Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 12
80100, Львівська область, м.Червоноград, вул.Степана Бандери, 17, тел. 3-15-51 - директор, 3-15-50 - секретар
E-mail: school12.chervonograd@gmail.com
Фiнансова звiтнiсть: http://school12.at.ua
    Керiвник закладу:
    Свйонтек Уляна Павлівна
    Освiта повна вища, Львiвський нацiональний унiверситет iм. I.Франка, 2002 р.
    Педагогiчний стаж – 20 р.
    Стаж керiвної посади – 8 р.
    Звання – «старший учитель»
    Категорiя – вища

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Кiшак Зоряна Мирославiвна
    Освiта повна вища, Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка, 1999 р.
    Педагогiчний стаж – 23 р.
    Стаж керiвної посади – 10 р.
    Звання – «старший учитель»
    Категорiя – вища

     Галабурда Оксана Володимирівна
     Освiта повна вища, Прикарпатський університет ім. В. Стефаника, 2000р.
     Педагогiчний стаж – 21 р.
     Стаж керiвної посади – 1 р.
     Категорiя – « спеціаліст I категорії»

     Салiй Галина Василiвна
     Освiта повна вища, Київський педагогiчний iнститут iм. М.Горького, 1984 р.
     Педагогiчний стаж – 37р.
     Стаж керiвної посади – 17 р.
     Звання – «старший учитель»
     Категорiя – вища

    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Всього працiвникiв - 66
    З них педагогiв – 65
    - спецiалiст вищої категорiї - 31
    - спецiалiст I категорiї - 12
    - спецiалiст II категорiї - 10
    - спецiалiст - 12
    Звання:
     «старший учитель» -22, 
     «учитель-методист» -3


    Проблема, над якою працює заклад:

    "Використання інформаційно-комунікаційних технологій для вдосконалення освітнього процесу"    
Основнi завдання закладу:
    - надання якісних освітніх послуг;
    - упровадження вимог Нової української школи в освітній процес;
    - реалізація Державних стандартів початкової загальної освіти та базової і повної загальної середньої освіти, згідно з оновленими навчальними програм для початкової школи, для 5-9-их, 10-11 класів;
    - удосконалення використання інформаційно – комунікаційних технологій для створення єдиного освітнього інформаційного простору;
    - упровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України»;
    - реалізація заходів програми «Обдаровані діти»;
    - методичний супровід профільного вивчення предметів;
    - контроль за рівнем навчальних досягнень учнів 9-11 класів;
    - для ефективного аналізу рівня навченості учнів упровадження системи моніторингу навчальних досягнень учнів;
    - розроблення системи заходів для подолання недоліків у підготовці учнів до складання іспитів у формі ЗНО;
    - презентація кращих методичних матеріалів учителів школи на інтернет-ресурсах «Методичний портал» та інших;
    - залучення волонтера Корпусу Миру до освітнього у школі;
    - участь учнів школи у міжнародній Програмі обміну майбутніх лідерів «FLEX»;
    - проведення майстер-класів з використання ІКТ на уроках та позаурочній діяльності;
    - налагодження міжнародної співпраці, пошук школи – партнера за кордоном;
    - розробка внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
    - презентація роботи вчителів, які атестуються, на шкільному науково-методичному семінарі «Професійне та особистісне зростання педагогічних працівників»;
    - участь учителів школи у Всеукраїнському фестивалі «Мій особистісно зорієнтований урок»;
    - проведення Днів науки в школі (І етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт);
    - проведення свята вшанування інтелекту ЧЗШ №12 «Учнем пишається школа»;
    - реалізація Концепції національно – патріотичного виховання;
    - продовження реалізації плану дій з розвитку демократичної культури в школі в рамках Всеукраїнської програми «Демократична школа»;
    - продовження співпраці з клінікою «Дружня до молоді»;
    - проведення Тижня учнівського самоврядування;
    - активізація проектної діяльності в рамках виховної програми; - творчий звіт гуртків;
    - активізація співпраці з громадськістю, молодіжними організаціями;
    - співпраця з навчально-реабілітаційним центром «Промінь надії»;
   - активізація співпраці з радіо «Новий Двір», ТРК «Бужани», газетою «Новини Прибужжя».

2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради