Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
Червоноградський навчально-виховний комплекс № 13
80193, Львiвська область, м.Соснiвка, вул.Театральна, 14-а. Тел.: (03-249) 34-201; 34-309, факс:33-307
E-mail: 3edcvfr4@ukr.net
    Директор:
    Парiйчук Любов Павлiвна
    Освіта повна вища 47 років,
    учитель-методист

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Мичковська Любов Мирославівна заступник директора з НВР повна вища 34 роки вища старший учитель
    Мельник Оксана Петрівна заступник директора з НВР повна вища 25 років вища учитель-методист
    Катарина Ірина Михайлівна заступник директора з ВР повна вища 25 років вища
    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Усіх працівників – 79
    З них:
    - заслужений учитель України - 0
    - учитель-методист - 10
    - старший учитель - 14
    - спеціаліст вищої категорії - 33
    - спеціаліст І категорії - 6
    - спеціаліст ІІ категорії - 7
    - спеціаліст - 10
     Проблема, над якою працює школа:
   "Використання ІКТ для розвитку ключових компетентностей учнів"
Основні напрямки діяльності закладу у 2016-2017 н.р.:
    Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
    Актуальними завданнями колектив НВК вважає формування і розвиток соціально активної, гуманістичне спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, ціннісного ставлення до себе.
     Освітні завдання:

    - Продовжити роботу педагогічного колективу щодо реалізації стратегічних завдань та пріоритетних напрямків діяльності, визначених у плані роботи школи, вдосконалювати систему роботи з обдарованими учнями початкової, середньої і старшої школи.
    - Спрямувати роботу педагогічного колективу на підвищення якості результатів навчально-виховного процесу в умовах реалізації Державного стандарту початкової школи, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
    - З метою забезпечення ефективної співпраці учнів, учителів і батьків, можливість дистанційного вирішення проблем життєдіяльності школи продовжити роботу зі створення персональних блогів учителів на базі наявного інформаційного ресурсу
    - Створити оптимальні умови для творчого розвитку особистості кожного учня, формування предметних знань і вмінь як основи у засвоєнні предметних і ключових компетентностей.
    - Формувати високу навчальну мотивацію та потреби в освіті, самоосвіті, самореалізації учнів.
    - Максимально використовувати можливості гуманітарних навчальних дисциплін для формування духовної сфери особистості.
    - Підвищити якість підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання.     
    - Системно використовувати ефективні педагогічні технології.
    - Створити умови для формування успішних, конкурентоздатних, професійно зорієнтованих випускників.
    - Забезпечити допрофільну та профільну підготовку учнів через залучення до світового освітнього простору;
    - Впроваджувати дистанційне навчання
     Виховні завдання:

    - Втілювати місію школи, визначену у шкільній виховній програмі:
    - виховання морально-духовної творчої особистості з активною громадянською позицією та ціннісним ставленням до власного здоров‘я;
    - виховання та розвиток духовної культури в контексті української, європейської та світової культури
    - Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.
    - Продовжити розвиток шкільних традицій, створюючи сприятливі умови для всебічного розвитку особистості учнів.
    - Активізувати роботу з батьками, максимально залучити батьків до життя школи, до реалізації програми розвитку особистості.
    - Продовжити роботу щодо попередження правопорушень і бездоглядності серед неповнолітніх, попередження наркоманії серед підлітків, максимально залучати дітей групи «ризику» до участі в житті школи, класу, заняття гуртків, секцій.
    - Удосконалити роботу шкільної бібліотеки з метою посилення читацьких інтересів учнів.
    - Продовжити профорієнтаційну роботу з учнями середньої і старшої ланки.
    - Продовжити роботу щодо інтеграції зусиль батьківської громади, позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я в організації виховної роботи закладу
     Організаційні завдання:

    - Наповнювати інформаційними матеріалами шкільний сайт.
    - Поновити та удосконалити базу даних «КурсШкола»
    - Організовувати спільно із батьками та церквою паломницькі екскурсії святими місцями нашого краю, проводити екскурсії «Стежками рідного краю».
    - Сприяти залученню школярів до відвідування занять у Будинку дитячої та юнацької творчості, спортивних секціях, танцювальних, вокальних гуртках.
     Методично-кадрові завдання:
    - Спрямувати науково-методичну роботу на реалізацію єдиної науково-методичної теми «Використання ІКТ для розвитку ключових компетентностей учнів школи».
    - З метою впровадження Державних стандартів початкової і базової загальної середньої освіти забезпечити організаційно-методичний супровід навчально-виховного процесу за новими навчальними програмами у 8-их класах
    - Продовжувати роботу щодо підвищення якості навчання шляхом підвищення ефективності уроку, вдосконалення професійної компетентності педагогів.
    - Спрямувати методичну роботу на подальше формування у педагогічних працівників навичок і розвиток умінь роботи з новими інформаційно-комунікаційними технологіями.
    - Вчителям-предметникам посилити якість підготовки учнів до ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, предметних турнірів.
    - Залучати педагогів до використання перспективних моделей педагогічного до¬свіду з метою формування нового педагогічного мислення (прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість учня).
    - Вчителям-предметникам, класним керівникам своєчасно подавати інформацію на шкільний веб-сайт та заповнювати сторінки Net-школи
    - Провести семінар «Дистанційна освіта - погляд у майбутнє»
    - Активізувати видавничу діяльність педагогів з метою популяризації досвіду роботи серед освітянської громадськості
    - Продовжувати співпрацю з вищими навчальними закладами, науково-дослідницьку роботу.
     Управлінські завдання:
    - Продовжувати роботу щодо підвищення якості навчання шляхом забезпечення ефективності уроку, вдосконалення професійної компетентності педагогів.
    - Продовжувати роботу з формування іміджу школи шляхом проведення різноманітних заходів із залученням батьків, громадськості.

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради