Будинок дитячої та юнацької творчості м.Соснівки
Львiвська область, м. Соснівка, вул. Галицька, 3-а.
Тел.: 3-41-06 - директор
Електронна адреса: bdyuts@gmail.com
Фiнансова звiтнiсть: http://bduts.lvivedu.com/
    Керiвник закладу:
    Слука Степан Іванович
    Освiта - вища
    Тюменьський державний унiверситет, 1980 рік    
    Педагогiчний стаж – 31 рiк
    Стаж керiвної посади –17 рокiв
    Звання – немає
    Категорiя –

    Заступник директора: Методист:
    Матковська Ірина Омлянівна
    Освіта вища, Волинський державний унiверситет iм. Лесi Українки, 2002 р.,
    21 рiк педагогiчного стажу,
    Стаж керiвної посади –17 рокiв
    Звання – немає
    Категорiя –спецiалiст I категорiї

    Всього працiвникiв - 18
    З них педагогiв –15
     - спецiалiст вищої категорiї - 0
     - спецiалiст I категорiї - 1
     - спецiалiст II категорiї - 0
     - спецiалiст –
     12 тарифний розряд – 8 працiвникiв
     11 тарифний розряд – 1 працiвник
     10 тарифний розряд – 5 працiвникiв
     9 тарифний розряд – 1 працiвник
     З них керiвник гуртка – методист 1 працiвник
     В закладi один зразковий театр « Кольоровi парасольки»
     Проблема, над якою працює заклад:
    "Органiзацiя змiстовного дозвiлля, як засiб виховання творчої, самодостатньої, соцiально – адаптованої особистостi"
    Основнi завдання закладу:
    - Забезпечення змiстовного навчально – виховного процесу, надання дiтям якiсних додаткових знань, умiнь, навичок, використання iнтерактивних технологiй у роботi з дiтьми.
   - Виявлення, пiдтримка та розвиток творчих нахилiв, здiбностей у дiтей та пiдлiткiв, заохочення до постiйного пiзнання, до творчостi.
   - Органiзацiя особистiсного зорiєнтованого виховання, соцiальної роботи з дiтьми i пiдлiтками, профiлактика асоцiальної поведiнки.
   - Проведення змiстовного дозвiлля дiтей i пiдлiткiв, залучення їх до здорового способу життя, змiцнення їхнього здоров’я.
   - Спрямування iнформацiйно – методичної i органiзацiйно – масової роботи на вдосконалення навчально – виховного процесу, форм i методiв дiяльностi, пiдвищення педагогiчної майстерностi педагогiв.

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради