Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Червоноградська загальноосвiтня школа I ступеня № 11
80106, м.Червоноград, вул. С.Бандери, 3. Тел. (03249) 3-63-54
E-mail: schoolcher11@ukr.net
    Директор:
    Мащак Iрина Костянтинiвна
    Освіта вища Чернiгiвський державний педагогiчний iнститут iменi Тараса Шевченка.
    Педагогiчний стаж роботи 36 рокiв,
    Педагогiчне звання «спецiалiст вищої категорiї» та присвоєно педагогiчне звання «старший учитель».

    Заступник директора з навчально-виховної роботи:
    Пянило Оксана Володимирiвна
    Освіта вища Луцький державний педагогiчний iнститут iменi Лесi Українки.
    Педагогiчний стаж роботи 23 роки,
    Педагогiчне звання «спецiалiст вищої категорiї» та присвоєно педагогiчне звання «вчитель-методист»

    Всього працівників: 41:
    Педагогічні працівники: 30
    За освітою: 25
    З них:
    - заслужений учитель України – немає;
    - учитель-методист – 1;
    - старший учитель – 7;
    - спецiалiст вищої категорiї – 9;
    - спецiалiст I категорiї – 10;
    - спецiалiст II категорiї - 7;
    - спецiалiст - 4.


    Проблема, над якою працює школа:
    "Впровадження iнновацiйних, здоров’язберiгаючих технологiй у формуваннi життєвих компетентностей дитини"

Основнi напрямки дiяльностi закладу у 2016-2017 н.р.:
    1. У 2016-2017 н.р. педколектив продовжуватиме роботу за новим Державним стандартом початкової загальної освiти. За новими програмами i новими пiдручниками навчатимуться всi учнi 1-4-х класiв.
    2. Вивчення базових дисциплiн у 2016-2017н.р. здiйснюватиметься вiдповiдно до листа Мiнiстерства освiти i науки України вiд 17.08.2016 №1/9-437 «Щодо методичних рекомендацiй про викладання навчальних предметiв у ЗНЗ», впроваджуватимуться оновленi навчальнi програми для початкової школи, затвердженi Колегiєю МОН України 04.08.2016, наказом МОН України 05.08.2016 №948.
    3. Дiяльнiсть педагогiчного колективу буде спрямована на реалiзацiю державної полiтики в галузi освiти, iнновацiйного розвитку та пiдвищення якiсного рiвня освiтнiх послуг.
    4. Виховну програму здiйснювати вiдповiдно Конвенцiї нацiонального патрiотичного виховання дiтей та молодi, Методичних рекомендацiй щодо нацiонально - патрiотичного виховання в ЗНЗ, затверджених наказом Мiнiстерства освiти i науки вiд 16.06.2015 №641.
    5. Висвiтлювати дiяльнiсть педагогiчного учнiвського колективiв через засоби масової iнформацiї: радiо, телебачення, преса, сайт школи, он-лайн.
    6. Придiляти увагу збереженню та змiцненню фiзичного здоров’я дiтей, їх моральному та громадянському вихованню. Навчально-виховний процесi будувати на активнiй спiвпрацi вчителя з батьками, шкiльним психологом, учителем-логопедом, учителями- предметниками, вихователями та з медичними працiвниками.

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради