Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
Червоноградська загальноосвiтня школа I ступеня № 11
80106, м.Червоноград, вул. С.Бандери, 3. Тел. (03249) 3-63-54
E-mail: schoolcher11@ukr.net
    Директор:
    Мащак Iрина Костянтинiвна
    Освіта вища Чернiгiвський державний педагогiчний iнститут iменi Тараса Шевченка.
    Педагогiчний стаж роботи 36 рокiв,
    Педагогiчне звання «спецiалiст вищої категорiї» та присвоєно педагогiчне звання «старший учитель».

    Заступник директора з навчально-виховної роботи:
    Пянило Оксана Володимирiвна
    Освіта вища Луцький державний педагогiчний iнститут iменi Лесi Українки.
    Педагогiчний стаж роботи 23 роки,
    Педагогiчне звання «спецiалiст вищої категорiї» та присвоєно педагогiчне звання «вчитель-методист»

    Всього працівників: 41:
    Педагогічні працівники: 30
    За освітою: 25
    З них:
    - заслужений учитель України – немає;
    - учитель-методист – 1;
    - старший учитель – 7;
    - спецiалiст вищої категорiї – 9;
    - спецiалiст I категорiї – 10;
    - спецiалiст II категорiї - 7;
    - спецiалiст - 4.


    Проблема, над якою працює школа:
    "Впровадження iнновацiйних, здоров’язберiгаючих технологiй у формуваннi життєвих компетентностей дитини"

Основнi напрямки дiяльностi закладу у 2016-2017 н.р.:
    1. У 2016-2017 н.р. педколектив продовжуватиме роботу за новим Державним стандартом початкової загальної освiти. За новими програмами i новими пiдручниками навчатимуться всi учнi 1-4-х класiв.
    2. Вивчення базових дисциплiн у 2016-2017н.р. здiйснюватиметься вiдповiдно до листа Мiнiстерства освiти i науки України вiд 17.08.2016 №1/9-437 «Щодо методичних рекомендацiй про викладання навчальних предметiв у ЗНЗ», впроваджуватимуться оновленi навчальнi програми для початкової школи, затвердженi Колегiєю МОН України 04.08.2016, наказом МОН України 05.08.2016 №948.
    3. Дiяльнiсть педагогiчного колективу буде спрямована на реалiзацiю державної полiтики в галузi освiти, iнновацiйного розвитку та пiдвищення якiсного рiвня освiтнiх послуг.
    4. Виховну програму здiйснювати вiдповiдно Конвенцiї нацiонального патрiотичного виховання дiтей та молодi, Методичних рекомендацiй щодо нацiонально - патрiотичного виховання в ЗНЗ, затверджених наказом Мiнiстерства освiти i науки вiд 16.06.2015 №641.
    5. Висвiтлювати дiяльнiсть педагогiчного учнiвського колективiв через засоби масової iнформацiї: радiо, телебачення, преса, сайт школи, он-лайн.
    6. Придiляти увагу збереженню та змiцненню фiзичного здоров’я дiтей, їх моральному та громадянському вихованню. Навчально-виховний процесi будувати на активнiй спiвпрацi вчителя з батьками, шкiльним психологом, учителем-логопедом, учителями- предметниками, вихователями та з медичними працiвниками.

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради