ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Рiшення виконкому мiської Ради (з лютого 2012р.)
Пошук документiв за вмiстом тексту:
13.07.2018 №136Про введення штатної одиницi

13.07.2018 №135Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за I пiврiччя 2018 року (zip)

13.07.2018 №134Про призначення автомобiльних перевiзникiв для забезпечення пасажирських перевезень на мiських автобусних маршрутах загального користування №1, №2, №3, №4, №4а та №7

03.07.2018 №133Про заборону торгiвлi у невстановлених мiсцях на територiї Червоноградської мiської ради

20.06.2018 №132Про Порядок видачi довiдок, що засвiдчують перебування на утриманнi непрацездатних членiв сiм'ї та вирiшення спiрних питань щодо видачi довiдок про спiльне проживання з годувальником на момент його смертi

20.06.2018 №131Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

20.06.2018 №130Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

20.06.2018 №129Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення

20.06.2018 №128Про органiзацiю громадських робiт виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради Львiвської областi на 2018 рiк

20.06.2018 №127Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

20.06.2018 №126Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

20.06.2018 №125Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

20.06.2018 №124Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №2, №3, №4, №4а та №7

20.06.2018 №123Про погодження графiкiв погодинного та аварiйного вiдключення електроенергiї по Шахтному РЕМ на 2018-2019р.р.

20.06.2018 №122Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

20.06.2018 №121Про стан роботи архiвного вiддiлу Червоноградської мiської ради

29.05.2018 №120Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м.Червоноградi

29.05.2018 №119Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна

29.05.2018 №118Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення

29.05.2018 №117Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей дошкiльного та шкiльного вiку

29.05.2018 №116Про закрiплення територiй обслуговування за закладами дошкiльної освiти мiста

29.05.2018 №115Про тимчасове призупинення роботи закладiв дошкiльної освiти № 1,2,4,7,9,10,12,13,16,17,18 ,19 у лiтнiй перiод

29.05.2018 №114Про створення мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

29.05.2018 №113Про встановлення у 2018 роцi граничної вартостi путiвки (лiжко-дня) за надання послуг iз санiтарно-курортного лiкування ветеранам вiйни та особам на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту".

29.05.2018 №112Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв

29.05.2018 №111Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної малозабезпеченим сiм'ям соцiальної допомоги

29.05.2018 №110Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

29.05.2018 №109Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №1, №2, №3, №4, №4А та №7.

29.05.2018 №108Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi (zip)

29.05.2018 №107Про демонтаж телекомунiкацiйного обладнання

29.05.2018 №106Про встановлення тарифiв КП "Комунальник" та КП "Червонограджитлокомунсервiс" на послуги з перевезення, захоронення (сортування) побутових вiдходiв

29.05.2018 №105Про змiну договору найму житлового примiщення

29.05.2018 №104Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

29.05.2018 №103Про створення Мiської комiсiї щодо розгляду заяв осiб про виплату грошової компенсацiї на придбання житла (zip)

29.05.2018 №102Про стан виконання Програми надання пiльг та адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг окремим категорiям громадян м.Червонограда.

08.05.2018 №101Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав дитини

26.04.2018 №100Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м.Червоноградi

26.04.2018 №99Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

26.04.2018 №98Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення

26.04.2018 №97Про встановлення тарифiв на стоматологiчнi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка"

26.04.2018 №96Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

26.04.2018 №95Про реєстрацiю колективних договорiв

26.04.2018 №94Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

26.04.2018 №93Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

26.04.2018 №92Про надання кiмнати у гуртожитку

26.04.2018 №91Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

26.04.2018 №90Про створення комiсiї по обстеженню лiсопильних об'єктiв

26.04.2018 №89Про затвердження заходiв з пiдготовки житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально - культурного призначення м. м.Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник до роботи в осiнньо - зимовий перiод 2018 -2019 р.р.

26.04.2018 №88Про видiлення квартири, iнвалiду вiйни III групи, Крючеку Юрiю Анатолiйовичу

26.04.2018 №87Про видiлення квартири,учаснику бойових дiй, iнвалiду I групи загального захворювання Шведу Iгорю Степановичу

12.04.2018 №86Про призначення автомобiльних перевiзникiв для забезпечення пасажирських перевезень на мiських автобусних маршрутах загального користування №1, №2, №3, №4, №4а та №7

12.04.2018 №85Про призначення управителя багатоквартирних будинкiв в м. Червоноград

29.03.2018 №84Про деякi питання документування управлiнської дiяльностi у виконавчих органах Червоноградської мiської ради (zip)

29.03.2018 №83Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - травнi та жовтнi-листопадi мiсяцi 2018 року

29.03.2018 №82Про органiзацiю та проведення триденних навчально-польових зборiв з учнями випускних класiв загальноосвiтнiх та професiйно-технiчних закладiв

29.03.2018 №81Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м.Червоноградi

29.03.2018 №80Про надання та скасування дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м.Червоноградi

29.03.2018 №79Про затвердження Положення про Громадську раду при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

29.03.2018 №78Про внесення змiн до рiшення № 49 вiд 21.02.2018р. "Про затвердження складу Громадської ради при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради"

29.03.2018 №77Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

29.03.2018 №76Про затвердження Плану заходiв щодо реалiзацiї Нацiональної стратегiї сприяння розвитку громадського суспiльства в Українi на 2018 рiк у м.Червоноград (zip)

29.03.2018 №75Про реєстрацiю колективного договору, змiн та доповнень

29.03.2018 №74Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

29.03.2018 №73Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

29.03.2018 №72Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 21.02.2017 р. №34 "Про встановлення тимчасових цiн на послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Червоноградський ринок"

29.03.2018 №71Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

29.03.2018 №70Про розiрвання Договору №3/16 вiд 12.07.2016р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрут_ загального користування №1

29.03.2018 №69Про розiрвання Договору №1/15 вiд 10.08.2015р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №3, №4, №4а та №7

29.03.2018 №68Про розiрвання Договору №1/17 вiд 28.03.2017р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрут_ загального користування №2

29.03.2018 №67Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова"

29.03.2018 №66Про визначення видiв оплачуваних суспiльно корисних робiт

29.03.2018 №65Про надання соцiального житла

29.03.2018 №64Про створення постiйно дiючої комiсiї з питань поводження з безхазяйними вiдходами на територiї м.Червонограда

29.03.2018 №63Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежитлових примiщень орендованих ФОП Юферов В.В. за адресою пр.Шевченка,15

29.03.2018 №62Про створення комiсiї з питань безоплатної передачi з балансу ТВП "IТК" у формi ТзОВ в комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда в особi Червоноградської мiської ради 104 м. магiстральної тепломережi, дiаметром 426 мм

29.03.2018 №61Про погодження iнвестицiйної програми КП "Комунальник" на 2018 р. (zip)

29.03.2018 №60Про погодження iнвестицiйної програми КП "Червоноградводоканал" на 2018 р. (zip)

29.03.2018 №59Про погодження iнвестицiйної програми КП "Червоноградтеплокомуненерго" на 2018 р. (zip)

29.03.2018 №58Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

29.03.2018 №57Про змiну договору найму житлового примiщення

29.03.2018 №56Про органiзацiю оздоровлення та вiдпочинку дiтей у 2018 роцi

27.02.2018 №55Про демонтаж тимчасової споруди

21.02.2018 №54Про Порядок видачi довiдок, що засвiдчують перебування на утриманнi непрацездатних членiв сiм'ї та вирiшення спiрних питань щодо видачi довiдок про спiльне проживання з годувальником на момент його смертi

21.02.2018 №53Про стан вiйськового облiку та бронювання вiйськовозобов'язаних i призовникiв на пiдприємствах, в установах, органiзацiях i навчальних закладах, мiськiй та селищнiй радах, що знаходяться на територiї Червоноградської мiської ради в 2017 роцi та заходи щодо його покращення в 2018 роцi

21.02.2018 №52Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення

21.02.2018 №51Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

21.02.2018 №50Про внесення змiн в рiшення вiд 25.02.2016 р. № 60 "Про створення Координацiйної ради з питань протидiї ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу та iншим соцiально-небезпечним хворобам"

21.02.2018 №49Про затвердження складу Громадської ради при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

21.02.2018 №48Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. № 25

21.02.2018 №47Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

21.02.2018 №46Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

21.02.2018 №45Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

21.02.2018 №44Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

21.02.2018 №43Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

21.02.2018 №42Про затвердження конкурсної документацiї для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинкiв у м. Червоноград

21.02.2018 №41Про демонтаж тимчасової споруди, огорожi, демонстрацiйних зразкiв продукцiї та рекламного засобу

21.02.2018 №40Про демонтаж тимчасової споруди

21.02.2018 №39Про надання кiмнати у гуртожитку

21.02.2018 №38Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 2017 рiк (zip)

21.02.2018 №37Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 21.02.2017р. №34 "Про встановлення тимчасових цiн на послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Червоноградський ринок"

21.02.2018 №36Про встановлення тарифiв на фiзкультурно-оздоровчi послуги в КП СК "Шахтар"

21.02.2018 №35Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2017 рiк та схвалення проекту Програми на 2018 рiк (zip)

25.01.2018 №34Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування на територiї Червоноградської мiської ради

25.01.2018 №33Про затвердження Iнструкцiї про порядок ведення облiку, зберiгання, використання i знищення документiв та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, що мiстять службову iнформацiю, у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради (zip)

25.01.2018 №32Про подання на погодження проектiв розподiлу територiй кварталiв для визначення прибудинкових територiй багатоквартирної забудови в м. Червоноградi

25.01.2018 №31Про змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

25.01.2018 №30Про формування попередньої мережi класiв в закладах загальної середньої освiти

25.01.2018 №29Про закрiплення територiй обслуговування за закладами загальної середньої освiти мiста

25.01.2018 №28Про встановлення вартостi харчування учнiв закладiв загальної середньої освiти

25.01.2018 №27Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29.09.2017 р. № 169

25.01.2018 №26Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

25.01.2018 №25Про створення мiжвiдомчої робочої групи з реформування системи iнституцiйного догляду та виховання дiтей у м. Червоноградi, м. Соснiвцi, смт. Гiрник

25.01.2018 №24Про затвердження Порядку надання пiльг, компенсацiй та допомог окремим категорiям населення (zip)

25.01.2018 №23Про скасування рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. № 20

25.01.2018 №22Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв

25.01.2018 №21Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

25.01.2018 №20Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

25.01.2018 №19Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

25.01.2018 №18Про створення наглядової ради з питань розподiлу i утримання житла у гуртожитках та використання гуртожиткiв i прибудинкових територiй

25.01.2018 №17Про демонтаж тимчасових споруд

25.01.2018 №16Про затвердження перелiку об'єктiв, якi пiдлягають облаштуванню елементами доступностi для осiб з обмеженими фiзичними можливостями у 2018 роцi (zip)

25.01.2018 №15Про визначення видiв безоплатних суспiльно корисних робiт для порушникiв, на яких судом накладено адмiнiстративне стягнення у виглядi громадських робiт та перелiку об'єктiв для вiдбування порушниками громадських робiт

25.01.2018 №14Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв (осадiв) вiд очищених стiчних вод Червоноградських очисних споруд (IV черга)"

25.01.2018 №13Про проведення пiдсипки дорiг в запроектованому кварталi житлової забудови, розташованому на пiвнiч вiд стадiону "Гiрник" в м. Червоноградi

25.01.2018 №12Про затвердження кiлькостi сiмей, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем проживання

25.01.2018 №11Про затвердження Положення про соцiальне житло для дiтей-сирiт, дiтей позбавлених батькiвського пiклування та осiб з їх числа (zip)

25.01.2018 №10Про змiну договору найму житлового примiщення

25.01.2018 №9Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло

25.01.2018 №8Про зняття з квартирного облiку

25.01.2018 №7Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2017 роцi

10.01.2018 №6Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2017 № 230 "Про встановлення вартостi харчування вихованцiв закладiв дошкiльних освiти та учнiв закладiв загальної середньої освiти"

10.01.2018 №5Про створення комiсiї з органiзацiї та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинкiв на територiї мiста Червонограда

10.01.2018 №4Про внесення змiн у додаток № 1 рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2017 р. № 211 "Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, її виробництво, транспортування, постачання для бюджетних установ та iнших споживачiв КП "Червоноградтеплокомуненерго" зi структурою

10.01.2018 №3Про перезатвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя примiщень першого поверху адмiнбудiвлi мiської ради з метою влаштування ЦНАП за адресою просп. Шевченка, 19, м. Червоноград Львiвської областi"

10.01.2018 №2Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт вул. Сокальська в м. Червоноград Львiвської областi"

10.01.2018 №1Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя спортивного комплексу "Шахтар" в м.Червоноградi Львiвської областi"

20.12.2017 №254Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2018 рiк

20.12.2017 №253Про затвердження схеми розташування iснуючих гаражiв та їх нумерацiї в гаражному кооперативi № 1 у м. Червоноградi (zip)

20.12.2017 №252Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення

20.12.2017 №251Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

20.12.2017 №250Про створення комiсiї з питань передачi у власнiсть територiальної громади м. Червонограда нежитлових примiщень загальною площею 896,0 м2 за адресою: вул.Iвасюка, 4, м.Червоноград

20.12.2017 №249Про затвердження Плану заходiв щодо реалiзацiї Стратегiї сталої вiдповiдi на епiдемiї туберкульозу, в тому числi, хiмiорезистентного, та ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу на перiод до 2020 року на територiї Червоноградської мiської ради

20.12.2017 №248Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

20.12.2017 №247Про реєстрацiю змiни до колективного договору

20.12.2017 №246Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

20.12.2017 №245Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

20.12.2017 №244Про внесення змiн у Договори про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування та укладення додаткових договорiв

20.12.2017 №243Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун"

20.12.2017 №242Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2018 рiк (zip)

20.12.2017 №241Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

20.12.2017 №240Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Футбольне поле зi штучним покриттям по вул.Героїв Майдану,12 м.Червоноград - реконструкцiя"

20.12.2017 №239Про створення робочої групи з пiдготовки пропозицiй до Нацiонального плану управлiння вiдходами

20.12.2017 №238Про надання жилих площ в гуртожитку по вул.Стуса,53 м.Червонограда комунальним пiдприємствам мiста

20.12.2017 №237Про зняття з квартирного облiку

20.12.2017 №236Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

20.12.2017 №235Про схвалення проекту рiшення "Про мiський бюджет м.Червонограда на 2018 рiк" (zip)

20.12.2017 №234Про роботу державних реєстраторiв речових прав на нерухоме майно i державних реєстраторiв юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiддiлу економiки Червоноградської мiської ради

30.11.2017 №233Про Порядок видачi довiдок, що засвiдчують перебування на утриманнi непрацездатних членiв сiм'ї та вирiшення спiрних питань щодо видачi довiдок про спiльне проживання з годувальником на момент його смертi

30.11.2017 №232Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

30.11.2017 №231Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29.09.2017 р. № 169

30.11.2017 №230Про встановлення вартостi харчування вихованцiв закладiв дошкiльних освiти та учнiв закладiв загальної середньої освiти

30.11.2017 №229Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

30.11.2017 №228Про змiну форми органiзацiї харчування в закладах дошкiльної освiти, якi знаходяться у комунальнiй власностi територiальної громади м. Червонограда

30.11.2017 №227Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. №23

30.11.2017 №226Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

30.11.2017 №225Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

30.11.2017 №224Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв

30.11.2017 №223Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

30.11.2017 №222Про внесення змiн у склад комiсiї з питань захисту прав дитини

30.11.2017 №221Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

30.11.2017 №220Про створення комiсiї з питань розподiлу коштiв субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на будiвництво (капiтальний ремонт) реконструкцiю малих групових будинкiв, будинкiв пiдтриманого проживання, будiвництво/ придбання житла для дитячих будинкiв сiмейного типу, соцiального житла для дiтей-сирiт,дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документацiї

30.11.2017 №219Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя пiдвiсного мосту через р.Захiдний Буг в м.Червоноградi Львiвської областi"

30.11.2017 №218Про застосування норм надання послуг з вивезення побутових вiдходiв в м.Червоноград та смт.Гiрник

30.11.2017 №217Про встановлення на Вiчевiй площi м.Червонограда мiської новорiчної ялинки

30.11.2017 №216Про затвердження мiсць розмiщення зон для вигулу домашнiх тварин (zip)

30.11.2017 №215Про внесення змiн до складу постiйно дiючої комiсiї з розгляду питань, пов'язаних з регулюванням земельних вiдносин

30.11.2017 №214Про затвердження Порядку видачi перепусток для проїзду автотранспортних засобiв на територiю парку культури та вiдпочинку iменi Т.Шевченка та вiчеву площу м.Червонограда

30.11.2017 №213Про затвердження норм споживання теплової енергiї

30.11.2017 №212Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з централiзованого опалення для потреб населення КП "Червоноградтеплокомуненерго" зi структурою

30.11.2017 №211Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, її виробництво, транспортування, постачання для бюджетних установ та iнших споживачiв КП "Червоноградтеплокомуненерго" зi структурою

30.11.2017 №210Про встановлення тарифiв КП "Червоноградводоканал" на централiзоване водопостачання та водовiдведення, послуги з централiзованого постачання холодної води, водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем) зi структурою

30.11.2017 №209Про вiдмову у видiленнi житлової площi в гуртожитку на вул.Стуса,7 в м.Червоноградi Лiнинському В.Б.

30.11.2017 №208Про видачу ордера на пiдставi рiшення суду

30.11.2017 №207Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

30.11.2017 №206Про внесення змiн в розпорядження органу приватизацiї Державного житлового фонду Червоноградської мiської ради народних депутатiв №24 вiд 27.07.1999 року

30.11.2017 №205Про роботу вiддiлу реєстрацiї Червоноградської мiської ради

26.10.2017 №204Про внесення змiн до складу адмiнiстративної комiсiї при вико-навчому комiтетi Червоноградської мiської ради

26.10.2017 №203Про надання дозволу на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi

26.10.2017 №202Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

26.10.2017 №201Про внесення змiн до складу тен-дерного комiтету виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

26.10.2017 №200Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 17.03.2016 р. №77 (zip)

26.10.2017 №199Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 р. №14 (zip)

26.10.2017 №198Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 17.03.2016 р. №75 (zip)

26.10.2017 №197Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 31.01.2017 р. №22 "Про встановлення тимчасових тарифiв на стоматологiчнi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка"

26.10.2017 №196Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

26.10.2017 №195Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

26.10.2017 №194Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

26.10.2017 №193Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

26.10.2017 №192Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

26.10.2017 №191Про переведення IМЦО м. Червонограда, ЦЕНТУМу у примiщення закладiв освiти

26.10.2017 №190Про розгляд заяви Зiнчук С.Г.

26.10.2017 №189Про створення наглядової ради з питань розподiлу i утримання житла у гуртожитках та використання гуртожиткiв i прибудинкових територiй

26.10.2017 №188Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень по вул. Сокальська, 1 (2-й поверх)

26.10.2017 №187Про погодження базових цiн на послуги з технiчного обслуговування лiфтiв по ПП "Сервiслiфт"

26.10.2017 №186Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 9 мiсяцiв 2017 року (zip)

29.09.2017 №185Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м.Червоноградi

29.09.2017 №184Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

29.09.2017 №183Про затвердження мережi класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв на 2017/2018 навчальний рiк i подiлу класiв на групи при вивченнi навчальних предметiв та спецкурсiв

29.09.2017 №182Про продовження урокiв плавання для учнiв 3 - 4 класiв ЗНЗ

29.09.2017 №181Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

29.09.2017 №180Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

29.09.2017 №179Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

29.09.2017 №178Про створення комiсiї по передачi у власнiсть Мiнiстерства оборони України нежитлових примiщень загальною площею 896,0 м? за адресою: вул. Iвасюка,4а в м.Червоноград з метою створення Вiйськового лiцею

29.09.2017 №177Про закупiвлю енергосервiсу та затвердження базових рiвнiв споживання паливно-енергетичних ресурсiв та житлово-комунальних послуг (zip)

29.09.2017 №176Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень КП "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка" за адресою вул. Миру, 37

29.09.2017 №175Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилого примiщення нотарiальної контори за адресою вул. Тарнавського, 2 примiщення 20

29.09.2017 №174Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 25.07.2017 року № 140 "Про встановлення тимчасових тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитку, що знаходиться за адресою вул. В. Стуса 53 у м. Червоноградi"

29.09.2017 №173Про затвердження обсягiв споживання теплової енергiї

29.09.2017 №172Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

29.09.2017 №171Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

29.09.2017 №170Про хiд виконання рiшення виконавчого комiтету вiд 27.04.2017 р. № 75 "Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2017-2018 р.р."

29.09.2017 №169Про пiдготовку та проведення приписки юнакiв 2001 року народження до призовної дiльницi Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату

29.08.2017 №168Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

29.08.2017 №167Про введення в дiю рiшення конкурсного комiтету з визначення автомобiльного перевiзника на право перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування №5а

29.08.2017 №166Про створення тимчасової комiсiї з питань забезпечення повноти декларування та сплати акцизного податку з роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами до мiського бюджету м.Червонограда

29.08.2017 №165Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

29.08.2017 №164Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

29.08.2017 №163Про внесення змiн до додаткiв 1,2 рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.06.2016р. № 128 (zip)

29.08.2017 №162Про внесення змiн до Порядку надання пiльг, компенсацiй та допомог окремим категорiям населення, затвердженого рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 21.02.2017р.№38

29.08.2017 №161Про реєстрацiю змiн i доповнень до колективного договору

29.08.2017 №160Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

29.08.2017 №159Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

29.08.2017 №158Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

29.08.2017 №157Про створення комiсiї по передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда павiльйону автобусної зупинки по вул.Львiвська,15 Львiвсько-Волинського воєнiзованого гiрничо-рятувального загону

29.08.2017 №156Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

29.08.2017 №155Про змiну штатних розписiв Червоноградської центральної мiської лiкарнi та загальноосвiтнiх навчальних закладiв

29.08.2017 №154Про змiну штатного розпису iнформацiйно-методичного центру освiти

29.08.2017 №153Про затвердження штатної чисельностi працiвникiв

29.08.2017 №152Про готовнiсть навчальних закладiв мiста до 2017-2018 навчального року

25.07.2017 №151Про затвердження спискiв дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

25.07.2017 №150Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення

25.07.2017 №149Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

25.07.2017 №148Про створення комiсiї з питань передачi з балансу Червоноградської центральної мiської лiкарнi матерiально - технiчних ресурсiв Червоноградської центральної мiської лiкарнi на баланс Комунального пiдприємства "Школяр"

25.07.2017 №147Про заходи щодо усунення недолiкiв виявлених при перевiрцi функцiонування системи вiйськового облiку громадян України в органах державної влади, iнших державних органах, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях на адмiнiстративнiй територiї Червоноградської мiської ради (zip)

25.07.2017 №146Про розгляд проекту Мiської програми пiдтримки громадян - жителiв м.Червонограда, м.Соснiвка, смт.Гiрник, якi прийнятi на вiйськову службу за контрактом до Збройних сил України у 2017 роцi (zip)

25.07.2017 №145Про реєстрацiю колективного договору

25.07.2017 №144Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

25.07.2017 №143Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. №95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"

25.07.2017 №142Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

25.07.2017 №141Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

25.07.2017 №140Про встановлення тимчасових тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитку що знаходиться за адресою вул. В.Стуса, 53 у м. Червоноградi

25.07.2017 №139Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за I пiврiччя 2017 року (zip)

25.07.2017 №138Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у I пiврiччi 2017 року

25.07.2017 №137Про проведення у серпнi 2017 року призову громадян України на строкову вiйськову службу до Нацiональної гвардiї України

22.06.2017 №136Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 26.01.2012 року № 25 "Про затвердження Iнструкцiї з дiловодства у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради"

22.06.2017 №135Про висновок щодо реєстрацiї статуту релiгiйної органiзацiї "Релiгiйна громада УПЦ КП парафiї Святого Архiстратига Михаїла у м.Червоноградi Львiвської областi"

22.06.2017 №134Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi

22.06.2017 №133Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

22.06.2017 №132Про створення комiсiї з питань передачi в спiльну власнiсть територiальних громад Львiвської областi майна психоневрологiчного вiддiлення Червоноградської центральної мiської лiкарнi

22.06.2017 №131Про затвердження Положення про мiську призовну комiсiю

22.06.2017 №130Про встановлення граничної вартостi путiвки (лiжко-дня) у 2017 роцi

22.06.2017 №129Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

22.06.2017 №128Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

22.06.2017 №127Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

22.06.2017 №126Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №5а, №6 та №6а

22.06.2017 №125Про затвердження результатiв конкурсу з визначення пiдприємства (органiзацiї) для здiйснення функцiй робочого органу, укладання договору з переможцем конкурсу та затвердження кошторису витрат, пов'язаних з виконанням функцiй робочого органу

22.06.2017 №124Про попередження ТзОВ "Авто-Лайн" щодо розiрвання Договору №1/17 вiд 28.03.2017р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування

22.06.2017 №123Про попередження ТзОВ "Авто-Лайн" щодо розiрвання Договору №3/16 вiд 12.07.2016р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування

22.06.2017 №122Про попередження ТзДВ "Червоноградське АТП 14628" щодо розiрвання Договору № 1/15 вiд 10.08.2015р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування

22.06.2017 №121Про затвердження протоколу засiдання Мiської комiсiї з визначення коефiцiєнта спiввiдношення чисельностi пасажирiв - пiльговикiв та пасажирiв, якi оплачують проїзд в автомобiльному транспортi (zip)

22.06.2017 №120Про погодження графiкiв вiдключень електроенергiї Шахтного РЕМ на 2017-2018р.р.

22.06.2017 №119Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

22.06.2017 №118Про погодження акту приймання-передачi гуртожитку ПрАТ "Укрзахiдвуглебуд" в м.Червоноградi по вул.В.Стуса,53 в комунальну власнiсть територiальної громади (zip)

22.06.2017 №117Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень магазину промислових товарiв за адресою вул.В.Стуса, 25 примiщення 108

22.06.2017 №116Про вiдведення секторiв №12 та №13 на Червоноградському мiському кладовищi для почесних поховань

22.06.2017 №115Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2016р. № 227 "Про затвердження тарифiв, якi включенi до необхiдного мiнiмального перелiку окремих видiв ритуальних послуг, що надаються КП "Комунальник"

22.06.2017 №114Про соцiальне забезпечення громадян України, якi перемiщуються з тимчасово окупованої територiї

18.05.2017 №113Про висновок щодо реєстрацiї статуту релiгiйної громади УПЦ КП парафiї Святого Юрiя у м.Червоноградi

18.05.2017 №112Про тимчасове призупинення роботи дошкiльних навчальних закладiв № 1,2,4,7,9,10,12,13,16,17,18 ,19 у лiтнiй перiод

18.05.2017 №111Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

18.05.2017 №110Про надання дозволу на переведення житлового примiщення у нежитлове примiщення

18.05.2017 №109Про стан вiйськового облiку на територiї Червоноградської мiської ради в 2016 роцi та завдання в 2017 роцi

18.05.2017 №108Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

18.05.2017 №107Про створення Мiжвiдомчої комiсiї з питань органiзацiї вiдпочинку, оздоровлення дiтей, учнiвської та студентської молодi влiтку 2017 року

18.05.2017 №106Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

18.05.2017 №105Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

18.05.2017 №104Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

18.05.2017 №103Про затвердження кiлькостi сiмей, якi перебувають на квартирному облiку по шахтi №5"Великомост_вська" вiдокремленого пiдроздiлу Захiдно-Української виконавчої дирекцiї з лiквiдацiї шахт ДП "Об'єднана Компанiя "Укрвуглереструктуризацiя"

18.05.2017 №102Про скасування п.3 рiшення бюро приватизацiї КП "Червонограджитлокомунсервiс" вiд 17.05.2001 року №34

18.05.2017 №101Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

18.05.2017 №100Про створення територiальної комiсiї з узгодження обсягiв заборгованостi з рiзницi в тарифах

18.05.2017 №99Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за I квартал 2017 року (zip)

18.05.2017 №98Про роботу вiддiлу фiзичної культури та спорту

18.05.2017 №97Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя скидного колектора очищених стiчних вод Червоноградських очисних споруд в с.Добрячин, Сокальського району Львiвської областi на дiлянцi вiд КОС м.Червонограда до автодороги Червоноград-Сокаль"

18.05.2017 №96Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Будiвництво пам'ятника Героям Небесної Сотнi в м.Червоноград Львiвської областi"

27.04.2017 №95Про припинення дiяльностi громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону вiдокремленого пiдроздiлу "Вантажно-транспортне управлiння" ДП "Львiввугiлля" шляхом примусового розпуску

27.04.2017 №94Про закрiплення територiй обслуговування за загальноосвiтнiми навчальними закладами мiста

27.04.2017 №93Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

27.04.2017 №92Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi

27.04.2017 №91Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi та внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 23.10.2014 р. № 191

27.04.2017 №90Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення

27.04.2017 №89Про затвердження Комплексного плану заходiв щодо профiлактики кишкових iнфекцiй на територiї Червоноградської мiської ради на 2017- 2021 роки

27.04.2017 №88Про затвердження комплексних заходiв з попередження масового поширення грипу i гострих респiраторних iнфекцiй серед населення на територiї Червоноградської мiської ради на 2017-2021 роки

27.04.2017 №87Про органiзацiю громадських робiт виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради Львiвської областi на 2017 рiк

27.04.2017 №86Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

27.04.2017 №85Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

27.04.2017 №84Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

27.04.2017 №83Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

27.04.2017 №82Про органiзацiю проведення конкурсу щодо визначення пiдприємства (органiзацiї) для здiйснення функцiй робочого органу з органiзацiї забезпечення i пiдготовки матерiалiв для проведення засiдань конкурсного комiтету з визначення автомобiльних перевiзникiв

27.04.2017 №81Про затвердження порядку нарахування плати за захоронення твердих побутових вiдходiв для м.м.Червоноград,Соснiвки та смт Гiрник

27.04.2017 №80Про створення комiсiї з питань передачi з балансу комунального пiдприємства"Червонограджитлокомунсервiс" спортивного комплексу "Шахтар" та матерiально-технiчних ресурсiв комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" на баланс комунального пiдприємства "Спортивний комплекс "Шахтар" Червоноградської мiської ради

27.04.2017 №79Про створення комiсiї по передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда дiлянки пiд?їздної дороги по вул.Б.Хмельницького,83 у м.Червоноградi ПАТ "Концерн Хлiбпром"

27.04.2017 №78Про зняття з квартирного облiку

27.04.2017 №77Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

27.04.2017 №76Про видалення зелених насаджень на територiї м.Червоноград

27.04.2017 №75Про затвердження заходiв з пiдготовки житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2017-2018 р.р.

21.03.2017 №74Про органiзацiю та проведення триденних навчально-польових зборiв з учнями випускних класiв загальноосвiтнiх та професiйно-технiчних закладiв

21.03.2017 №73Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi

21.03.2017 №72Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

21.03.2017 №71Про внесення змiн до Порядку розмiщення реклами в лiфтах житлових будинкiв комунальної власностi м. Червонограда

21.03.2017 №70Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

21.03.2017 №69Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

21.03.2017 №68Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

21.03.2017 №67Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

21.03.2017 №66Про встановлення тарифiв на спортивно-оздоровчi послуги в спорткомплексi "Шахтар" КП "Червонограджитлокомунсервiс"

21.03.2017 №65Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт скидного колектора очищених стiчних вод Червоноградських очисних споруд в с.Добрячин, Сокальського району Львiвської областi на дiлянцi вiд КОС м.Червонограда до автодороги Червоноград-Сокаль"

21.03.2017 №64Про погодження iнвестицiйної програми КП "Червоноградводоканал" на 2017 р.

21.03.2017 №63Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

21.03.2017 №62Про затвердження кiлькостi сiмей, якi перебувають на квартирному облiку по шахтi № 1 "Червоноградська" вiдокремленого пiдроздiлу Захiдно-Української виконавчої дирекцiї з лiквiдацiї шахт ДП "Об'єднана Компанiя "Укрвуглереструктуризацiя"

21.03.2017 №61Про зняття з квартирного облiку

21.03.2017 №60Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

21.03.2017 №59Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

21.03.2017 №58Про розiрвання Договору №4/16 вiд 12.07.2016р. та призначення автомобiльного перевiзника для обслуговування автобусного маршруту №2 Автовокзал - вул.Львiвська вул.Св. Володимира (Автопарк)

21.03.2017 №57Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi (zip)

21.03.2017 №56Про встановлення тарифiв на послуги з паркування транспортних засобiв, якi надає комунальне пiдприємство "Ринок"Левада"

21.03.2017 №55Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова"

21.03.2017 №54Про органiзацiю оздоровлення та вiдпочинку дiтей у 2017 роцi

21.03.2017 №53Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 02.03.2017 р. № 52

02.03.2017 №52Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - травнi та жовтнi-листопадi мiсяцi 2017 року

02.03.2017 №51Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування на територiї Червоноградської мiської ради

21.02.2017 №50Про внесення змiн в рiшення вико-навчого комiтету вiд 17.03.2016 ро-ку №82 "Про затвердження Поло-ження та складу Громадської ради при виконавчому комiтетi Червоно-градської мiської ради"

21.02.2017 №49Про стан вiйськового облiку та бронювання вiйськовозобов'язаних i призовникiв на пiдприємствах, в установах, органiзацiях i навчальних закладах, мiськiй та селищнiй радах, що знаходяться на територiї Червоноградської мiської ради в 2016 роцi та заходи щодо його покращення в 2017 роцi

21.02.2017 №48Про вiдбiр громадян України на вiйськову службу за контрактом у Збройнi Сили України у 2017 роцi

21.02.2017 №47Про внесення змiн до Порядку розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

21.02.2017 №46Про внесення змiн в Перелiк вiльних земельних дiлянок, затверджений рiшенням виконавчого комiтету мiської ради вiд 20.01.2015р. № 11 "Про затвердження звiту про iнвентаризацiю вiльних земельних дiлянок для будiвництва та обслуговування iндивiдуального житлового будинку, господарських будiвель i споруд на територiї м. Червонограда" ( зi змiнами, внесеними згiдно рiшень виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 22.10.2015 р. № 204, 30.08.2016 р. № 166, 26.10.2016 р. № 218 ) (zip)

21.02.2017 №45Про затвердження схеми розташування та адрес земельних дiлянок для будiвництва та обслуговування жилого будинку, господарських будiвель та споруд на вул. Гоголя в м. Червоноградi (zip)

21.02.2017 №44Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення

21.02.2017 №43Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

21.02.2017 №42Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 31.01.2017 р. №22 "Про встановлення тимчасових тарифiв на стоматологiчнi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Червонорадська мiська стоматологiчна полiклiнiка"

21.02.2017 №41Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

21.02.2017 №40Про затвердження перелiку об'єктiв, якi пiдлягають облаштуванню елементами доступностi для осiб з обмеженими фiзичними можливостями у 2017 роцi (zip)

21.02.2017 №39Про реєстрацiю колективних договорiв, угоди та змiн

21.02.2017 №38Про затвердження Порядку надання пiльг, компенсацiй та допомог окремим категорiям населення (zip)

21.02.2017 №37Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

21.02.2017 №36Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

21.02.2017 №35Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

21.02.2017 №34Про встановлення тимчасових цiн на послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Червоноградський ринок"

21.02.2017 №33Про внесення змiн до "Типового договору оренди торговельного мiсця на територiї КП Червоноградський ринок та надання додаткових послуг"

21.02.2017 №32Про погодження базової цiни обслуговування одного базового пасажирського лiфта

21.02.2017 №31Про уповноваження посадових осiб на складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення

21.02.2017 №30Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя примiщень першого поверху адмiнбудiвлi мiської ради з метою влаштування ЦНАП за адресою просп. Шевченка, 19, м. Червоноград Львiвської областi"

21.02.2017 №29Про затвердження Порядку розмiщення реклами в лiфтах житлових будинкiв комунальної власностi м. Червонограда

21.02.2017 №28Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

21.02.2017 №27Про внесення змiн до складу Постiйно дiючої комiсiї з питань поводження з безхазяйними вiдходами на територiї м.Червонограда

21.02.2017 №26Про зняття з квартирного облiку

21.02.2017 №25Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

21.02.2017 №24Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 2016 рiк (zip)

21.02.2017 №23Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2016 рiк та схвалення проекту Програми на 2017 рiк (zip)

31.01.2017 №22Про встановлення тимчасових тарифiв на стоматологiчнi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Червонорадська мiська стоматологiчна полiклiнiка"

31.01.2017 №21Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2017 рiк

31.01.2017 №20Про заходи щодо усунення недолiкiв виявлених при перевiрцi вiйськового облiку на територiї Львiвської областi комiсiєю Генерального штабу Збройних Сил України

31.01.2017 №19Про звiльнення комунальних пiдприємств вiд вiйськово-транспортного обов'язку

31.01.2017 №18Про затвердження Порядку розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

31.01.2017 №17Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi примiщення

31.01.2017 №16Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

31.01.2017 №15Про створення комiсiї з питань передачi з балансу Червоноградської центральної мiської лiкарнi майнового комплексу стоматологiчної полiклiнiки та матерiально - технiчних ресурсiв Червоноградської центральної мiської лiкарнi на баланс Комунального пiдприємства "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка"

31.01.2017 №14Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

31.01.2017 №13Про реєстрацiю колективних договорiв

31.01.2017 №12Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

31.01.2017 №11Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

31.01.2017 №10Про встановлення тарифiв на платнi медичнi послуги, що надаються Червоноградською центральною мiською лiкарнею ( платнi медичнi огляди)

31.01.2017 №9Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун"

31.01.2017 №8Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

31.01.2017 №7Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.06.2011 р. № 108 " Про встановлення тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй, перелiку обов'язкових послуг, перiодичностi їх надання КП "Червонограджитлокомунсервiс" (zip)

31.01.2017 №6Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2016р. № 227 "Про затвердження тарифiв , якi включенi до необхiдного мiнiмального перелiку окремих видiв ритуальних послуг, що надаються КП "Комунальник"

31.01.2017 №5Про визначення видiв безоплатних суспiльно корисних робiт для порушникiв, на яких судом накладено адмiнiстративне стягнення у виглядi громадських робiт та перелiку об'єктiв для вiдбування порушниками громадських робiт

31.01.2017 №4Про зняття з квартирного облiку

31.01.2017 №3Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

31.01.2017 №2Про затвердження кiлькостi сiмей, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем проживання

31.01.2017 №1Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2016 роцi

14.12.2016 №265Про тимчасове призупинення навчально-виховного процесу у навчальних закладах

14.12.2016 №264Про встановлення плати за харчування дiтей у ДНЗ для батькiв або осiб, якi їх замiнюють

14.12.2016 №263Про надання дозволу на переведення власної частки нежитлового примiщення № 157 на вул. Мазепи, 15 в м. Червоноградi у житлову квартиру

14.12.2016 №262Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

14.12.2016 №261Про затвердження схеми розташування та тимчасової нумерацiї земельних дiлянок для будiвництва та обслуговування жилого будинку, господарських будiвель та споруд в проектованому кварталi iндивiдуальної житлової забудови, розташованому на пiвнiч вiд вул. Яворницького в м. Червоноградi

14.12.2016 №260Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

14.12.2016 №259Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

14.12.2016 №258Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2017 рiк (zip)

14.12.2016 №257Про внесення змiн до складу постiйно дiючої комiсiї з розгляду питань, пов'язаних з регулюванням земельних вiдносин

14.12.2016 №256Про встановлення на Вiчевiй площi м.Червонограда мiської новорiчної ялинки

14.12.2016 №255Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв (осадiв) вiд очищених стiчних вод Червоноградських очисних споруд (III-тя черга)".

14.12.2016 №254Про зняття з квартирного облiку

14.12.2016 №253Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

14.12.2016 №252Про мiський бюджет м.Червонограда на 2017 рiк (zip)

14.12.2016 №251Про роботу вiддiлу культури Червоноградської мiської ради

30.11.2016 №250Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29.09.2016 р. № 194

30.11.2016 №249Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

30.11.2016 №248Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi примiщення

30.11.2016 №247Про скасування та надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м.Червоноградi

30.11.2016 №246Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

30.11.2016 №245Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. № 25

30.11.2016 №244Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

30.11.2016 №243Про створення Мiської комiсiї щодо розгляду заяв членiв сiмей загиблих вiйськовослужбовцiв та iнвалiдiв про виплату грошової компенсацiї (zip)

30.11.2016 №242Про внесення змiн у рiшення виконавчого комiтету вiд 28.01.2016р. № 15 "Про створення тимчасової комiсiї з питань забезпечення своєчасностi i повноти сплати податкiв та погашення заборгованостi iз заробiтної плати (грошового забезпечення), пенсiй, стипендiй та iнших соцiальних виплат" (zip)

30.11.2016 №241Про реєстрацiю колективного договору, змiн та доповнень

30.11.2016 №240Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

30.11.2016 №239Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

30.11.2016 №238Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 30.06.2016р. №121 "Про утворення тендерного комiтету та затвердження положення про тендерний комiтет або уповноважену особу (осiб) виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради"

30.11.2016 №237Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 р. № 21

30.11.2016 №236Про реалiзацiю новорiчних ялинок у передноворiчний перiод 2017 року на територiї м. Червонограда

30.11.2016 №235Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2016 рiк

30.11.2016 №234Про попередження ПП "Авто-Транс-Сервiс" щодо розiрвання Договору №4/16 вiд 12.07.2016р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування

30.11.2016 №233Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 31.07.2014р. № 130 "Про створення робочої комiсiї з контролю за виконанням перевiзниками вимог чинного законодавства, рiшень виконавчого комiтету та умов Договорiв про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах на територiї Червоноградської мiської ради"

30.11.2016 №232Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

30.11.2016 №231Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 року №38 "Про утворення конкурсної комiсiї для проведення конкурсiв з визначення переможцiв конкурсу на право оренди комунального майна"

30.11.2016 №230Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 року №37 "Про утворення комiсiї з пiдготовки пропозицiй для надання в оренду комунального майна"

30.11.2016 №229Про встановлення вартостi харчування учнiв ЗНЗ

30.11.2016 №228Про встановлення вартостi харчування вихованцiв ДНЗ

30.11.2016 №227Про затвердження тарифiв , якi включенi до необхiдного мiнiмального перелiку окремих видiв ритуальних послуг, що надаються КП "Комунальник"

30.11.2016 №226Про створення робочої групи з питань проведення аналiзу фiнансово - господарської дiяльностi пiдприємств комунальної власностi

30.11.2016 №225Про створення комiсiї з питань передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда спорткомплексу "Шахтар" ОЛК "Ровесник", який знаходяться на балансi ДП "Львiввугiлля" на баланс КП "Червонограджитлокомунсервiс"

30.11.2016 №224Про зняття з квартирного облiку

30.11.2016 №223Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 24 квiтня 2015 року №83

30.11.2016 №222Про змiну договору найму житлового примiщення

30.11.2016 №221Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

30.11.2016 №220Про стан виконання Програми по соцiальному захисту окремих категорiй населення на 2016 рiк

26.10.2016 №219Про надання дозволу на розмiщення рекламних засобiв в м.Червоноградi

26.10.2016 №218Про внесення змiн в Перелiк вiльних земельних дiлянок, затверджений рiшенням вiд 20.01.2015р. № 11 "Про затвердження звiту про iнвентаризацiю вiльних земельних дiлянок для будiвництва та обслуговування iндивiдуального житлового будинку, господарських будiвель i споруд на територiї м. Червонограда" (zip)

26.10.2016 №217Про затвердження схеми розташування та нумерацiї земельних дiлянок для ведення iндивiдуального садiвництва на вул. Промисловiй, 5 "г" у м. Червоноградi (zip)

26.10.2016 №216Про присвоєння та змiну адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

26.10.2016 №215Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi примiщення

26.10.2016 №214Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26.03.2015 № 58 "Про створення комiсiй з питань передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда дошкiльних навчальних закладiв, якi знаходяться на балансi ДП "Львiввугiлля"

26.10.2016 №213Про погодження акту приймання-передачi ДНЗ №9,19 ДП "Львiввугiлля " разом з майном, яке використовується для його обслуговування, у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда в особi Червоноградської мiської ради

26.10.2016 №212Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

26.10.2016 №211Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

26.10.2016 №210Про реєстрацiю колективного договору

26.10.2016 №209Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

26.10.2016 №208Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

26.10.2016 №207Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльного перевiзника на право перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування №11

26.10.2016 №206Про розiрвання Договору №2/15 вiд 06.11.2015р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування №11

26.10.2016 №205Про попередження ТзОВ "Авто-Лайн" щодо розiрвання Договору №3/16 вiд 12.07.2016р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування

26.10.2016 №204Про встановлення тимчасових тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитку, що знаходиться за адресою вул. В. Стуса,7 у м. Червоноградi

26.10.2016 №203Про затвердження протоколу та визначення виконавцем послуг з вивезення побутових вiдходiв з сектору II КП "Червонограджитлокомунсервiс" (zip)

26.10.2016 №202Про доповнення до уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2016 р.

26.10.2016 №201Про затвердження типового договору оренди торговельного мiсця на територiї КП Червоноградський ринок та надання додаткових послуг

26.10.2016 №200Про змiну договору найму житлового примiщення

26.10.2016 №199Про скасування п.6 рiшення бюро приватизацiї КП "Червонограджитлокомунсервiс" вiд 12.03.2007 року №20

26.10.2016 №198Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

26.10.2016 №197Про виконання мiського бюджету за 9 мiсяцiв 2016 року (zip)

29.09.2016 №196Про уповноваження посадових осiб на складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення

29.09.2016 №195Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 28.01.2016року №3 "Про утворення постiйно дiючої комiсiї з питань розгляду звернень громадян"

29.09.2016 №194Про пiдготовку та проведення приписки юнакiв 2000 року народження до призовної дiльницi Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату

29.09.2016 №193Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi примiщення

29.09.2016 №192Про затвердження схеми розмiщення земельних дiлянок для будiвництва гаражiв та їх нумерацiю в пiвденнiй частинi гаражного кооперативу № 4 на вул. Бiчнiй Промисловiй, 41

29.09.2016 №191Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

29.09.2016 №190Про внесення змiн в рiшення вико-навчого комiтету вiд 17.03.2016 ро-ку №82 "Про затвердження Поло-ження та складу Громадської ради при виконавчому комiтетi Червоно-градської мiської ради"

29.09.2016 №189Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

29.09.2016 №188Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

29.09.2016 №187Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

29.09.2016 №186Про реєстрацiю колективних договорiв змiн та доповнень

29.09.2016 №185Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 27.07.2016 року №140

29.09.2016 №184Про створення комiсiї з питань передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда спорткомплексу "Шахтар" ОЛК "Ровесник", який знаходяться на балансi ДП "Львiввугiлля" на баланс вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради

29.09.2016 №183Про затвердження мережi класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв на 2016/2017 навчальний рiк i подiлу класiв на групи при вивченнi навчальних предметiв та спецкурсiв

29.09.2016 №182Про ринок працi мм. Червонограда, Соснiвки та смт . Гiрник та створення координацiйного комiтету сприяння зайнятостi та професiйної орiєнтацiї населення

29.09.2016 №181Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2016 рiк

29.09.2016 №180Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №6 та №6а

29.09.2016 №179Про розiрвання Договору №1/16 та №2/16 в_д 10.06.2016р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування №6 та №6а

29.09.2016 №178Про попередження ПП "Авто-Транс-Сервiс" щодо розiрвання Договору №2/15 вiд 06.11.2015р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування

29.09.2016 №177Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 31.07.2014р. № 130 "Про створення робочої комiсiї з контролю за виконанням перевiзниками вимог чинного законодавства, рiшень виконавчого комiтету та умов Договорiв про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах на територiї Червоноградської мiської ради"

29.09.2016 №176Про визнання квартири службовою та передачу Службi безпеки України у Львiвськiй областi

29.09.2016 №175Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

29.09.2016 №174Про затвердження норм споживання теплової енергiї

29.09.2016 №173Про хiд виконання рiшення виконавчого комiтету вiд 20.04.2016 р. №84 "Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально - культурного призначення м. м. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник до роботи в осiнньо - зимовий перiод 2016-2017 р.р."

30.08.2016 №172Про внесення змiн в рiшення № 40 вiд 28.01.2016 "Про створення постiйно дiючої комiсiї з питань поводження з безхазяйними вiдходами на територiї м.Червонограда"

30.08.2016 №171Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових вiдходiв у м.Червоноградi

30.08.2016 №170Про внесення змiн до складу Комiтету забезпечення доступностi iнвалiдiв та iнших мало мобiльних груп населення до об'єктiв соцiальної та iнженерно-транспортної iнфраструктури

30.08.2016 №169Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

30.08.2016 №168Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень, фiзичної особи пiдприємця Шабали Л.М за адресою вул.Ст.Бандери,14

30.08.2016 №167Про органiзацiю оповiщення призовникiв та вiйськовозобов'язаних у м. Червоноградi

30.08.2016 №166Про внесення змiн в Перелiк вiльних земельних дiлянок, затверджений рiшенням вiд 20.01.2015р. № 11 "Про затвердження звiту про iнвентаризацiю вiльних земельних дiлянок для будiвництва та обслуговування iндивiдуального житлового будинку, господарських будiвель i споруд на територiї м. Червонограда" (zip)

30.08.2016 №165Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi примiщення

30.08.2016 №164Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

30.08.2016 №163Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

30.08.2016 №162Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

30.08.2016 №161Про внесення змiн до складу робочої групи з питань реалiзацiї соцiальної та професiйної адаптацiї учасникiв антитерористичної операцiї

30.08.2016 №160Про реєстрацiю колективного договору та змiн

30.08.2016 №159Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

30.08.2016 №158Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

30.08.2016 №157Про затвердження Протоколу засiдання мiської комiсiї з визначення коефiцiєнта спiввiдношення чисельностi пасажирiв - пiльговикiв та пасажирiв, якi оплачують проїзд в автомобiльному транспортi

30.08.2016 №156Про попередження ТзОВ "Авто-Вест" щодо розiрвання Договору №1/16 вiд 10.06.2016р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування

30.08.2016 №155Про попередження ТзОВ "Авто-Вест" щодо розiрвання Договору №2/16 вiд 10.06.2016р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування

30.08.2016 №154Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. №95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"

30.08.2016 №153Про затвердження штатної чисельностi працiвникiв

30.08.2016 №152Про готовнiсть навчальних закладiв мiста до 2016-2017 навчального року

27.07.2016 №151Про внесення змiн до рiшення Виконавчого комiтету №41 вiд 26.02.2015 року "Про змiну нумерацiї квартир в гуртожитку по вул. Львiвськiй,19 м.Червонограда"

27.07.2016 №150Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

27.07.2016 №149Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м. Червоноградi

27.07.2016 №148Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя пр. Шевченка iз влаштуванням майданчику для паркування в м. Червоноградi Львiвської областi"

27.07.2016 №147Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi примiщення

27.07.2016 №146Про надання дозволу на розмiщення рекламного засобу в м. Червоноградi

27.07.2016 №145Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

27.07.2016 №144Про затвердження спискiв дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

27.07.2016 №143Про реєстрацiю змiн до колективного договору

27.07.2016 №142Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

27.07.2016 №141Про затвердження Порядку розподiлу мiж перевiзниками коштiв компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян

27.07.2016 №140Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

27.07.2016 №139Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за I пiврiччя 2016 року (zip)

27.07.2016 №138Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у I пiврiччi 2016 року

30.06.2016 №137Про погодження акту приймання - передачi гуртожитку ДП "Львiввугiлля" по вул.В.Стуса,7 в м.Червоноград у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червоноград

30.06.2016 №136Про затвердження Порядку встановлення та обслуговування замково-переговорних пристроїв (домофонiв) у багатоквартирних житлових будинках м. Червонограда

30.06.2016 №135Про внесення змiн до рiшень виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 р. №1

30.06.2016 №134Про затвердження схеми розташування та нумерацiї земельних дiлянок в садiвничому кооперативi "Автотранспортник" на вул. Бiчнiй Промисловiй, 45 у м. Червоноградi

30.06.2016 №133Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

30.06.2016 №132Про погодження акту приймання-передачi ДНЗ №1,10 ДП "Львiввугiлля" разом з майном, яке використовується для його обслуговування, у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда

30.06.2016 №131Про тимчасове призупинення роботи дошкiльних навчальних закладiв № 2,4,7,12,13,17,18 у лiтнiй перiод

30.06.2016 №130Про впровадження науково-педагогiчного проекту "Iнтелект України" у практику роботи ЧСШ № 8, ЧЗШ № 9

30.06.2016 №129Про закрiплення територiй обслуговування за дошкiльними навчальними закладами мiста

30.06.2016 №128Про створення мiської комiсiї з питань призначення (вiдновлення) соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам (zip)

30.06.2016 №127Про реєстрацiю колективного договору

30.06.2016 №126Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

30.06.2016 №125Про створення комiсiї по передачi облiкових квартирних справ громадян лiквiдованої шахти № 5 "Великомостiвська" вiдокремленим пiдроздiлом Захiдно-УкраїнськоЇ виконавчоЇ дирекцiї з лiквiдацiї шахт

30.06.2016 №124Про зарахування на квартирний облiк та зняття з квартирного облiку при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

30.06.2016 №123Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

30.06.2016 №122Про затвердження результатiв конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №1 та №2 оголошеного в газетi "Новини Прибужжя" вiд 28.04.2016 року № 33-34

30.06.2016 №121Про утворення тендерного комiтету та затвердження положення про тендерний комiтет або уповноважену особу (осiб) виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

30.06.2016 №120Про розгляд проекту рiшення Червоноградської мiської ради "Про затвердження Порядку здiйснення допорогових закупiвель у м. Червоноградi

30.06.2016 №119Про роботу Червоноградського мiського територiального центру соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг) за 2015 рiк

19.05.2016 №118Про встановлення меморіальних дошок

19.05.2016 №117Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Червоноградської міської ради від 20.04.2016 р. № 102

19.05.2016 №116Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна в м. Червонограді

19.05.2016 №115Про утворення координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді

19.05.2016 №114Про створення міської комісії з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги на/за встановлення пам’ятного знака на могилах загиблих під час АТО

19.05.2016 №113Про реєстрацію колективного договору

19.05.2016 №112Про затвердження протоколу міської комісії з призначення житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

19.05.2016 №111Про зарахування на квартирний облік та зняття з квартирного обліку при виконавчому комітеті Червоноградської міської ради

19.05.2016 №110Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

19.05.2016 №109Про виконання міського бюджету м.Червонограда за І квартал 2016 року

19.05.2016 №108Про внесення змін до рішення виконавчого комітету №242 від 22.12.2015р. «Про затвердження нового складу Комітету з конкурсних торгів та Положення про комітет з конкурсних торгів виконавчого комітету Червоноградської міської ради»

19.05.2016 №107Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2016 рiк

19.05.2016 №106Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 26.03.2015р. №47 «Про встановлення тарифів на проїзд в пасажирському транспорті загального користування на території Червоноградської міської ради»

19.05.2016 №105Про затвердження результатів конкурсу з визначення автомобільних перевізників на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №6 та №6а оголошеного в газеті „Новини Прибужжя” від 24.03.2016 року № 23-24

20.04.2016 №104Про органiзацiю громадських робiт виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради Львiвської областi на 2016 рiк

20.04.2016 №103Про органiзацiю та проведення 3-х денних навчально-польових зборiв з учнями випускних класiв загальноосвiтнiх шкiл, гiмназiй, лiцеїв, професiйно-технiчних закладiв м.Червонограда, м. Соснiвки та смт. Гiрник

20.04.2016 №102Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - травнi та жовтнi-листопадi мiсяцi 2016 року

20.04.2016 №101Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 р. №1

20.04.2016 №100Про перезатвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя будiвлi iнфекцiйного вiддiлення ЧЦМЛ в м.Червоноградi по вул.Iвасюка, 2 Львiвської областi (коригування)

20.04.2016 №99Про створення комiсiї з визначення та вiдшкодування збиткiв Червоноградськiй мiськiй радi за використання земельних дiлянок з порушенням законодавства про плату за землю

20.04.2016 №98Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

20.04.2016 №97Про погодження графiкiв погодинного вiдключення електричної енергiї по Шахтному РЕМ по чергах 1, 2, 3

20.04.2016 №96Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету №41 вiд 28.01.2016р. "Про створення постiйно дiючої мiжвiдомчої комiсiї для розгляду питань щодо вiдключення споживачiв мереж централiзованого опалення та гарячого водопостачання в м. Червоноград"

20.04.2016 №95Про створення комiсiї з приймання-передачi картотек з питань реєстрацiї фiзичних осiб вiд пiдприємств з обслуговування житлового фонду , адресних карток осiб, карток реєстрацiї особи з Червоноградського сектору ГУ ДМС України у Львiвськiй областi, органу ведення Державного реєстру виборцiв

20.04.2016 №94Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

20.04.2016 №93Про погодження запровадження канiкул 05.05.2016 у ЗНЗ

20.04.2016 №92Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

20.04.2016 №91Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

20.04.2016 №90Про затвердження плану першочергових заходiв з профiлактики травматизму невиробничого характеру у мiстi Червоноградi на 2016 рiк

20.04.2016 №89Про реєстрацiю доповнення до колективного договору

20.04.2016 №88Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

20.04.2016 №87Про уповноваження адмiнiстраторiв центру надання адмiнiстративних послуг Червоноградської мiської ради складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення (zip)

20.04.2016 №86Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №1 та №2

20.04.2016 №85Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

20.04.2016 №84Про затвердження заходiв з пiдготовки житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2016-2017 р.р.

20.04.2016 №83Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

17.03.2016 №82Про затвердження Положення та складу Громадської ради при виконавчому комітеті Червоноградської міської ради

17.03.2016 №81Про затвердження плану заходів з питань запобігання і протидії корупції у виконавчому комітеті Червоноградської міської ради на 2016-2017 роки

17.03.2016 №80Про складання та видачу актів КП «Червонограджитлокомунсервіс» та КП «Комунальник»

17.03.2016 №79Про внесення змін до рішень виконавчого комітету від 29.06.2011 р. № 108 та від 30.07.2015 р. № 151

17.03.2016 №78Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна в м. Червонограді

17.03.2016 №77Про створення Координаційної ради з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей

17.03.2016 №76Про створення Координаційної ради з питань надання допомоги учасникам антитерористичної операції

17.03.2016 №75Про міську міжвідомчу Координаційну раду з питань протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї та гендерної рівності

17.03.2016 №74Про реєстрацію колективних договорів

17.03.2016 №73Про затвердження протоколу міської комісії по призначенню житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

17.03.2016 №72Про звільнення від плати за навчання в школах естетичного виховання

17.03.2016 №71Про затвердження висновків комісії з питань захисту прав повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки та скерування подання в Червоноградський міський суд

17.03.2016 №70Про зарахування на квартирний облік при виконавчому комітеті Червоноградської міської ради

17.03.2016 №69Про затвердження висновків комісії з питань захисту прав дитини

17.03.2016 №68Про оголошення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №6 та №6а

17.03.2016 №67Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 24.11.2011р. №212 „Про організацію пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування в місті Червонограді”

17.03.2016 №66Про замовлення регулярних спеціальних пасажирських перевезень певної категорії пасажирів м.Червонограда до садово-городніх масивів в районі шахт „Відродження“ та „Лісова“

25.02.2016 №65Про внесення змiн до складу адмiнiстративної комiсiї при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

25.02.2016 №64Про вiдбiр громадян України на вiйськову службу за контрактом у Збройнi Сили України в 2016 роцi

25.02.2016 №63Про створення комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда мережi зовнiшнього електропостачання житлово - будiвельним кооперативом "Монастирський"

25.02.2016 №62Про створення робочої групи з питань проведення аналiзу фiнансово - господарської дiяльностi пiдприємств комунальної власностi

25.02.2016 №61Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Червоноградської міської ради від 26.03.2015 № 58 "Про створення комісій з питань передачі у комунальну власність територіальної громади м. Червонограда дошкільних навчальних закладів, які знаходяться на балансі ДП "Львіввугілля"

25.02.2016 №60Про створення Координаційної ради з питань протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу та іншим соціально-небезпечним хворобам

25.02.2016 №59Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 23.10.2014року №193

25.02.2016 №58Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.

25.02.2016 №57Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення.

25.02.2016 №56Про реєстрацiю колективних договорiв та змін

25.02.2016 №55Про затвердження протоколу міської комісії по призначенню житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.

25.02.2016 №54Про зміну договору найму житлового приміщення

25.02.2016 №53Про зарахування на квартирний облік при виконавчому комітеті Червоноградської міської ради.

25.02.2016 №52Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

25.02.2016 №51Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун"

25.02.2016 №50Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. №95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"

25.02.2016 №49Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 2015 рiк

25.02.2016 №48Про виконання основних показників Програми соціально-економічного розвитку м. Червонограда за 2015 рік та схвалення проекту Програми на 2016 рік

28.01.2016 №47Про затвердження Регламенту виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

28.01.2016 №46Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2016 рiк

28.01.2016 №45Про утворення комiсiї з питань нагородження

28.01.2016 №44Про затвердження посадового складу мiської евакуацiйної комiсiї

28.01.2016 №43Про мiську комiсiю з питань техногенно-екологiчної безпеки i надзвичайних ситуацiй

28.01.2016 №42Про створення постiйно дiючої комiсiї з розгляду питань, пов'язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

28.01.2016 №41Про створення постiйно дiючої мiжвiдомчої комiсiї для розгляду питань щодо вiдключення споживачiв мереж централiзованого опалення та гарячого водопостачання в м. Червоноград

28.01.2016 №40Про створення постiйно дiючої комiсiї з питань поводження з безхазяйними вiдходами на територiї м.Червонограда

28.01.2016 №39Про створення комiсiї з узгодження обсягiв заборгованостi з рiзницi в тарифах

28.01.2016 №38Про утворення конкурсної комiсiї для проведення конкурсiв з визначення переможцiв конкурсу на право оренди комунального майна

28.01.2016 №37Про утворення комiсiї з пiдготовки пропозицiй для надання в оренду комунального майна

28.01.2016 №36Про затвердження плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2016 рiк

28.01.2016 №35Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. №95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"

28.01.2016 №34Про попередження ТзДВ "Червоноградське АТП 14628" щодо розiрвання Договору № 1/15 вiд 10.08.2015р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування

28.01.2016 №33Про попередження ПП "Авто-Транс-Сервiс" щодо розiрвання Договору №2/15 вiд 06.11.2015р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування

28.01.2016 №32Про створення постiйно дiючої узгоджувальної комiсiї по плануванню i забудовi населених пунктiв при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

28.01.2016 №31Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

28.01.2016 №30Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi примiщення

28.01.2016 №29Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

28.01.2016 №28Про вартiсть дня харчування дiтей-сирiт, дiтей позбавлених батькiвського пiклування у професiйно-технiчних навчальних закладах

28.01.2016 №27Про пiльговi умови оплати харчування дiтей у ДНЗ

28.01.2016 №26Про пiльговi умови оплати харчування дiтей у ЗНЗ

28.01.2016 №25Про утворення комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

28.01.2016 №24Про створення комiсiї з питань взаємодiї суб'єктiв соцiального супроводу сiмей та осiб, якi перебувають в складних життєвих обставинах

28.01.2016 №23Про створення Мiської комiсiї по розгляду питань, пов'язаних iз встановленням статусу учасника вiйни

28.01.2016 №22Про створення мiського штабу з питань, пов'язаних iз соцiальним забезпеченням громадян України, якi перемiщаються з тимчасово окупованої територiї та районiв проведення антитерористичної операцiї

28.01.2016 №21Про затвердження Порядку розподiлу мiж перевiзниками коштiв компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян

28.01.2016 №20Про створення Мiської комiсiї по розгляду заяв громадян щодо надання одноразової грошової допомоги

28.01.2016 №19Про створення Мiської комiсiї з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим особам чи особам, якi перемiщуються з тимчасово окупованої територiї України або району проведення антитерористичної операцiї

28.01.2016 №18Про створення Мiської комiсiї з питань надання статусу деяким категорiям громадян

28.01.2016 №17Про створення робочої групи з питань реалiзацiї соцiальної та професiйної адаптацiї учасникiв антитерористичної операцiї

28.01.2016 №16Про створення комiтету забезпечення доступностi iнвалiдiв та iнших мало мобiльних груп населення до об'єктiв соцiальної та iнженерно-транспортної iнфраструктури

28.01.2016 №15Про створення тимчасової комiсiї з питань забезпечення своєчасностi i повноти сплати податкiв та погашення заборгованостi iз заробiтної плати (грошового забезпечення), пенсiй, стипендiй та iнших соцiальних виплат

28.01.2016 №14Про створення мiської комiсiї у справах альтернативної (невiйськової) служби

28.01.2016 №13Про створення мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

28.01.2016 №12Про затвердження перелiку об'єктiв, якi пiдлягають облаштуванню елементами доступностi для осiб з обмеженими фiзичними можливостями у 2016 роцi

28.01.2016 №11Про реєстрацiю колективних договорiв змiн i доповнень

28.01.2016 №10Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

28.01.2016 №9Про затвердження комiсiї по прийманню гуртожиткiв в м.Червоноградi по вул. Стуса, 53 та Богуна,3 в комунальну власнiсть мiста на баланс КП"Червонограджитлокомунсервiс"

28.01.2016 №8Про затвердження комiсiї по прийманню гуртожитку з державної форми власностi ДП "Львiввугiлля" територiальнiй громадi м.Червонограда на баланс комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс"

28.01.2016 №7Про створення громадської комiсiї з житлових питань

28.01.2016 №6Про затвердження кiлькостi сiмей, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем проживання

28.01.2016 №5Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

28.01.2016 №4Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

28.01.2016 №3Про утворення постiйно дiючої комiсiї з питань розгляду звернень громадян

28.01.2016 №2Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2015роцi

28.01.2016 №1Про стан вiйськового облiку та бронювання вiйськовозобов'язаних i призовникiв на пiдприємствах, в установах, органiзацiях i навчальних закладах, мiськiй та селищнiй радах, що знаходяться на територiї Червоноградської мiської ради в 2015 роцi та заходи щодо його полiпшення в 2016 роцi

22.12.2015 №244Про утворення адмiнiстративної комiсiї при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

22.12.2015 №243Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

22.12.2015 №242Про затвердження нового складу комiтету з конкурсних торгiв та Положення про комiтет з конкурсних торгiв виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

22.12.2015 №241Про видачу ордера на пiдставi рiшення суду

22.12.2015 №240Про видiлення квартири сiм'ї загиблого вiйськовослужбовця, який брав участь в антитерористичнiй операцiї

22.12.2015 №239Про затвердження акту приймання-передачi квартири придбаної для сiм'ї загиблого вiйськовослужбовця

22.12.2015 №238Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

22.12.2015 №237Про погодження акту приймання-передачi ДНЗ № 2, 4 ДП "Львiввугiлля" разом з майном, яке використовується для його обслуговування, у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда

22.12.2015 №236Про внесення змiн в додаток 2 до рiшення виконавчого комiтету вiд 24.11.2011р. № 212 "Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi"

22.12.2015 №235Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

22.12.2015 №234Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв

22.12.2015 №233Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

22.12.2015 №232Про утворення комiсiї з питань захисту прав дитини

22.12.2015 №231Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

22.12.2015 №230Про роботу вiддiлу ведення Державного реєстру виборцiв Червоноградської мiської ради

22.12.2015 №229Про мiський бюджет м.Червонограда на 2016 рiк (zip)

26.11.2015 №228Про наслiдки ревiзiї бюджету м.Червонограда

26.11.2015 №227Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт теплових мереж в м.Червоноградi"

26.11.2015 №226Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 24 вересня 2015 року №169 "Про пiдготовку та проведення приписки громадян України 1999 року народження до призовної дiльницi Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату у 2016 роцi"

26.11.2015 №М-20-ДСКПро забезпечення проведення мобiлiзацiї людських i транспортних ресурсiв на територiї Червоноградської мiської ради (ДСК)

26.11.2015 №225Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26 березня 2015 року №45 "Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - травнi та жовтнi - листопадi мiсяцi 2015 року"

26.11.2015 №224Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комунальник" в новiй редакцiї

26.11.2015 №223Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" в новiй редакцiї

26.11.2015 №222Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

26.11.2015 №221Про закрiплення територiй обслуговування за загальноосвiтнiми навчальними закладами мiста

26.11.2015 №220Про вартiсть харчування учнiв вихованцiв ДНЗ

26.11.2015 №219Про вартiсть харчування учнiв ЗНЗ

26.11.2015 №218Про встановлення тарифу на проїзд в пасажирському транспортi загального користування на маршрутi №11

26.11.2015 №217Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

26.11.2015 №216Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

26.11.2015 №215Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

26.11.2015 №214Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

26.11.2015 №213Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв

26.11.2015 №212Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим

26.11.2015 №211Про створення робочої групи з питань реалiзацiї соцiальної та професiйної адаптацiї учасникiв антитерористичної операцiї

26.11.2015 №210Про надання громадянам рiзних видiв державних допомог, компенсацiй, житлових субсидiй

26.11.2015 №209Про результати державного фiнансового аудиту виконання бюджету м.Червонограда за 2012-2014 роки та I пiврiччя 2015 року

22.10.2015 №208Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень, КП "Елегант" за адресою вул.Сокальська, 1

22.10.2015 №207Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

22.10.2015 №206Про створення комiсiї з узгодження обсягiв заборгованостi з рiзницi в тарифах

22.10.2015 №205Про створення комiсiї з визначення та вiдшкодування збиткiв Червоноградськiй мiськiй радi за використання земельних дiлянок з порушень законодавства про землю

22.10.2015 №204Про внесення змiн в Перелiк вiльних земельних дiлянок затверджений рiшенням вiд 20.01.2015р. №11 "Про затвердження звiту про iнвентаризацiю вiльних земельних дiлянок для будiвництва та обслуговування iндивiдуального житлового будинку, господарських будiвель i споруд на територiї м. Червонограда"

22.10.2015 №203Про надання дозволу на переведення нежитлового примiщення № 153 у житлову квартиру на вул. Мазепи,15 в м. Червоноградi

22.10.2015 №202Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

22.10.2015 №201Про затвердження результатiв конкурсу з визначення автомобiльного перевiзника на право перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування №11 оголошеного в газетi "Новини Прибужжя" вiд 27.08.2015 року № 69-70

22.10.2015 №200Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. №95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"

22.10.2015 №199Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

22.10.2015 №198Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

22.10.2015 №197Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективного договору

22.10.2015 №196Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

22.10.2015 №195Про виключення житлових примiщень iз числа службових та видачi ордерiв на закрiплене житло

22.10.2015 №194Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

22.10.2015 №193Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

22.10.2015 №192Про роботу центру надання адмiнiстративних послуг Червоноградської мiської ради

22.10.2015 №191Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за 9 мiсяцiв 2015 року (zip)

24.09.2015 №190Про мiськi спецiалiзованi служби цивiльного захисту Червоноградської мiської ланки територiальної пiдсистеми Єдиної державної системи цивiльного захисту

24.09.2015 №189Про висновок щодо реєстрацiї статуту релiгiйної громади євангельських християн Церкви "Нове поколiння" у м.Червоноград Львiвської областi

24.09.2015 №188Про стан здiйснення заходiв з пiдготовки до проведення виборiв депутатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв 25 жовтня 2015 року на територiї Червоноградської мiської ради

24.09.2015 №187Про затвердження проектної документацiї по об'єкту

24.09.2015 №186Про затвердження норм споживання теплової енергiї

24.09.2015 №185Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

24.09.2015 №184Про створення комiсiї з питань розподiлу коштiв субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на будiвництво (придбання) житла для сiмей загиблих вiйськовослужбовцiв, якi брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї, а також для iнвалiдiв I-II групи з числа вiйськовослужбовцiв, якi брали участь у зазначенiй операцiї, та потребують полiпшення житлових умов

24.09.2015 №183Про видiлення службової квартири

24.09.2015 №182Про визнання квартири службовою

24.09.2015 №181Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

24.09.2015 №180Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

24.09.2015 №179Про погодження акту приймання - передачi ДНЗ № 16 ДП "Львiввугiлля " разом з майном, яке використовується для його обслуговування, у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда

24.09.2015 №178Про затвердження мережi класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв на 2015/2016 навчальний рiк i подiлу класiв на групи при вивченнi навчальних предметiв та спецкурсiв

24.09.2015 №177Про затвердження штатної чисельностi працiвникiв

24.09.2015 №176Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

24.09.2015 №175Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв

24.09.2015 №174Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

24.09.2015 №173Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

24.09.2015 №172Про хiд виконання рiшення виконкому вiд 24.04.2014р. № 66 "Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2015-2016 р.р."

24.09.2015 №171Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26 березня 2015 року №45 "Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - травнi та жовтнi - листопадi мiсяцi 2015 року"

24.09.2015 №170Про проведення заходiв щодо покращення стану вiйськового облiку в органах мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях на територiї областi

24.09.2015 №169Про пiдготовку та проведення приписки громадян України 1999 року народження до призовної дiльницi Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату у 2016 роцi

20.08.2015 №168Про перенесення занять гурткiв та переукладання договорiв оренди

20.08.2015 №167Про визначення та обладнання мiсць для розмiщення друкованих агiтацiйних матерiалiв

20.08.2015 №166Про надання дозволу на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi

20.08.2015 №165Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

20.08.2015 №164Про тимчасове закрiплення прилеглої до КП "Червоноградський ринок" територiї вздовж вулицi Сокальської вiд №5 до №7

20.08.2015 №163Про внесення змiн в додаток 2 до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. №95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"

20.08.2015 №162Про попередження ПП "Авто-Транс-Сервiс" щодо розiрвання Договору вiд 25.07.2013р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування

20.08.2015 №161Про внесення змiн в пункт 1, рiшення виконавчого комiтету вiд 26.03.2015р. № 48 "Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова""

20.08.2015 №160Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльного перевiзника на право перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування №11

20.08.2015 №159Про передачу квартири Червоноградському мiському суду

20.08.2015 №158Про виключення житлових примiщень iз числа службових та видачi ордерiв на закрiплене житло

20.08.2015 №157Про видiлення службової квартири

20.08.2015 №156Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

20.08.2015 №155Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

20.08.2015 №154Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

20.08.2015 №153Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

20.08.2015 №152Про готовнiсть навчальних закладiв мiста до 2015-2016 навчального року

30.07.2015 №151Про встановлення тарифiв КП "Комунальник" та КП "Червонограджитлокомунсервiс" на послуги з вивезення побутових вiдходiв (перевезення, сортування та захоронення)

30.07.2015 №150Про встановлення тимчасових тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитку, що знаходиться за адресою вул. Чорновола,23 у м.Червоноградi

30.07.2015 №149Про затвердження поточних iндивiдуальних технологiчних нормативiв використання питної води комунального пiдприємства "Червоноградводоканал"

30.07.2015 №148Про погодження графiку аварiйного вiдключення споживачiв електричної енергiї Шахтного РЕМ на 2015 - 2016 р.р.

30.07.2015 №147Про затвердження складу мiської евакуацiйної комiсiї

30.07.2015 №146Про мiську комiсiю з питань техногенно-екологiчної безпеки i надзвичайних ситуацiй

30.07.2015 №145Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

30.07.2015 №144Про затвердження спискiв дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

30.07.2015 №143Про вiдкриття автобусного маршруту загального користування №11 АС м.Червоноград - АС м.Соснiвка (через с.Волсвин)

30.07.2015 №142Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2015 рiк

30.07.2015 №141Про затвердження результатiв конкурсу з визначення автомобiльного перевiзника на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №3, №4, №4а, №7 оголошеного в газетi "Новини Прибужжя" вiд 11.06.2015 року №47-48

30.07.2015 №140Про утворення комiсiї з пiдготовки пропозицiй для надання в оренду комунального майна

30.07.2015 №139Про утворення конкурсної комiсiї для проведення конкурсiв з визначення переможцiв конкурсу на право оренди комунального майна

30.07.2015 №138Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 23.10.2014 року №181 "Про утворення комiсiї з питань захисту прав дитини"

30.07.2015 №137Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

30.07.2015 №136Про утворення комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

30.07.2015 №135Про внесення змiн до додатку 1 рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 31.01.2011р. № 20

30.07.2015 №134Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ади вiд 23.10.2014 р. №193

30.07.2015 №133Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 24.12.2010 р. № 310

30.07.2015 №132Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 20.01.2015 р. № 5

30.07.2015 №131Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

30.07.2015 №130Про змiну договору найму житлового примiщення

30.07.2015 №129Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

30.07.2015 №128Про виконання мiського бюджету за перше пiврiччя 2015 року (zip)

30.07.2015 №127Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради у I-му пiврiччi 2015 року

30.07.2015 №126Про внесення змiн в додатки 1, 2 рiшення виконавчого комiтету вiд 26.03.2015р. № 48 "Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова""

24.06.2015 №125Про перезатвердження проектної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт покрiвлi житлового будинку №6 на вул.. Св. Володимира в м. Червоноградi Львiвської областi"

24.06.2015 №124Про затвердження статуту комунального пiдприємства " Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

24.06.2015 №123Про надання дозволу на розмiщення рекламних засобiв в м.Червоноградi

24.06.2015 №122Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

24.06.2015 №121Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26.03.2015р. №58 " Про створення комiсiй з питань передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда дошкiльних навчальних закладiв, якi знаходяться на балансi ДП "Львiввугiлля""

24.06.2015 №120Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 31.07.2014р. № 130 "Про створення робочої комiсiї з контролю за виконанням перевiзниками вимог чинного законодавства, рiшень виконавчого комiтету та умов Договорiв про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах на територiї Червоноградської мiської ради"

24.06.2015 №119Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

24.06.2015 №118Про реєстрацiю колективних договорiв та доповнень

24.06.2015 №117Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

24.06.2015 №116Про змiну договору найму житлових примiщень примiщення

24.06.2015 №115Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

24.06.2015 №114Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

24.06.2015 №113Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за сiчень- травень 2015 року

24.06.2015 №112Про вирiшення вiдповiдно до законодавства питань про повне утримання дiтей-сирiт i дiтей, якi залишились без пiклування батькiв, у школах - iнтернатах, дитячих будинках, у тому числi сiмейного типу, професiйно - технiчних навчальних закладах та утримання за рахунок держави осiб, якi мають вади у фiзичному чи розумовому розвитку i не можуть навчатися в масових навчальних закладах, у спецiальних навчальних закладах, про надання громадянам пiльг на утримання дiтей у школах - iнтернатах, iнтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дiтей у школах (групах з продовженим днем)

24.06.2015 №111Про забезпечення проведення заходiв мобiлiзацiї людських i транспортних ресурсiв у ходi VI хвилi мобiлiзацiї у 2015 роцi на територiї Червоноградської мiської ради

28.05.2015 №110Про визначення мiсць для здiйснення благодiйної та волонтерської дiяльностi в м.Червоноградi

28.05.2015 №109Про затвердження перелiку мiсць встановлення дорожнiх знакiв в м.Червоноград

28.05.2015 №108Про встановлення тимчасових тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитках, що знаходяться по вул. Iвасюка, 9 та вул. Паркова, 4 у м. Червоноградi

28.05.2015 №107Про створення комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда дитячого майданчика, дорiг та тротуарiв житлово - будiвельним кооперативом "Монастирський"

28.05.2015 №106Про перезатвердження проектної документацiї по об'єктах

28.05.2015 №105Про перезатвердження проектної документацiї по об'єкту "Будiвництво кладовища для м.Червонограда Львiвської областi"

28.05.2015 №104Про затвердження статуту комунального пiдприємства Червоноградське управлiння будiвництва та iнвестицiй "Будiнвест" в новiй редакцiї

28.05.2015 №103Про внесення змiн в п. 1 рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 25.01.2002 року № 15

28.05.2015 №102Про втрату чинностi рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 27.10.2011 року № 187 "Про видачу будiвельних паспортiв управлiнням мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради"

28.05.2015 №101Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

28.05.2015 №100Про тимчасове призупинення роботи дошкiльних навчальних закладiв № 7,12,13,17,18 у лiтнiй перiод

28.05.2015 №99Про розгляд проекту Мiської комплексної програми правового захисту, соцiальної пiдтримки i реабiлiтацiї людей з iнвалiднiстю на 2015-2018 роки

28.05.2015 №98Про реєстрацiю колективного договору та змiн

28.05.2015 №97Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

28.05.2015 №96Про визнання квартири службовою

28.05.2015 №95Про змiну договору найму житлового примiщення

28.05.2015 №94Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

28.05.2015 №93Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

28.05.2015 №92Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2015 рiк

28.05.2015 №91Про внесення змiн в додатки 1,2 рiшення виконавчого комiтету вiд 26.03.2015р. № 48 "Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова""

28.05.2015 №90Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №3, №4, №4а, №7

28.05.2015 №89Про внесення змiн в додатки 1, 2 рiшення виконавчого комiтету вiд 24.11.2011р. №212 "Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi"

28.05.2015 №88Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. № 95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради

28.05.2015 №87Про внесення змiн до заходiв з органiзацiї оздоровлення та вiдпочинку дiтей у 2015 роцi затверджених рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26.03.2015 р. № 44

28.05.2015 №86Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26 березня 2015 року №45 "Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - травнi та жовтнi - листопадi мiсяцi 2015 року"

28.05.2015 №85Про органiзацiю роботи у здiйсненнi заходiв, пов'язаних з мобiлiзацiйною пiдготовкою та призовом громадян на строкову вiйськову службу до лав ЗС України

24.04.2015 №84Про створення конкурсної комiсiї для проведення конкурсу з надання супутнiх послуг, пов'язаних з наданням адмiнiстративних послуг

24.04.2015 №83Про затвердження комiсiї по прийманню гуртожиткiв в м.Червоноградi по вул. Стуса, 53 та Богуна,3 в комунальну власнiсть мiста на баланс КП "Червонограджитлокомунсервiс"

24.04.2015 №82Про змiну назви об'єкта будiвництва

24.04.2015 №81Про затвердження результатiв конкурсу на надання права отримання дозволiв на розмiщення свiтлових рекламних засобiв на зупинках громадського транспорту в м. Червоноград

24.04.2015 №80Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

24.04.2015 №79Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

24.04.2015 №78Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

24.04.2015 №77Про реєстрацiю колективних договорiв та доповнення

24.04.2015 №76Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

24.04.2015 №75Про змiну договору найму житлового примiщення

24.04.2015 №74Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

24.04.2015 №73Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

24.04.2015 №72Про затвердження акту про готовнiсть автобусного маршруту загального користування №11 (АС м. Червоноград - АС м.Соснiвка (через с.Волсвин))

24.04.2015 №71Про внесення змiн в додаток 1 рiшення виконавчого комiтету вiд 27.02.2014р. №29 "Про утворення комiсiї з обстеження дорiг та дорожнiх об'єктiв щодо готовностi вiдкриття нового автобусного маршруту загального користування АС м.Червоноград - АС м.Соснiвка (через с.Волсвин)"

24.04.2015 №70Про розгляд протоколу розбiжностей до Договору на обслуговування автобусних маршрутiв регулярних спецiальних пасажирських перевезень вiд 07.04.2015року

24.04.2015 №69Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. № 95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"

24.04.2015 №68Про органiзацiю та проведення 3-х денних навчально-польових зборiв з учнями випускних класiв загальноосвiтнiх шкiл, гiмназiй, лiцеїв,професiйно-технiчних закладiв м.Червонограда, м. Соснiвки та смт. Гiрник

24.04.2015 №67Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за I квартал 2015 року (zip)

24.04.2015 №66Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт Гiрникдо роботи в осiнньо-зимовий перiод 2015-2016 р.р

26.03.2015 №65Про запровадження додаткових весняних канiкул у 2014-2015 н.р. у ЗНЗ

26.03.2015 №64Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

26.03.2015 №63Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

26.03.2015 №62Про створення комiсiї з питання безоплатної передачi загальнобудинкових приладiв облiку тепла з балансу КП "Червонограджитлокомунсервiс" на баланс КП "Червоноградтеплокомуненерго

26.03.2015 №61Про погодження актiв приймання-передачi гуртожиткiв ДП "Львiввугiлля" в м. Червоноградi по вул.Iвасюка, 9, вул.Чорновола, 23, вул. Парковiй, 4 в комунальну власнiсть територiальної громади

26.03.2015 №60Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

26.03.2015 №59Про надання дозволу на переведення житлових квартир у нежитловi примiщення

26.03.2015 №58Про створення комiсiї з питань передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда дошкiльних навчальних закладiв, якi знаходяться на балансi ДП "Львiввугiлля"

26.03.2015 №57Про встановлення тарифiв на медичнi послуги Червоноградськiй центральнiй мiськiй лiкарнi, що надаються в стоматологiчнiй полiклiнiцi

26.03.2015 №56Про затвердження протоколу мiської комiсiї з визначення коефiцiєнта спiввiдношення чисельностi пасажирiв-пiльговикiв та пасажирiв, якi оплачують проїзд автомобiльному транспортi

26.03.2015 №55Про затвердження плану першочергових заходiв з профiлактики травматизму невиробничого характеру у мiстi Червоноградi на 2015 рiк

26.03.2015 №54Про реєстрацiю колективного договору

26.03.2015 №53Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

26.03.2015 №52Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло

26.03.2015 №51Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

26.03.2015 №50Про затвердження календарного плану мiських спортивно-масових заходiв на 2015 рiк

26.03.2015 №49Про оголошення конкурсу н право оренди комунального майна

26.03.2015 №48Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова"

26.03.2015 №47Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування на територiї Червоноградської мiської ради

26.03.2015 №46Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

26.03.2015 №45Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - травнi та жовтнi-листопадi мiсяцi 2015 року

26.03.2015 №44Про органiзацiю оздоровлення та вiдпочинку дiтей у 2015 роцi

26.03.2015 №43Про роботу вiддiлу культури Червоноградської мiської ради

26.02.2015 №42Про утворення комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

26.02.2015 №41Про змiну нумерацiї квартир в гуртожитку по вул. Львiвськiй,19 м. Червонограда (zip)

26.02.2015 №40Про погодження актiв обстеження зелених насаджень , що пiдлягають видаленню на територiї м. Червонограда

26.02.2015 №39Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.11.2013р. № 194 "Про порядок нарахування за спожите тепло у випадку несправностi приладiв облiку теплової енергiї"

26.02.2015 №38Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

26.02.2015 №37Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

26.02.2015 №36Про надання згоди на внесення змiн у Договiр №3/14 вiд 19.12.2014 року про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування та укладання додаткового договору

26.02.2015 №35Про затвердження уточненого плану з пiдготовки регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2015 рiк (zip)

26.02.2015 №34Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2014 рiк та затвердження Програми на 2015 рiк (zip)

26.02.2015 №33Про надання дозволу на розмiщення рекламних засобiв в м.Червоноградi

26.02.2015 №32Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

26.02.2015 №31Про створення конкурсної комiсiї для пiдготовки i проведення конкурсу на надання права отримання дозволiв на розмiщення свiтлових рекламних засобiв на зупинках громадського транспорту в м. Червоноградi та призначення дати проведення конкурсу

26.02.2015 №30Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

26.02.2015 №29Про створення мiської комiсiї з визначення коефiцiєнта спiввiдношення чисельностi пасажирiв-пiльговикiв та пасажирiв, якi оплачують проїзд автомобiльному транспортi

26.02.2015 №28Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

26.02.2015 №27Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

26.02.2015 №26Про видiлення службової квартири

26.02.2015 №25Про визнання квартири службовою

26.02.2015 №24Про зняття з квартирного облiку

26.02.2015 №23Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

26.02.2015 №22Про змiну договору найму житлового примiщеня

26.02.2015 №21Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

26.02.2015 №20Про вiдбiр громадян України на вiйськову службу за контрактом у Збройнi Сили України у 2015 роцi

26.02.2015 №19Про проведення вiйськово-професiйної орiєнтацiї молодi i прийому до вищих вiйськових навчальних закладiв та вiйськових навчальних пiдроздiлiв вищих навчальних закладiв на 2015 рiк

26.02.2015 №18Про роботу вiддiлу у справах сiм'ї та молодi

26.02.2015 №17Про виконання календарного плану мiських i обласних спортивно-масових заходiв у 2014 роцi та основнi напрямки роботи в галузi фiзичної культури та спорту на 2015 рiк

26.02.2015 №16Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 2014 рiк (zip)

20.01.2015 №15Про створення мiської комiсiї з поновлення картотеки мешканцiв гуртожитку за адресою м Червоноград, вул.Львiвська 19

20.01.2015 №14Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

20.01.2015 №13Про встановлення тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитку, що знаходиться по вул. Львiвська,19 у м.Червоноградi

20.01.2015 №12Про присвоєння та змiну адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

20.01.2015 №11Про затвердження звiту про iнвентаризацiю вiльних земельних дiлянок для будiвництва та обслуговування iндивiдуального житлового будинку, господарських будiвель i споруд на територiї м.Червонограда

20.01.2015 №10Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 26.12.14р. № 239

20.01.2015 №9Про лiквiдацiю квартирного облiку шахти №5 "Великомостiвська" Захiдно-Української виконавчої дирекцiї з лiквiдацiї шахт

20.01.2015 №8Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

20.01.2015 №7Про змiну договорiв найму житлових примiщень

20.01.2015 №6Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

20.01.2015 №5Про створення мiської комiсiї з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим особам чи особам, якi перемiщуються з тимчасово окупованої територiї України або району проведення антитерористичної операцiї

20.01.2015 №4Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

20.01.2015 №3Про стан вiйськового облiку та бронювання вiйськовозобов'язаних i призовникiв на пiдприємствах, в установах, органiзацiях i навчальних закладах, мiськiй та селищнiй радах, що знаходяться на територiї Червоноградської мiської ради в 2014 роцi та заходи щодо його полiпшення в 2015 роцi

20.01.2015 №2Про мiський бюджет м.Червонограда на 2015 рiк (zip)

20.01.2015 №1Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2014 роцi

26.12.2014 №246Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2015 рiк

26.12.2014 №245Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт дороги по вул. Iвасюка в м.Червоноград Львiвської областi"

26.12.2014 №244Про затвердження перелiку мiсць встановлення дорожнiх знакiв в м.Червоноград

26.12.2014 №243Про внесення змiн до додатку №1 рiшення виконавчого комiтету вiд 24.10.2010р. №301

26.12.2014 №242Про погодження балансу розподiлу граничної величини споживання електричної потужностi встановленої Львiвськiй фiлiї ДП "Регiональнi електричнi мережi"на сiчень 2015р

26.12.2014 №241Про погодження графiкiв регульованих вiдключень споживачiв електричної енергiї Шахтного РЕМ на 2014-2015р.р"

26.12.2014 №240Про погодження актiв обстежень зелених насаджень, що пiдлягають видаленню на територiї м.Червонограда

26.12.2014 №239Про вартiсть харчування учнiв ( вихованцiв ) у ДНЗ та ЗНЗ

26.12.2014 №238Про внесення змiн в додаток 1 до рiшення виконавчого комiтету вiд 27.11.2014р. №211 "Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун"

26.12.2014 №237Про внесення змiн в додаток 6 до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. № 95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"

26.12.2014 №236Про внесення змiн в додаток 2 до рiшення виконавчого комiтету вiд 24.11.2011р. № 212 "Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi

26.12.2014 №235Про затвердження плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2015 рiк (zip)

26.12.2014 №234Про надання та скасування дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м.Червоноградi

26.12.2014 №233Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м.Червоноградi

26.12.2014 №232Про передачу квартири Червоноградському мiському вiддiлу Головного управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України у Львiвськiй областi

26.12.2014 №231Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло

26.12.2014 №230Про змiну договору найму житлових примiщень

26.12.2014 №229Про зняття з квартирного облiку при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

26.12.2014 №228Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

26.12.2014 №227Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

26.12.2014 №226Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективного договору

26.12.2014 №225Про затвердження перелiку об'єктiв, якi пiдлягають облаштуванню елементами доступностi для осiб з обмеженими фiзичними можливостями у 2015 роцi (zip)

26.12.2014 №224Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

26.12.2014 №223Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

26.12.2014 №222Про фiнансування видаткiв з мiського бюджету м.Червонограда у I кварталi 2015 року (zip)

26.12.2014 №221Про хiд виконання рiшення виконавчого комiтету вiд 21.02.2013 року № 27 "Про затвердження плану заходiв з питань запобiгання та протидiї корупцiї у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради"

27.11.2014 №220Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт водопровiдних насосних станцiй 1-го пiдйому (встановлення лiчильникiв облiку води) Правдинського водозабору в м.Червоноград Львiвської областi"

27.11.2014 №219Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя технологiчного обладнання насосної станцiї II-го пiдйому Соснiвського водозабору м.Соснiвка Львiської областi"

27.11.2014 №218Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя магiстрального водогону "Бендюга - Застава - Соснiвка" в р-нi с.Городище Сокальського р-ну Львiвської областi

27.11.2014 №217Про створення комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда мережi зовнiшнього газопроводу житлово - будiвельним кооперативом "Монастирський"

27.11.2014 №216Про видiлення сектору № 5 на Червоноградському кладовищi с. Бендюга Сокальського району для почесних поховань

27.11.2014 №215Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень, за адресою вул.Шевченка, 11/104

27.11.2014 №214Про створення комiсiї щодо розроблення Порядку черговостi надання земельних дiлянок пiд iндивiдуальне житлове будiвництво учасникам антитерористичної операцiї

27.11.2014 №213Про внесення змiн в додаток №1 до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради №207 вiд 06.12.2012 р.

27.11.2014 №212Про змiни до режиму роботи ЗНЗ у 2014-2015 н.р.

27.11.2014 №211Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун"

27.11.2014 №210Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

27.11.2014 №209Про внесення змiн в додаток 1 рiшення виконавчого комiтету вiд 27.02.2014р. №29 "Про утворення комiсiї з обстеження дорiг та дорожнiх об'єктiв щодо готовностi вiдкриття нового автобусного маршруту загального користування АС м.Червоноград - АС м.Соснiвка (через с.Волсвин)"

27.11.2014 №208Про внесення змiн в додаток 2 до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014 р. №95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"

27.11.2014 №207Про затвердження результатiв конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №8,№9, №10 оголошеного в газетi "Новини Прибужжя" вiд 09.10.2014 року №41

27.11.2014 №206Про затвердження схем розташування гаражiв та їх нумерацiї у м. Червоноградi

27.11.2014 №205Про змiну статусу квартир двоквартирних житлових будинкiв в м. Червоноградi

27.11.2014 №204Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

27.11.2014 №203Про змiну договору найму житлового примiщення

27.11.2014 №202Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

27.11.2014 №201Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 31.07.2014 року № 136

27.11.2014 №200Про затвердження комiсiй по прийманню гуртожиткiв з державної форми власностi ДП "Львiввугiлля" територiальнiй громадi м.Червонограда на баланс комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс"

27.11.2014 №199Про погодження акту приймання-передачi гуртожитку в м. Червоноградi по вул.Львiвськiй,19 в комунальну власнiсть територiальної громади

27.11.2014 №198Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

27.11.2014 №197Про реєстрацiю колективних договорiв

27.11.2014 №196Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

27.11.2014 №195Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

27.11.2014 №194Про роботу архiвного вiддiлу Червоноградської мiської ради

23.10.2014 №193Про створення спостережної комiсiї

23.10.2014 №192Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

23.10.2014 №191Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

23.10.2014 №190Про затвердження норм споживання теплової енергiї

23.10.2014 №189Про затвердження перелiку №5 дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

23.10.2014 №188Про уповноваження посадових осiб складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення

23.10.2014 №187Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

23.10.2014 №186Про перезатвердження проектної документацiй по об'єкту "Реконструкцiя мереж зовнiшнього освiтлення в м.Червоноградi Львiвської областi з використанням енергозберiгаючих технологiй"

23.10.2014 №185Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

23.10.2014 №184Про переведення нежитлових примiщень в житловi квартири в м. Червоноградi

23.10.2014 №183Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення в м. Червоноградi

23.10.2014 №182Про змiну договорiв найму житлових примiщень

23.10.2014 №181Про утворення комiсiї з питань захисту прав дитини

23.10.2014 №180Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

23.10.2014 №179Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

23.10.2014 №178Про хiд виконання рiшення виконкому вiд 26.03.2013 р.№ 45 "Про затвердження заходiв щодо посилення соцiального захисту колишнiх полiтичних в'язнiв, репресованих та членiв їх сiмей на перiод до 2015 року"

25.09.2014 №177Про перезатвердження проектної документацiї по об'єкту "Будiвництво кладовища для м.Червонограда Львiвської областi"

25.09.2014 №176Про затвердження проектної документацiй по об'єкту "Будiвництво каналiзацiйних насосних станцiй №1 та №2 по вул.Кристинопiльська в м.Червоноградi Львiвської областi"

25.09.2014 №175Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

25.09.2014 №174Про затвердження штатної чисельностi працiвникiв

25.09.2014 №173Про змiни до режиму роботи ЗНЗ у 2014-2015 н.р

25.09.2014 №172Про затвердження мережi класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв на 2014 /2015 навчальний рiк

25.09.2014 №171Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективного договору

25.09.2014 №170Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

25.09.2014 №169Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №8, №9, №10

25.09.2014 №168Про внесення змiн до Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування затвердженого рiшенням виконавчого комiтету вiд 24.11.2011р. № 212

25.09.2014 №167Про внесення змiн в додаток 7 до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. № 95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради

25.09.2014 №166Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

25.09.2014 №165Про надання дозволу на переведення житлових квартир у нежитловi примiщення в м. Червоноградi

25.09.2014 №164Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

25.09.2014 №163Про пiдготовку та проведення приписки юнакiв 1998 року народження до призовної дiльницi Сокальсько - Чероноградського об'єднаного вiйськового комiсарiату

25.09.2014 №162Про хiд виконання рiшення виконкому вiд 17.04.2014р. № 62 "Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2014-2015 р.р."

21.08.2014 №161Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

21.08.2014 №160Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя водопроводу по вул. Олеся в м.Червоноград Львiвської областi

21.08.2014 №159Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

21.08.2014 №158Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

21.08.2014 №157Про затвердження схем з тимчасовою нумерацiєю земельних дiлянок, якi можуть бути наданi для будiвництва та обслуговування iндивiдуальних житлових будинкiв

21.08.2014 №156Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м.Червоноградi

21.08.2014 №155Про зняття з квартирного облiку

21.08.2014 №154Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

21.08.2014 №153Про готовнiсть навчальних закладiв мiста до 2014-2015 навчального року

31.07.2014 №152Про створення комiсiї по обстеженню земельної дiлянки i розташованого на нiй незавершеного будiвництва

31.07.2014 №151Про перезатвердження проектної документацiй по об'єкту: "Капiтальний ремонт дороги по вул. Й.Слiпого в м.Червоноград Львiвської областi"

31.07.2014 №150Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

31.07.2014 №149Про уповноважених осiб складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення

31.07.2014 №148Про створення комiсiї з визначення та вiдшкодування збиткiв Червоноградськiй мiськiй радi за використання земельних дiлянок з порушенням законодавства про плату за землю

31.07.2014 №147Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень, магазину №7 СП "Київ-Захiд" у формi ТзОВ за адресою вул.Ст.Бандери, 14

31.07.2014 №146Про затвердження спискiв дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

31.07.2014 №145Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв

31.07.2014 №144Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

31.07.2014 №143Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

31.07.2014 №142Про надання дозволу на переведення непридатного для проживання житлового будинку на вул. Мишуги, 12 в м. Червоноградi у нежитлову будiвлю з метою його реконструкцiї пiд офiс

31.07.2014 №141Про надання дозволу на переведення нежитлового примiщення на другому поверсi на вул. Купчинського, 9 в м. Червоноградi у житловi квартири шляхом його реконструкцiї

31.07.2014 №140Про надання та скасування дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi

31.07.2014 №139Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

31.07.2014 №138Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення в м. Червоноградi

31.07.2014 №137Про виведення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло

31.07.2014 №136Про затвердження комiсiй по прийманню гуртожиткiв з державної форми власностi ДП "Львiввугiлля" територiальнiй громадi м.Червонограда на баланс комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс"

31.07.2014 №135Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29 сiчня 2014 року № 10

31.07.2014 №134Про зняття з квартирного облiку

31.07.2014 №133Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

31.07.2014 №132Про змiну договорiв найму житлових примiщень

31.07.2014 №131Про внесення змiн в додаток 2 до рiшення виконавчого комiтету вiд 24.11.2011р. № 212 "Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi"

31.07.2014 №130Про створення робочої комiсiї з контролю за виконанням перевiзниками вимог чинного законодавства, рiшень виконавчого комiтету та умов Договорiв про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах на територiї Червоноградської мiської ради

31.07.2014 №129Про затвердження результатiв конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №5, №5А, №6, №6а у м. Червоноградi, оголошеного в газетi "Новини Прибужжя" вiд 05.06.2014р. №23

31.07.2014 №128Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування на територiї Червоноградської мiської ради

31.07.2014 №127Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за I пiврiччя 2014 року (zip)

31.07.2014 №126Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у I пiврiччi 2014 року

27.06.2014 №125Про створення комiсiї з питання надання у 2014 р. субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на погашення заборгованостi з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення

27.06.2014 №124Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень, орендованих фiзичною особою пiдприємцем Шмигельською Н.М за адресою вул.Шептицького, 12

27.06.2014 №123Про утворення конкурсної комiсiї для проведення конкурсiв з визначення переможцiв конкурсу на право оренди комунального майна

27.06.2014 №122Про утворення комiсiї з пiдготовки пропозицiй для надання в оренду комунального майна

27.06.2014 №121Про реєстрацiю колективних договорiв змiн та доповнень

27.06.2014 №120Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

27.06.2014 №119Про надання дозволу на розмiщення рекламного засобу в м. Червоноградi

27.06.2014 №118Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

27.06.2014 №117Про зняття з квартирного облiку

27.06.2014 №116Про змiну договорiв найму житлових примiщень

27.06.2014 №115Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

27.06.2014 №114Про забезпечення дотримання санiтарного та ветеринарного законодавства на ринках та контролю за якiстю продукцiї

29.05.2014 №113Про надання згоди на реалiзацiю проекту "Реконструкцiя мереж зовнiшнього освiтлення в м.Червоноградi Львiвської областi з використанням енергозберiгаючих технологiй"

29.05.2014 №112Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя примiщення для влаштування центру надання адмiнпослуг"

29.05.2014 №111Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 21.06.2013р. №107

29.05.2014 №110Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2013р. №80

29.05.2014 №109Про встановлення тимчасових тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитках, що знаходяться по вул. Iвасюка,3 та вул. Iвасюка, 11 у м.Червоноградi

29.05.2014 №108Про погодження актiв приймання-передачi гуртожиткiв ДП "Львiввугiлля" в м.Червоноградi по вул.Iвасюка, 3,11 в комунальну власнiсть територiальної громади

29.05.2014 №107Про створення комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда основних засобiв житлово - будiвельним кооперативом "Монастирський"

29.05.2014 №106Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень, ПП "Iмiдж-Люкс" за адресою: вул.Сокальська, 2

29.05.2014 №105Про тимчасове призупинення роботи дошкiльних навчальних закладiв № 7,12,13,17,18 у лiтнiй перiод

29.05.2014 №104Про закрiплення територiй обслуговування за дошкiльними навчальними закладами мiста

29.05.2014 №103Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 26.01.2012 № 19

29.05.2014 №102Про реєстрацiю колективних договорiв змiн i доповнень

29.05.2014 №101Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

29.05.2014 №100Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

29.05.2014 №99Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

29.05.2014 №98Про зняття з квартирного облiку

29.05.2014 №97Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

29.05.2014 №96Про змiну договорiв найму житлових примiщень

29.05.2014 №95Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради

29.05.2014 №94Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2014 рiк

29.05.2014 №93Про замовлення регулярних спецiальних перевезень певної категорiї пасажирiв

29.05.2014 №92Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №5, №5А, №6, №6А у м.Червоноградi

29.05.2014 №91Про призначення автомобiльного перевiзника ТзДВ "Червоноградське АТП 14628" для забезпечення пасажирських перевезень на автобусному маршрутi загального користування №5А у м.Червоноградi

29.05.2014 №90Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 24.11.2011р. №212 "Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi"

29.05.2014 №89Про затвердження результатiв конкурсу з визначення пiдприємства (органiзацiї) для здiйснення функцiй робочого органу, укладання договору з переможцем конкурсу та затвердження кошторису витрат, пов'язаних з виконанням функцiй робочого органу

29.05.2014 №88Про розподiл мiж перевiзниками обсягу субвенцiї з державного бюджету на здiйснення компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян в м.Червоноградi

29.05.2014 №87Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 25.12.2013 року №199

29.05.2014 №86Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за I квартал 2014 року (zip)

29.05.2014 №85Про хiд виконання рiшення виконавчого комiтету вiд 21.02.2013 року №26 "Про затвердження плану заходiв з виконання в мiстi Концепцiї реалiзацiї державної полiтики у сферi профiлактики правопорушень на перiод до 2015 року"

29.05.2014 №84Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради "Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строковувiйськову службу у квiтнi-травнi та жовтнi-листопадi мiсяцi 2014 року" вiд 27 лютого 2014 року № 31".

17.04.2014 №83Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитло-комунсервiс" в новiй редакцiї

17.04.2014 №82Про встановлення тарифiв КП "Червоноградтеплокомуненерго" на послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання для потреб бюджетних установ та iнших споживачiв

17.04.2014 №81Про погодження тимчасових тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитках, що знаходяться по вул. Iвасюка, 3 та вул. Iвасюка, 11 у м. Червоноградi

17.04.2014 №80Про створення комiсiї з питань проведення iнвентаризацiї основних засобiв та товарно - матерiальних цiнностей об'єктiв теплопостачання з цiллю передачi їх в оренду чи концесiю

17.04.2014 №79Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення нежилих примiщень, перукарнi "Лаванда" за адресою: вул.Сокальська,30

17.04.2014 №78Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

17.04.2014 №77Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

17.04.2014 №76Про затвердження плану заходiв задоволення потреб ветеранiв

17.04.2014 №75Про реєстрацiю колективного договору змiн i доповнень

17.04.2014 №74Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

17.04.2014 №73Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення в м. Червоноградi

17.04.2014 №72Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

17.04.2014 №71Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29 сiчня 2012 року № 10

17.04.2014 №70Про затвердження спискiв квартирного облiку пiдроздiлу Захiдно-Української дирекцiї з лiквiдацiї шахт ДП "Центрально-Захiдна компанiя "Вуглеторфреструктуризацiя"

17.04.2014 №69Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

17.04.2014 №68Про змiну договорiв найму житлових примiщень

17.04.2014 №67Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

17.04.2014 №66Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 25.12.2013р. №199 "Про органiзацiю спецiальних перевезень жителiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова"

17.04.2014 №65Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування

17.04.2014 №64Про затвердження плану заходiв щодо наповнення мiського бюджету м.Червонограда, вишукування додаткових джерел надходжень, дотримання жорсткого режиму економiї бюджетних коштiв i посилення фiнансово-бюджетної дисциплiни у 2014 роцi

17.04.2014 №63Про схвалення проекту рiшення мiської ради "Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2014 рiк"

17.04.2014 №62Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду , об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення мм. Червонограда, Соснiвка та смт. Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2014-2015 р.р.

27.03.2014 №61Про реєстрацiю громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону Червоноградська самооборона (ЧСО)

27.03.2014 №60Про затвердження перелiку мiсць встановлення дорожнiх знакiв в м.Червоноград

27.03.2014 №59Про затвердження заходiв з профiлактики травматизму невиробничого характеру у мiстi Червоноградi на 2014 рiк

27.03.2014 №58Про реєстрацiю колективного договору змiн i доповнень

27.03.2014 №57Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

27.03.2014 №56Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

27.03.2014 №55Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення в м. Червоноградi

27.03.2014 №54Про зняття з квартирного облiку

27.03.2014 №53Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

27.03.2014 №52Про змiну договорiв найму житлових примiщень

27.03.2014 №51Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

27.03.2014 №50Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

27.03.2014 №49Про органiзацiю проведення конкурсу щодо визначення пiдприємства (органiзацiї) для здiйснення функцiй робочого органу з органiзацiї забезпечення i пiдготовки матерiалiв для проведення засiдань конкурсного комiтету з визначення автомобiльних перевiзникiв

27.03.2014 №48Про органiзацiю та проведення 3-х денних навчально-польових зборiв з учнями випускних класiв загальноосвiтнiх шкiл, гiмназiй, лiцеїв, професiйно-технiчних закладiв м.Червонограда, м.Соснiвки та смт. Гiрник

27.03.2014 №47Про заходи щодо забезпечення мобiлiзацiйної готовностi технiки пiдприємств, установ, органiзацiй м. Червонограда на 2014 рiк

27.03.2014 №46Про вiдбiр громадян України на службу у вiйськовому резервi Збройних Сил України

27.03.2014 №45Про органiзацiю оздоровлення та вiдпочинку дiтей у 2014 роцi

27.02.2014 №44Про затвердження статуту комунального пiдприємства Червоноградське управлiння будiвництва i iнвестицiй "Будiнвест" в новiй редакцiї

27.02.2014 №43Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

27.02.2014 №42Про реєстрацiю колективних договорiв та доповнень

27.02.2014 №41Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

27.02.2014 №40Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

27.02.2014 №39Про скасування дозволу на розмiщення рекламного засобу в м. Червоноградi

27.02.2014 №38Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi примiщення

27.02.2014 №37Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

27.02.2014 №36Про затвердження комiсiї по прийняттю гуртожитку в м. Червоноградi по вул.Iвасюка,11 в комунальну власнiсть мiста на баланс КП "Червонограджитлокомунсервiс"

27.02.2014 №35Про затвердження комiсiї по прийняттю гуртожитку в м. Червоноградi по вул.Iвасюка,3 в комунальну власнiсть мiста на баланс КП "Червонограджитлокомунсервiс"

27.02.2014 №34Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

27.02.2014 №33Про стан вiйськового облiку та бронювання вiйськовозобов'язаних i призовникiв на пiдприємствах, в установах, органiзацiях i навчальних закладах, мiськiй та селищнiй радах, що знаходяться на територiї Червоноградської мiської ради в 2013 роцi та заходи щодо його полiпшення в 2014 роцi

27.02.2014 №32Про вiдбiр громадян України на вiйськову службу за контрактом у Збройнi Сили України в 2014 роцi

27.02.2014 №31Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi-травнi та жовтнi-листопадi мiсяцi 2014 року

27.02.2014 №30Про затвердження протоколу Робочої комiсiї по обстеженню фактичних даних кiлькостi перевезених пiльгових категорiй пасажирiв на маршрутах та визначення коефiцiєнта спiввiдношення кiлькостi пасажирiв - пiльговикiв та пасажирiв, що оплачують проїзд

27.02.2014 №29Про утворення комiсiї з обстеження дорiг та дорожнiх об'єктiв щодо готовностi вiдкриття нового автобусного маршруту загального користування АС м.Червоноград - АС м.Соснiвка (через с. Волсвин)

27.02.2014 №28Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2013 рiк та схвалення проекту Програми на 2014 рiк

27.02.2014 №27Про стан надання рiзних видiв допомог, компенсацiй особам, постраждалим внаслiдок аварiї на ЧАЕС

27.02.2014 №26Про створення комiсiї з пiдготовки i внесення на розгляд ради питання щодо найменування (перейменування) вулицi, площi чи скверу у мiстi Червоноградi

29.01.2014 №25Про затвердження проектної документацiї та внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26.09.2013 р. № 163

29.01.2014 №24Про створення комiсiї з приймання-передачi картотек реєстрацiйного облiку мiсця проживання/ перебування фiзичних осiб вiд пiдприємств з обслуговування житлового фонду до Червоноградського сектору ГУ Державної мiграцiйної служби України у Львiвськiй областi

29.01.2014 №23Про внесення змiн до додатку №1 рiшення виконавчого комiтету вiд 24.10.2010 р. №301

29.01.2014 №22Про затвердження видiв безоплатних суспiльно - корисних робiт для порушникiв, на яких судом накладено адмiнiстративне стягнення у виглядi громадських робiт та перелiку об'єктiв для вiдбування порушниками громадських робiт

29.01.2014 №21Про встановлення тарифiв КП "Червоноградтеплокомуненерго" на послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання для потреб бюджетних установ та iнших споживачiв

29.01.2014 №20Про встановлення тарифiв КП "Комунальник" та КП "Червонограджитло -комунсервiс" на послуги з вивезення побутових вiдходiв (збирання, перевезення, сортування та захоронення)

29.01.2014 №19Про затвердження перелiку об'єктiв, якi пiдлягають облаштуванню елементами доступностi для осiб з обмеженими фiзичними можливостями у 2014 роцi

29.01.2014 №18Про внесення змiн до додатку 1 рiшення вiд 24.12.2010 р. № 310

29.01.2014 №17Про органiзацiю довезення учнiв 3-х класiв ЧЗШ № 4

29.01.2014 №16Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

29.01.2014 №15Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

29.01.2014 №14Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

29.01.2014 №13Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

29.01.2014 №12Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

29.01.2014 №11Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi примiщення

29.01.2014 №10Про затвердження комiсiї по прийманню гуртожитку в м.Червоноградi по вул.Львiвськiй,19 в комунальну власнiсть мiста на баланс комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс"

29.01.2014 №9Про видiлення службових квартир

29.01.2014 №8Про визнання квартир службовими

29.01.2014 №7Про зняття з квартирного облiку

29.01.2014 №6Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

29.01.2014 №5Про видiлення квартири iнвалiду вiйни, закупленої за державною програмою "Забезпечення житлом iнвалiдiв вiйни"

29.01.2014 №4Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

29.01.2014 №3Про створення комiсiї з питань упорядкування юридичних осiб

29.01.2014 №2Про мiський бюджет на 2014 рiк

29.01.2014 №1Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2013 роцi

25.12.2013 №216Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2014 рiк

25.12.2013 №215Про затвердження акту приймання - передачi квартири придбаної департаментом iнформацiйних технологiй та господарського обслуговування обласної державної адмiнiстрацiї

25.12.2013 №214Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 24 жовтня 2013 року № 169

25.12.2013 №213Про затвердження перелiку мiсць встановлення дорожнiх знакiв в м.Червоноград

25.12.2013 №212Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комунальник" в новiй редакцiї

25.12.2013 №211Про створення комiсiї з питань погашення заборгованостi минулих рокiв з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги водопостачання та водовiдведення, затверджених для населення

25.12.2013 №210Про реєстрацiю колективних договорiв та змiн

25.12.2013 №209Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

25.12.2013 №208Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

25.12.2013 №207Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

25.12.2013 №206Про переведення житлових примiщень (квартир) в нежитловi в м.Червоноградi

25.12.2013 №205Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi та внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.11.2013 р. № 187

25.12.2013 №204Про передачу квартири Червоноградському мiському вiддiлу Головного управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх спав України у Львiвськiй областi

25.12.2013 №203Про передачу квартири Червоноградському мiському суду

25.12.2013 №202Про зняття з квартирного облiку

25.12.2013 №201Про затвердження плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2014 рiк

25.12.2013 №200Про розподiл мiж перевiзниками обсягу субвенцiї з державного бюджету на здiйснення компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян в м.Червоноградi" (zip)

25.12.2013 №199Про органiзацiю спецiальних перевезень жителiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова"

25.12.2013 №198Про фiнансування видаткiв з мiського бюджету м. Червонограда у I кварталi 2014 року (zip)

25.12.2013 №197Про хiд виконання рiшення виконкому вiд 25.10.2012 року № 168 "Про роботу вiддiлу у справах дiтей щодо захисту прав та законних iнтересiв дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування"

28.11.2013 №196Про уповноваження Пелеха I.С. на складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення

28.11.2013 №195Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26.09.2013р. №162 "Про затвердження проектних документацiй"

28.11.2013 №194Про порядок нарахування за спожите тепло у випадку несправностi приладiв облiку теплової енергiї

28.11.2013 №193Про затвердження протоколу та визначення виконавцем послуг з вивезення твердих побутових вiдходiв КП "Комунальник"

28.11.2013 №192Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

28.11.2013 №191Про створення робочої групи щодо реалiзацiї заходiв для встановлення пам'ятних знакiв та меморiальних хрестiв борцям за волю України на територiї Червоноградської мiської ради

28.11.2013 №190Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

28.11.2013 №189Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

28.11.2013 №188Про закрiплення територiй обслуговування за загальноосвiтнiми навчальними закладами мiста

28.11.2013 №187Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

28.11.2013 №186Про виключення житлових примiщень з числа службових та видачi ордерiв на закрiплене житло

28.11.2013 №185Про внесення змiн у додатки 1 i 2 до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 25 жовтня 2012 року №173

28.11.2013 №184Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi та зняття з квартирного облiку

28.11.2013 №183Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

28.11.2013 №182Про розгляд подання першого заступника прокурора Львiвської областi державного радника юстицiї 3 класу про усунення порушень вимог законодавства при органiзацiї перевезень пасажирiв автомобiльним транспортом загального користування у м.Червоноградi вiд 11.11.2013 року №07/2/2-7135-13

28.11.2013 №181Про стан надання пiльг особам, якi мають право на них вiдповiдно до Законiв України

24.10.2013 №180Про затвердження заходiв з проведення у 2013 роцi Всеукраїнського тижня права

24.10.2013 №179Про затвердження норм споживання теплової енергiї для нарахування житлових субсидiй в опалювальному сезонi 2013 -2014 р.р.

24.10.2013 №178Про затвердження проектної документацiї

24.10.2013 №177Про внесення змiн до статуту Комунального пiдприємства "Червоноградводоканал"

24.10.2013 №176Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв

24.10.2013 №175Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

24.10.2013 №174Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

24.10.2013 №173Про переведення не житлового примiщення в житлове ( квартиру) в м.Червоноградi

24.10.2013 №172Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

24.10.2013 №171Про переведення житлових примiщеннь (квартир) в нежитловi в м.Червоноградi

24.10.2013 №170Про змiну договору найму житлового примiщення

24.10.2013 №169Про створення комiсiї з питань передачi житла закупленого для iнвалiдiв вiйни за програмою "Забезпечення житлом iнвалiдiв"

24.10.2013 №168Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

24.10.2013 №167Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

24.10.2013 №166Про хiд виконання рiшення виконкому вiд 21.06.2012 р. № 101"Про забезпечення розвитку i вдосконалення надання медичної допомоги населенню м.Червонограда, м.Соснiвка, смт.Гiрник"

26.09.2013 №M-12-ДСКПро порядок створення адмiнiстративно-територiальної пiдсистеми i структури замкнутого циклу функцiонування системи нормованого забезпечення населення на територiї мiста Червонограда (ДСК)

26.09.2013 №165Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг зi збирання твердих побутових вiдходiв

26.09.2013 №164Про затвердження перелiку мiсць встановлення дорожнiх знакiв в м.Червоноград

26.09.2013 №163Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт покриття дорiг на територiї лiкарняного мiстечка з встановленням дорожнiх знакiв по вул.Iвасюка,2 в м. Червоноградi Львiвської областi"

26.09.2013 №162Про затвердження проектних документацiй

26.09.2013 №161Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт дороги по вул. Й.Слiпого в м. Червоноград Львiвської областi"

26.09.2013 №160Про реєстрацiю колективних договорiв

26.09.2013 №159Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

26.09.2013 №158Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

26.09.2013 №157Про затвердження Плану заходiв на адмiнiстративнiй територiї м.Червонограда з виконання цiльової програми протидiї захворюванням на туберкульоз на 2013-2016 роки

26.09.2013 №156Про внесення змiн до штатних розписiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв i затвердження штатної чисельностi працiвникiв

26.09.2013 №155Про затвердження мережi класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв на 2013 /2014 навчальний рiк

26.09.2013 №154Про внесення змiн до Порядку розмiщення зовнiшньої реклами у м.Червоноградi, затвердженого рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 27.05.2004 р. № 164 "Про внесення змiн та доповнень до Порядку розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi, затвердженого рiшенням виконкому вiд 26.09.03 року № 356"

26.09.2013 №153Про змiну статусу квартир двоквартирного житлового будинку в м. Червоноградi

26.09.2013 №152Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

26.09.2013 №151Про переведення житлових примiщеннь (квартир) в нежитловi в м. Червоноградi

26.09.2013 №150Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

26.09.2013 №149Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

26.09.2013 №148Про продовження термiну дiї договорiв про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №3, №4, №4а, №7

26.09.2013 №147Про пiдготовку та проведення прописки юнакiв 1997 року народження до призовної дiльницi Сокальсько-Червоноградського об'єднаного районного вiйськового комiсарiату

26.09.2013 №146Про хiд виконання рiшення виконкому вiд 18.04.2013р. № 48 "Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення мм. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2013-2014рр."

29.08.2013 №145Про затвердження Регламенту взаємодiї мiж центром поштового зв'язку (м.Червоноград)та виконавчими органами Червоноградської мiської ради щодо забезпечення спрощеного доступу громадян, суб'єктiв господарювання до адмiнiстративних послуг

29.08.2013 №144Про затвердження проектної документацiї об'єкту "Реконструкцiя самоплинного каналiзацiйного колектора на очисних спорудах м.Червонограда

29.08.2013 №143Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комунальник" в новiй редакцiї

29.08.2013 №142Про реєстрацiю колективного договору

29.08.2013 №141Про створення спецiальної комiсiї для вжиття заходiв щодо запобiгання рiзкому зростанню безробiття пiд час масового вивiльнення працiвникiв

29.08.2013 №140Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

29.08.2013 №139Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

29.08.2013 №138Про внесення змiн в рiшення виконкому

29.08.2013 №137Про змiну статусу квартир двоквартирного житлового будинку в м. Червоноградi

29.08.2013 №136Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

29.08.2013 №135Про переведення житлових примiщеннь (квартир) в нежитловi в м. Червоноградi

29.08.2013 №134Про внесення змiн до Тимчасового порядку присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна у м. Червоноградi, затвердженого рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 18.04.2013 р. № 53 "Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна у м. Червоноградi"

29.08.2013 №133Про зняття з квартирного облiку

29.08.2013 №132Про змiну договору найму житлових примiщень

29.08.2013 №131Про затвердження спискiв дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

29.08.2013 №130Про готовнiсть навчальних закладiв мiста до 2013-2014 навчального року

25.07.2013 №129Про впорядкування стихiйної торгiвлi плодоовочевою продукцiєю

25.07.2013 №128Про перезатвердження проектної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi

25.07.2013 №127Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комiнтех" в новiй редакцiї

25.07.2013 №126Про перезатвердження проектної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi

25.07.2013 №125Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення нежилих примiщень, орендованих виробничо-комерцiйною фiрмою "ВIСА" за адресою: вул.Шептицького,12

25.07.2013 №124Про затвердження перелiку мiсць встановлення дорожнiх знакiв в м.Червоноград

25.07.2013 №123Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 26.01.2012 № 19

25.07.2013 №122Про реєстрацiю колективного договору

25.07.2013 №121Про затвердження плану заходiв на 2013- 2016 роки щодо реалiзацiї стратегiї реформування системи надання соцiальних послуг

25.07.2013 №120Про затвердження Основних напрямiв запобiгання бездомностi до 2017 року

25.07.2013 №119Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

25.07.2013 №118Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

25.07.2013 №117Про переведення житлових примiщеннь (квартир) в нежитловi в м. Червоноградi

25.07.2013 №116Про створення комiсiї з питань розподiлу коштiв, передбачених у державному бюджетi для забезпечення житлом громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи

25.07.2013 №115Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

25.07.2013 №114Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло

25.07.2013 №113Про змiну договорiв найму житлового примiщення

25.07.2013 №112Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

25.07.2013 №111Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за I пiврiччя 2013 року (zip)

25.07.2013 №110Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради у I- му пiврiччi 2013 року

21.06.2013 №0ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСIДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМIТЕТУ 21 червня 2013 року

21.06.2013 №109Про укладання договору з ТзДВ "Червоноградське АТП 14628" для роботи на автобусному маршрутi спецiальних перевезень

21.06.2013 №108Про затвердження Плану заходiв щодо iнтеграцiї бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового захисту, в українське суспiльство на перiод до 2020 року

21.06.2013 №107Про створення комiсiї по передачi об'єктiв незавершеного будiвництва в комунальну власнiсть

21.06.2013 №106Про затвердження проектної документацiї у м. Червоноградi

21.06.2013 №105Про затвердження проектної документацiї об'єкту в м.Червоноградi

21.06.2013 №104Про створення комiсiї з питань погашення заборгованостi минулих рокiв з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги водопостачання та водовiдведення, затверджених для населення

21.06.2013 №103Про внесення змiн до складу комiтету з конкурсних торгiв

21.06.2013 №102Про вiдмову в наданнi дозволу на перепоховання останкiв померлого Кравця Вiталiя Миколайовича

21.06.2013 №101Про внесення змiн до складу комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда розподiльного газопроводу вiд ПП "Майдан" та передачу його на баланс фiлiї Червоноградське УЕГГ ПАТ "Львiвгаз"

21.06.2013 №100Про внесення змiн до складу комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда позамайданчикових газових мереж та споруд ТзОВ "Мебель-Сервiс"

21.06.2013 №99Про створення комiсiї з питань передачi в комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда стадiону по вул. Хмельницького, 24 ТзОВ "Сокме"

21.06.2013 №98Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення нежилих примiщень магазину продовольчих товарiв за адресою проспект Шевченка, 23

21.06.2013 №97Про надання дозволу на вiдключення вiд мереж централiзованого теплопостачання та влаштування системи автономного опалення адмiнбудiвель за адресою: вул. Шевська,1а та вул. Коновальця,3

21.06.2013 №96Про надання дозволу на переведення адмiнбудiвлi комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" по вул. Промисловiй, 1 на автономне опалення

21.06.2013 №95Про створення робочої групи з координацiї та вирiшення проблемних питань з пiдготовки житлово-комунального господарства та об'єктiв соцiальної сфери до роботи в осiнньо-зимовий перiод i входження в опалювальний сезон 2013/14 року

21.06.2013 №94Про тимчасове призупинення роботи дошкiльних навчальних закладiв № 12,13,17, 18 у лiтнiй перiод

21.06.2013 №93Про реєстрацiю колективних договорiв

21.06.2013 №92Про створення робочої групи

21.06.2013 №91Про затвердження заходiв з профiлактики травматизму невиробничого характеру у мiстi Червоноградi на 2013 рiк

21.06.2013 №90Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

21.06.2013 №89Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м.Червоноградi

21.06.2013 №88Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

21.06.2013 №87Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

21.06.2013 №86Про змiну договорiв найму житлових примiщень

21.06.2013 №85Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

21.06.2013 №84Про дотримання ветеринарно-санiтарного законодавства на ринках

23.05.2013 №0ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСIДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМIТЕТУ 23 травня 2013 року

23.05.2013 №83Про висновок щодо реєстрацiї статуту релiгiйної громади УПЦ КП парафiї Успiня Пресвятої Богородицi

23.05.2013 №82Про уповноваження посадових осiб на складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення

23.05.2013 №81Про затвердження перелiку мiсць встановлення дорожнiх знакiв в м.Червоноград

23.05.2013 №80Про створення комiсiї по передачi технiчної документацiї вiд комунального пiдприємства Червоноградське управлiння будiвництва i iнвестицiй "Будiнвест" виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради з подальшою передачею вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради

23.05.2013 №79Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

23.05.2013 №78Про реєстрацiю колективного договору, змiн та доповнень

23.05.2013 №77Про порядок реєстрацiї колективних договорiв та угод

23.05.2013 №76Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

23.05.2013 №75Про внесення змiн до штатного розпису IМЦО м.Червонограда

23.05.2013 №74Про органiзацiю логопедичних пунктiв при загальноосвiтнiх навчальних закладах

23.05.2013 №73Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

23.05.2013 №72Про переведення житлових примiщень (квартир) в нежитловi в м. Червоноградi

23.05.2013 №71Про переведення нежитлового примiщення в житлове (квартиру) в м. Червоноградi

23.05.2013 №70Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло

23.05.2013 №69Про змiну договору найму житлового примiщення

23.05.2013 №68Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

23.05.2013 №67Про стан роботи щодо реалiзацiї державної полiтики в галузi фiзкультури та спорту

18.04.2013 №0ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСIДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМIТЕТУ 18 квiтня 2013 року

18.04.2013 №66Про внесення змiн в додаток №1.2 до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 25.10.2012 р. №173 "Про затвердження комiсiї по прийманню гуртожиткiв у комунальну власнiсть м.Червонограда"

18.04.2013 №65Про створення комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда розподiльного газопроводу вiд ПП "Майдан" та передачу його на баланс фiлiї Червоноградське УЕГГ ПАТ "Львiвгаз"

18.04.2013 №64Про створення комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м..Червонограда позамайданчикових газових мереж та споруд ТзОВ "Мебель-Сервiс"

18.04.2013 №63Про з перезатвердження проектної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi

18.04.2013 №62Про затвердження та перезатвердження проектної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi

18.04.2013 №61Про затвердження тарифiв КП "Комунальник" на послуги з вивезення побутових вiдходiв

18.04.2013 №60Про внесення змiн в додаток 1 до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 31.01.2011р. №21 "Про створення громадської комiсiї щодо вивчення справ безробiтних, котрi перебувають у станi довготривалого чи родинного безробiття"

18.04.2013 №59Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

18.04.2013 №58Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

18.04.2013 №57Про надання грошової та натуральної допомоги одиноким, одиноко проживаючим непрацездатним громадянам, iнвалiдам та малозабезпеченим громадянам, якi перебувають на облiку в територiальному центру

18.04.2013 №56Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

18.04.2013 №55Про затвердження уточненого плану з пiдготовки регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2013 рiк

18.04.2013 №54Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

18.04.2013 №53Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна у м. Червоноградi

18.04.2013 №52Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 25.10.2001 року № 394

18.04.2013 №51Про переведення житлового примiщення (квартири) в нежитлове в м. Червоноградi

18.04.2013 №50Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

18.04.2013 №49Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

18.04.2013 №48Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення мм. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2013-2014рр.

26.03.2013 №0ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСIДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМIТЕТУ 26 березня 2013 року

26.03.2013 №47Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

26.03.2013 №46Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

26.03.2013 №45Про затвердження заходiв щодо посилення соцiального захисту колишнiх полiтв'язнiв, репресованих та членiв їх сiмей на перiод до 2015 року

26.03.2013 №44Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 24.11.2011р. №212 "Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi"

26.03.2013 №43Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 20.03.1986 року № 129

26.03.2013 №42Про змiну нумерацiї житлових будинкiв котеджного типу ТзОВ "Сокме"

26.03.2013 №41Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

26.03.2013 №40Про переведення житлового примiщення (квартири) в нежитлове в м. Червоноградi

26.03.2013 №39Про видiлення квартир iнвалiдам вiйни закуплених за державною програмою "Забезпечення житлом iнвалiдiв вiйни"

26.03.2013 №38Про затвердження актiв приймання-передачi квартир придбаних управлiнням капiтального будiвництва Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї за програмою "Забезпечення житлом iнвалiдiв вiйни"

26.03.2013 №37Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло

26.03.2013 №36Про видачу ордера на пiдставi рiшення суду

26.03.2013 №35Про змiну договорiв найму житлових примiщень

26.03.2013 №34Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради та зняття з квартирного облiку

26.03.2013 №33Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

26.03.2013 №32Про органiзацiю вiдбору кандидатiв для вступу у ВВНЗ МО України на 2013 рiк

26.03.2013 №31Про вiдбiр громадян України на вiйськову службу за контрактом

26.03.2013 №30Про органiзацiю та проведення 3-х денних навчально-польових зборiв з учнями випускних класiв загальноосвiтнiх шкiл, гiмназiй, лiцеїв,професiйно-технiчних закладiв м.Червонограда, м. Соснiвки та смт Гiрник

26.03.2013 №29Про органiзацiю лiтнього оздоровлення та дозвiлля дiтей i молодi у лiтнiй перiод 2013 року

21.02.2013 №0ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСIДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМIТЕТУ 21 лютого 2013 року

21.02.2013 №28Про програму правової освiти населення мiста Червонограда на 2013-2015 роки

21.02.2013 №27Про затвердження плану заходiв з питань запобiгання i протидiї корупцiї у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

21.02.2013 №26Про затвердження плану заходiв з виконання в мiстi Концепцiї реалiзацiї державної полiтики у сферi профiлактики правопорушень на перiод до 2015 року

21.02.2013 №25Про заборону реалiзацiї на ринках, вулицях, площах мiста рослин, що знаходяться пiд загрозою зникнення i занесених до Червоної книги

21.02.2013 №24Про створення комiсiї з питань передачi майнового комплексу швидкої медичної допомоги Червоноградської ЦМЛ на баланс Львiвського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в довгострокову оренду

21.02.2013 №23Про затвердження проектної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi

21.02.2013 №22Про порядок нарахування за спожите тепло у випадку несправностi засобiв облiку теплової енергiї

21.02.2013 №21Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

21.02.2013 №20Про надання дозволу на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi

21.02.2013 №19Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

21.02.2013 №18Про переведення житлового примiщення (квартири) в нежитлове в м. Червоноградi

21.02.2013 №17Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

21.02.2013 №16Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

21.02.2013 №15Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за 2012 рiк та внесення змiн до мiського бюджету на 2013 рiк

21.02.2013 №14Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2012 рiк та схвалення проекту Програми на 2013 рiк

25.01.2013 №0ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСIДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМIТЕТУ 25 сiчня 2013 року

25.01.2013 №13Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комунальник" в новiй редакцiї

25.01.2013 №12Про затвердження статуту комунального пiдприємства Червоноградське управлiння будiвництва i iнвестицiй "Будiнвест" в новiй редакцiї

25.01.2013 №11Про створення комiсiї з питань передачi житла закупленого для iнвалiдiв вiйни за програмою "Забезпечення житлом iнвалiдiв вiйни

25.01.2013 №10Про затвердження норм утворення твердих побутових вiдходiв та їх щiльнiсть для м.м. Червонограда, Соснiвка та смт.Гiрник

25.01.2013 №9Про визначення виконавця послуг зi збирання, перевезення, сортування, утилiзацiї, перероблення та захоронення побутових вiдходiв

25.01.2013 №8Про затвердження схеми санiтарної очистки м.Червонограда

25.01.2013 №7Про внесення змiн в додаток до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26.12.2012р. № 239

25.01.2013 №6Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2013 рiк

25.01.2013 №5Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

25.01.2013 №4Про присвоєння поштової адреси гаражу на вул. Грушевського в м. Червоноградi

25.01.2013 №3Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

25.01.2013 №2Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi-травнi та жовтнi-листопадi мiсяцi 2013 року

25.01.2013 №1Про роботу iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2012 роцi

26.12.2012 №241Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2013 рiк

26.12.2012 №240Про втрату чинностi рiшень виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

26.12.2012 №239Про затвердження норм споживання теплової енергiї для нарахування житлових субсидiй в опалювальному сезонi 2012-2013р.р.

26.12.2012 №238Про затвердження перелiку об'єктiв, якi пiдлягають облаштуванню елементами доступностi для осiб з обмеженими фiзичними можливостями у 2013 роцi

26.12.2012 №237Про видiлення дiлянки на Червоноградському мiському кладовищi для почесних поховань

26.12.2012 №236Про створення комiсiї з питань передачi в комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда стадiону по вул. Хмельницького,24 ТзОВ "Сокме"

26.12.2012 №235Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комунальник" в новiй редакцiї

26.12.2012 №234Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

26.12.2012 №233Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

26.12.2012 №232Про фiнансування та органiзацiю оплачуваних громадських робiт у м. Червоноградi, смт.Гiрнику та м. Соснiвка на 2013 рiк

26.12.2012 №231Про затвердження тарифiв на медичнi послуги Червоноградської центральної мiської лiкарнi

26.12.2012 №230Про затвердження протоколу Мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

26.12.2012 №229Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

26.12.2012 №228Про оформлення права власностi на видiленi квартири та нежитловi примiщення в будинку №19 по вул. Мазепи в м.Червоноградi

26.12.2012 №227Про внесення змiн в п.1.5 рiшення виконкому Червоноградської мiської ради вiд 06.12.2012р. № 200

26.12.2012 №226Про оформлення права власностi на садовi будинки в м.Червоноградi

26.12.2012 №225Про оформлення права власностi на побудованi гаражi

26.12.2012 №224Про оформлення права власностi на нежитловi примiщення i будiвлi в м.Червоноградi

26.12.2012 №223Про оформлення права власностi на реконструйованi квартири в м.Червоноградi

26.12.2012 №222Про оформлення права власностi на житловi будинки в м.Червоноградi

26.12.2012 №221Про оформлення права власностi на кооперативну квартиру в м.Червоноградi

26.12.2012 №220Про переведення житлового примiщення (квартири) в нежитлове в м. Червоноградi

26.12.2012 №219Про затвердження спискiв громадян, якi перебувають на квартирному облiку .за мiсцем проживання

26.12.2012 №218Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на житло

26.12.2012 №217Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

26.12.2012 №216Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

26.12.2012 №215Про затвердження плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2013

26.12.2012 №214Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

26.12.2012 №213Про мiський бюджет м. Червонограда на 2013 рiк

26.12.2012 №212Про стан реалiзацiї програми по соцiальному захисту окремих категорiй населення м.Червонограда у 2012 роцi

06.12.2012 №211Про перезатвердження проектної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi

06.12.2012 №210Про затвердження статуту комунального пiдприємства Червоноградське управлiння будiвництва i iнвестицiй "Будiнвест" в новiй редакцiї

06.12.2012 №209Про створення комiсiї з питань передачi в комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда основних засобiв Римсько-Католицької Церкви Благовiщення Господнього

06.12.2012 №208Про створення комiсiї з питань передачi в комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда основних засобiв ТзОВ СУАП"Термобуд"

06.12.2012 №207Про створення постiйно дiючої комiсiї з розгляду питань надання дозволiв на вiдключення житлових будинкiв вiд мереж централiзованого теплопостачання в м.Червоноградi

06.12.2012 №206Про уповноваження осiб складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення

06.12.2012 №205Про затвердження протоколу Мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

06.12.2012 №204Про вартiсть харчування учнiв у загальноосвiтнiх навчальних закладах

06.12.2012 №203Про оформлення права власностi на видiленi квартири в будинку № 19 по вул. Мазепи в м.Червоноградi

06.12.2012 №202Про оформлення права власностi на спорткомплекс по вул.. Б.Хмельнеицького, 24 г в м.Червоноградi

06.12.2012 №201Про оформлення права власностi на садовi будинки

06.12.2012 №200Про оформлення права власностi на побудованi гаражi

06.12.2012 №199Про оформлення права власностi на нежитловi примiщення в м.Червоноградi

06.12.2012 №198Про оформлення права власностi на реконструйованi квартири

06.12.2012 №197Про оформлення права власностi на житловi будинки

06.12.2012 №196Про оформлення права власностi на кооперативнi квартири

06.12.2012 №195Про присвоєння поштових адрес об'єктам в м. Червоноградi

06.12.2012 №194Про видiлення квартири учаснику лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи (II категорiя) Стецишину Б.Л.

06.12.2012 №193Про змiну договору найму житлових примiщень

06.12.2012 №192Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

06.12.2012 №191Про стан вiйськового облiку та бронювання вiйськовозобов'язаних i призовникiв на пiдприємствах, в установах, органiзацiях i навчальних закладах, мiськiй та селищнiй радах, що знаходяться на територiї Червоноградської мiської ради в 2012 роцi та заходи щодо його полiпшення в 2013 роцi

06.12.2012 №190Про стан виконання рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 24.11.2011 № 201 "Про забезпечення в загальноосвiтнiх навчальних закладах безпечних та нешкiдливих умов навчання, дотримання режиму роботи, умов для фiзичного розвитку та змiцнення здоров'я, формування гiгiєнiчних навикiв та засад здорового способу життя"

06.12.2012 №189Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2012 рiк.

06.12.2012 №188Про органiзацiю роботи мiського пасажирського транспорту в мiстi Червоноградi

25.10.2012 №187Про перезатвердження проектної документацiї об'єкту в м. Червоноградi

25.10.2012 №186Про затвердження та перезатвердження проектної документацiї об'єктiв в м. Червоноградi

25.10.2012 №185Про затвердження проектної документацiї об'єктiв в м. Червоноградi

25.10.2012 №184Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

25.10.2012 №183Про затвердження протоколу Мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

25.10.2012 №182Про закрiплення територiй обслуговування за загальноосвiтнiми навчальними закладами мiста

25.10.2012 №181Про внесення змiн в рiшення виконкому Червоноградської мiської ради вiд 25.07.2012 №119 п.1.5,п.1.6

25.10.2012 №180Про внесення змiн в п.1.2 i п.2.2 рiшення виконкому Червоноградської мiської ради вiд 24.09.2012 №158

25.10.2012 №179Про оформлення права власностi на побудованi гаражi

25.10.2012 №178Про оформлення права власностi на садовi будинки

25.10.2012 №177Про оформлення права власностi на реконструйованi квартири

25.10.2012 №176Про оформлення права власностi на житловi будинки в м.Червоноградi

25.10.2012 №175Про присвоєння поштових адрес об'єктам в м. Червоноградi

25.10.2012 №174Про переведення житлового примiщення (квартири) в нежитлове в м.Червоноградi

25.10.2012 №173Про затвердження комiсiй по прийманню гуртожиткiв з державної форми власностi (ДП "Львiввугiлля") територiальнiй громадi м. Червонограда на баланс (КП "Червонограджитлокомунсервiс")

25.10.2012 №172Про видiлення службових квартир

25.10.2012 №171Про визнання квартири службовою

25.10.2012 №170Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

25.10.2012 №169Про призначення автомобiльних перевiзникiв для виконання перевезень на автобусних маршрутах загального користування м. Червонограда, №1Автовокзал- Застава та №2 Автовокзал - вул. Львiвська вул. Св.Володимира (автопарк)

25.10.2012 №168Про роботу вiддiлу у справах дiтей щодо захисту прав та законних iнтересiв дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування

24.09.2012 №167Про створення мiського музею Т.Городецького

24.09.2012 №166Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

24.09.2012 №165Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

24.09.2012 №164Про внесення змiн до штатних розписiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв

24.09.2012 №163Про затвердження мережi класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв на 2012/2013 навчальний рiк

24.09.2012 №162Про оформлення права власностi на садовi будинки

24.09.2012 №161Про оформлення права власностi на гаражi

24.09.2012 №160Про оформлення права власностi на нежитловi будiвлi i примiщення в м. Червоноградi

24.09.2012 №159Про оформлення права власностi на житловi будинки в м.Червоноградi

24.09.2012 №158Про оформлення права власностi на реконструйованi квартири

24.09.2012 №157Про переведення житлового примiщення (квартири) в нежитлове в м. Червоноградi

24.09.2012 №156Про створення комiсiї з питань розподiлу коштiв, передбачених у державному бюджетi для забезпечення житлом громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи

24.09.2012 №155Про погодження виконання робiт з капiтального ремонту об'єктiв соцiальної сфери

24.09.2012 №154Про затвердження статуту КП "Комунальник" в новiй редакцiї

24.09.2012 №153Про змiну договору найму житлового примiщення

24.09.2012 №152Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло

24.09.2012 №151Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

24.09.2012 №150Про внесення змiн у додаток до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради "Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi-травнi та жовтнi-листопадi мiсяцi 2012 року" вiд 23 лютого2012року №27

24.09.2012 №149Про пiдготовку та проведення приписки юнакiв 1996 року народження до призовної дiльницi Сокальсько-Червоноградського об'єднаного районного вiйськового комiсарiату

24.09.2012 №148Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

24.09.2012 №147Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2012 рiк

24.09.2012 №146Про розiрвання договору №14 вiд 28.05.2009 року на перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом на маршрутi №5

24.09.2012 №145Про затвердження результатiв конкурсу по визначенню перевiзникiв для роботи на автобусних маршрутах загального користування м. Червонограда, №1 та №2, оголошених в газетi "Новини Прибужжя"№26 вiд 27.06.2012р.

24.09.2012 №144Про хiд виконання рiшення виконавчого комiтету вiд 26.04.2012р. №68 "Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2012-2013 р.р."

30.08.2012 №143Про затвердження тимчасових тарифiв КП "Комунальник" на послуги з переробки та захоронення твердих побутових вiдходiв

30.08.2012 №142Про перезатвердження проектної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi

30.08.2012 №141Про створення комiсiї з питань передачi в комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда основних засобiв ТзДВ "Червоноградське АТП 14628"

30.08.2012 №140Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

30.08.2012 №139Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

30.08.2012 №138Про оформлення права власностi на гаражi

30.08.2012 №137Про оформлення права власностi на нежитловi примiщення в м. Червоноградi

30.08.2012 №136Про оформлення права власностi на реконструйованi квартири

30.08.2012 №135Про оформлення права власностi на житловi будинки

30.08.2012 №134Про скасування та надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

30.08.2012 №133Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

30.08.2012 №132Про присвоєння поштових адрес об'єктам будiвництва в м.Червоноградi

30.08.2012 №131Про переведення житлового примiщення (квартири) в нежитлове в м. Червоноградi

30.08.2012 №130Про визнання квартири службовою

30.08.2012 №129Про змiну договору найму житлових примiщень

30.08.2012 №128Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

30.08.2012 №127Про готовнiсть навчальних закладiв мiста до 2012-2013 нового навчального року

30.08.2012 №126Про затвердження результатiв конкурсу по визначенню перевiзникiв для роботи на автобусних маршрутах загального користування м. Червонограда, оголошених в газетi "Новини Прибужжя"№26 вiд 27.06.2012р.

25.07.2012 №125Про затвердження проектної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi

25.07.2012 №124Про затвердження проектної документацiї об'єкту в м.Червоноградi

25.07.2012 №123Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комунальник" в новiй редакцiї

25.07.2012 №122Про створення комiсiї з питань передачi в комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда полiетиленових пiдземних водопроводiв с.Сiлець

25.07.2012 №121Про затвердження спискiв дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

25.07.2012 №120Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

25.07.2012 №119Про оформлення права власностi на гаражi в м. Червоноградi

25.07.2012 №118Про оформлення права власностi на нежитлове примiщення

25.07.2012 №117Про оформлення права власностi на реконструйовану квартиру в м. Червоноградi

25.07.2012 №116Про оформлення права власностi на житловi будинки в м. Червоноградi

25.07.2012 №115Про присвоєння поштових адрес нежитловим будiвлям в м. Червоноградi

25.07.2012 №114Про переведення житлових примiщень (квартир) в нежитловi в м. Червоноградi

25.07.2012 №113Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

25.07.2012 №112Про змiну договору найму житлового примiщення

25.07.2012 №111Про стан роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради iз зверненнями громадян у I-му пiврiччi 2012 року

21.06.2012 №110Про право безкоштовного користування об'єктами фiзкультури i спорту

21.06.2012 №109Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

21.06.2012 №108Про оголошення конкурсу та затвердження умов конкурсу на право перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом на мiських маршрутах загального користування м. Червонограда

21.06.2012 №107Про оформлення права власностi на гаражi в м. Червоноградi

21.06.2012 №106Про оформлення права власностi на нежитлове примiщення

21.06.2012 №105Про оформлення права власностi на реконструйованi квартири в м. Червоноградi

21.06.2012 №104Про оформлення права власностi на житловi будинки в м. Червоноградi

21.06.2012 №103Про змiну договору найму житлового примiщення

21.06.2012 №102Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

21.06.2012 №101Про забезпечення розвитку i вдосконалення надання медичної допомоги населенню м.Червонограда, м.Соснiвка, смт.Гiрник

31.05.2012 №100Про затвердження комiсiї з питань розгляду заяви громадян мiста

31.05.2012 №99Про уповноваження посадових осiб складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення

31.05.2012 №98Про затвердження статуту комунального пiдприємства Червоноградське управлiння будiвництва i iнвестицiй "Будiнвест" в новiй редакцiї

31.05.2012 №97Про затвердження проектної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi

31.05.2012 №96Про створення комiсiї з питань передачi пiдвищувальної насосної станцiї по вул. Львiвськiй, 19 в комунальну власнiсть

31.05.2012 №95Про закрiплення територiй обслуговування за дошкiльними навчальними закладами мiста

31.05.2012 №94Про затвердження протоколу Мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

31.05.2012 №93Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2012 рiк

31.05.2012 №92Про оформлення права власностi на побудованi гаражi

31.05.2012 №91Про оформлення права власностi на нежитловi будiвлi та примiщення в м. Червоноградi

31.05.2012 №90Про оформлення права власностi на реконструйованi квартири

31.05.2012 №89Про оформлення права власностi на житловi будинки

31.05.2012 №88Про присвоєння поштової адреси об'єкту будiвництва в м. Червоноградi

31.05.2012 №87Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

31.05.2012 №86Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

31.05.2012 №85Про стан заборгованостi з виплати заробiтної плати та рiвня оплати працi

26.04.2012 №84Про затвердження проектної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi

26.04.2012 №83Про затвердження проектної документацiї об'єкту в м.Червоноградi

26.04.2012 №82Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

26.04.2012 №81Про забезпечення харчування учнiв у загальноосвiтнiх навчальних закладах

26.04.2012 №80Про затвердження протоколу Мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

26.04.2012 №79Про укладання договору з робочим органом - Львiвським державним обласним навчально-курсовим комбiнатом та затвердження кошторису витрат, пов'язаних з пiдготовкою та проведенням конкурсу

26.04.2012 №78Про оформлення права власностi на побудований гараж-стоянку

26.04.2012 №77Про оформлення права власностi на побудованi гаражi

26.04.2012 №76Про оформлення права власностi на нежитловi примiщення в м.Червоноградi

26.04.2012 №75Про оформлення права власностi на житловий будинок в м.Червоноградi

26.04.2012 №74Про оформлення права власностi на реконструйованi квартиру

26.04.2012 №73Про оформлення права власностi на кооперативну квартир у в м.Червоноградi

26.04.2012 №72Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi

26.04.2012 №71Про переведення житлових примiщень (квартир) в нежитловi в м. Червоноградi

26.04.2012 №70Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

26.04.2012 №69Про стан об'єктiв мiста, придорожнього сервiсу та виконання пiдготовчих заходiв до проведення Чемпiонату Євро 2012

26.04.2012 №68Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2012-2013 р.р.

29.03.2012 №67Про уповноваження посадових осiб на складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення

29.03.2012 №66Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комунальник" в новiй редакцiї

29.03.2012 №65Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

29.03.2012 №64Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

29.03.2012 №63Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

29.03.2012 №62Про встановлення тарифiв на послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун"

29.03.2012 №61Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

29.03.2012 №60Про затвердження результатiв конкурсу по визначенню робочого органу-пiдприємства

29.03.2012 №59Про видачу дублiката свiдоцтва про право власностi наадмiнiстративно-побутовий корпус по вул.Бiчнiй Промисловiй,29 в м.Червоноградi

29.03.2012 №58Про оформлення права власностi на побудованi гаражi

29.03.2012 №57Про оформлення права власностi на нежитловi примiщення в м.Червоноградi

29.03.2012 №56Про оформлення права власностi на садовий будинок в м.Червоноградi

29.03.2012 №55Про оформлення права власностi на житловi будинки в м.Червоноградi

29.03.2012 №54Про оформлення права власностi на житлову квартиру в м. Червоноградi

29.03.2012 №53Про проведення iнвентаризацiї самочинно збудованих балконiв та прибудов до багатоквартирних будинкiв на територiї м.Червонограда, м. Соснiвки та с.м.т.Гiрник

29.03.2012 №52Про присвоєння поштових адрес квартирам двоквартирного житлового будинку в м. Червоноградi

29.03.2012 №51Про присвоєння поштових адрес об'єктам будiвництва в м. Червоноградi

29.03.2012 №50Про переведення житлового примiщення (квартири) в нежитлове в м. Червоноградi

29.03.2012 №49Про змiну договору найму житлового примiщення

29.03.2012 №48Про зняття з квартирного облiку при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

29.03.2012 №47Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

29.03.2012 №46Про органiзацiю та проведення 3-х денних навчально-польових зборiв з учнями випускних класiв загальноосвiтнiх шкiл, гiмназiй, лiцеїв,професiйно-технiчних закладiв м. Червонограда, м. Соснiвки та смт Гiрник

29.03.2012 №45Про органiзацiю лiтнього оздоровлення та дозвiлля дiтей i молодi у лiтнiй перiод 2012 року

23.02.2012 №43Про доповнення до складу спостережної комiсiї

23.02.2012 №42Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

23.02.2012 №41Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

23.02.2012 №40Про стан виконання заходiв щодо дотримання законодавства у сферi захисту суспiльної моралi у 2011 роцi

23.02.2012 №39Про внесення змiн до додатку до рiшення виконавчого комiтету вiд 27.02.2009р. №34 "Про затвердження та обладнання зупинок мiського автомобiльного транспорту"

23.02.2012 №38Про виконання показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м.Червонограда за 2011 рiк та схвалення проекту Програми на 2012 рiк

23.02.2012 №37Про внесення змiн в рiшення виконкому Червоноградської мiської ради вiд 16.10.1986р.№462 та вiд 23.12.2011р. №232

23.02.2012 №36Про оформлення права власностi на побудованi гаражi

23.02.2012 №35Про оформлення права власностi на житловий будинок

23.02.2012 №34Про оформлення права власностi на реконструйованi квартири

23.02.2012 №33Про оформлення права власностi на кооперативну квартиру в м.Червоноградi

23.02.2012 №32Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м.Червоноградi

23.02.2012 №31Про переведення житлових примiщень (квартир) в нежитловi в м. Червоноградi

23.02.2012 №30Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло

23.02.2012 №29Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

23.02.2012 №28Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

23.02.2012 №27Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi-травнi та жовтнi-листопадi мiсяцi 2012 року

23.02.2012 №26Про створення умов для розвитку культури, сприяння вiдродженню осередкiв традицiйної народної творчостi, нацiонально-культурних традицiй населення, художнiх промислiв i ремесел на територiї Червоноградської мiської ради

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради