Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 29.06.2011 № 110
м.Червоноград
Про погодження тарифiв на послуги з захоронення побутових вiдходiв ТзОВ СП " Екологiчна група "Буг"

    Керуючись ст.28 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", п.1.2 ст.7 Закону України "Про житлово-комунальнi послуги" та розглянувши розрахунки, поданi товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю спiльне українсько-польське пiдприємство "Екологiчна група "Буг", враховуючи висновок Державної iнспекцiї з контролю за цiнами у Львiвськiй областi вiд 28.03.2011р. № 51 щодо розрахунку економiчно об_рунтованих планових витрат на послуги з захоронення побутових вiдходiв, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Погодити ТзОВ СП "Екологiчна група "Буг" тарифи на послуги з захоронення побутових вiдходiв згiдно з додатком.
    2.Тарифи на послуги з захоронення побутових вiдходiв ввести в дiю з 01.08.2011р.
    3.Управлiнню житлово-комунального господарства виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради поiнформувати суб'єкти пiдприєм-ницької дiяльностi про змiну тарифiв на послуги з утилiзацiї твердих побутових вiдходiв в засобах масової iнформацiї.
    4.Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови С.М. Дмуховського.
В.о. мiського голови С.Дмуховський

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради