Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Будинок дитячої та юнацької творчості м.Соснівки
Львiвська область, м. Соснівка, вул. Галицька, 3-а.
Тел.: (0349) 34 - 106
Електронна адреса: bdyuts@gmail.com
    Директор:
    Слука Степан Іванович
    Освіта вища, Тюменський Державний унiверситет,
    29 рокiв педагогiчного стажу,
    10 тарифний розряд

    Методист:
    Матковська Ірина Омлянівна
    Освіта вища, Волинський державний унiверситет,
    21 рiк педагогiчного стажу,
    10 тарифний розряд

    Керiвники гурткiв:
    10 тарифний розряд - 8 керiвникiв гурткiв
    9 тарифний розряд – 2 керiвника гуртка
    8 тарифний розряд – 3 керiвника гуртка
    7 тарифний розряд – 1 керiвник гуртка

     Проблема над якою працює ПНЗ:
    "Творча активнiсть як засiб виховання патрiотично орiєнтованого громадянина єдиної незалежної України"
    Основнi напрямки дiяльностi закладу у 2016-2017 н.р.:
    - Забезпечення змiстовного навчально – виховного процесу, надання дiтям якiсних додаткових знань, умiнь, навичок, використання iнтерактивних технологiй у роботi з дiтьми.
    - Виявлення, пiдтримка та розвиток творчих нахилiв, здiбностей у дiтей та пiдлiткiв, заохочення до постiйного пiзнання, до творчостi.
    - Органiзацiя особистiсного зорiєнтованого виховання, соцiальної роботи з дiтьми i пiдлiтками, профiлактика асоцiальної поведiнки.
    - Проведення змiстовного дозвiлля дiтей i пiдлiткiв, залучення їх до здорового способу життя, змiцнення їхнього здоров’я.
    - Спрямування iнформацiйно – методичної i органiзацiйно – масової роботи на вдосконалення навчально – виховного процесу, форм i методiв дiяльностi, пiдвищення педагогiчної майстерностi педагогiв.

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради