Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 29.06.2011 № 122
м.Червоноград
Про визнання конкурсу на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування, оголошеного в газетi "Новини Прибужжя" вiд 06.05.2011 року у № 35-36, таким, що не вiдбувся

    Розглянувши протест прокуратури мiста Червонограда вiд 15.06.2011р. №51-2431 вих.11 на рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради №56 вiд 25.02.2011 року "Про органiзацiю пасажирських перевезень на маршрутах загального користування в мiстах Червоноград, Соснiвка та смт. Гiрник" та дiї з прийняття регуляторного акта, керуючись ст. 30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", статей 7, 44 Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про автомобiльний транспорт", постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.12.2008р. № 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування", на пiдставi протоколу засiдання конкурсного комiтету з визначення автомобiльного перевiзника для перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування вiд 17.06.2011р. №29, виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Визнати конкурс на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування, оголошеного в газетi "Новини Прибужжя" вiд 06.05.2011 року у № 35-36, таким, що не вiдбувся.
    2.Рiшення виконавчого комiтету вiд 29.04.2011 року №79 "Про оголошення конкурсу на право перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом на мiських маршрутах загального користування" вважати таким, що втратило чиннiсть.
    3.Кошти, сплаченi за участь у конкурсi, повернути перевiзникам-претендентам: ТзОВ "Авто-Лайн, ТзДВ "Червоноградське АТП 14628", ПП "Авто-транс-сервiс", СПД - ФО Василишин М. I., протягом п'яти робочих днiв.
    4.Призначити тимчасових автомобiльних перевiзникiв для виконання мiських пасажирських перевезень: ТзДВ "Червоноградське АТП 14628" на маршрути №3,4,4а,7, ПП-ФО Василишин М. I. на маршрут №1, ПП-ФО Бiлик Р. М. на маршрут №2.
    5.Укласти договори про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування на строк до трьох мiсяцiв з автомобiльними перевiзниками: ТзДВ "Червоноградське АТП 14628", ПП-ФО Василишин М. I., ПП-ФО Бiлик Р. М.
    6.Винести на розгляд чергового засiдання Червоноградської мiської ради питання щодо надання дозволу виконавчому комiтету продовжити дiю договорiв про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування з тимчасовими перевiзниками, до часу проведення у встановленому порядку конкурсу на мiських маршрутах.
    7.Контроль за виконанням даного рiшення покладається на заступника мiського голови Грабовського В. В.
В.о. мiського голови С.Дмуховський

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради