішення проблем життєдіяльності школи продовжити роботу зі створення персональних блогів учителів на базі наявного інформаційного ресурсу
    - Створити оптимальні умови для творчого розвитку особистості кожного учня, формування предметних знань і вмінь як основи у засвоєнні предметних і ключових компетентностей.
    - Формувати високу навчальну мотивацію та потреби в освіті, самоосвіті, самореалізації учнів.
    - Максимально використовувати можливості гуманітарних навчальних дисциплін для формування духовної сфери особистості.
    - Підвищити якість підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання.     
    - Системно використовувати ефективні педагогічні технології.
    - Створити умови для формування успішних, конкурентоздатних, професійно зорієнтованих випускників.
    - Забезпечити допрофільну та профільну підготовку учнів через залучення до світового освітнього простору;
    - Впроваджувати дистанційне навчання
     Виховні завдання:

    - Втілювати місію школи, визначену у шкільній виховній програмі:
    - виховання морально-духовної творчої особистості з активною громадянською позицією та ціннісним ставленням до власного здоров‘я;
    - виховання та розвиток духовної культури в контексті української, європейської та світової культури
    - Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.
    - Продовжити розвиток шкільних традицій, створюючи сприятливі умови для всебічного розвитку особистості учнів.
    - Активізувати роботу з батьками, максимально залучити батьків до життя школи, до реалізації програми розвитку особистості.
    - Продовжити роботу щодо попередження правопорушень і бездоглядності серед неповнолітніх, попередження наркоманії серед підлітків, максимально залучати дітей групи «ризику» до участі в житті школи, класу, заняття гуртків, секцій.
    - Удосконалити роботу шкільної бібліотеки з метою посилення читацьких інтересів учнів.
    - Продовжити профорієнтаційну роботу з учнями середньої і старшої ланки.
    - Продовжити роботу щодо інтеграції зусиль батьківської громади, позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я в організації виховної роботи закладу
     Організаційні завдання:

    - Наповнювати інформаційними матеріалами шкільний сайт.
    - Поновити та удосконалити базу даних «КурсШкола»
    - Організовувати спільно із батьками та церквою паломницькі екскурсії святими місцями нашого краю, проводити екскурсії «Стежками рідного краю».
    - Сприяти залученню школярів до відвідування занять у Будинку дитячої та юнацької творчості, спортивних секціях, танцювальних, вокальних гуртках.
     Методично-кадрові завдання:
    - Спрямувати науково-методичну роботу на реалізацію єдиної науково-методичної теми «Використання ІКТ для розвитку ключових компетентностей учнів школи».
    - З метою впровадження Державних стандартів початкової і базової загальної середньої освіти забезпечити організаційно-методичний супровід навчально-виховного процесу за новими навчальними програмами у 8-их класах
    - Продовжувати роботу щодо підвищення якості навчання шляхом підвищення ефективності уроку, вдосконалення професійної компетентності педагогів.
    - Спрямувати методичну роботу на подальше формування у педагогічних працівників навичок і розвиток умінь роботи з новими інформаційно-комунікаційними технологіями.
    - Вчителям-предметникам посилити якість підготовки учнів до ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, предметних турнірів.
    - Залучати педагогів до використання перспективних моделей педагогічного до¬свіду з метою формування нового педагогічного мислення (прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість учня).
    - Вчителям-предметникам, класним керівникам своєчасно подавати інформацію на шкільний веб-сайт та заповнювати сторінки Net-школи
    - Провести семінар «Дистанційна освіта - погляд у майбутнє»
    - Активізувати видавничу діяльність педагогів з метою популяризації досвіду роботи серед освітянської громадськості
    - Продовжувати співпрацю з вищими навчальними закладами, науково-дослідницьку роботу.
     Управлінські завдання:
    - Продовжувати роботу щодо підвищення якості навчання шляхом забезпечення ефективності уроку, вдосконалення професійної компетентності педагогів.
    - Продовжувати роботу з формування іміджу школи шляхом проведення різноманітних заходів із залученням батьків, громадськості.

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради