Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 29.06.2011 № 108
м.Червоноград
Про встановлення тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй, перелiку обов`язкових послуг, перiодичностi їх надання

    Kеруючись ст.28 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", ст.7 Закону України "Про житлово-комунальнi послуги", Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.05.2009р. № 529 "Про затвердження Порядку формування тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй i Типового договору про надання послуг з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй", рiшенням виконкому мiської ради вiд 24.12.2010р. № 302 "Про затвердження Тимчасового порядку визначення розрахункових площ прибудинкових територiй багатоквартирних житлових будинкiв", розглянувши розрахунки, поданi КП "Червонограджитлокомунсервiс" вiд 13.05.2011р. № 2019/09, враховуючи висновок Державної iнспекцiї з контролю за цiнами у Львiвськiй областi щодо розрахунку економiчно об_рунтованих планових витрат на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй, перелiку обов`язкових послуг, перiодичностi їх надання, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Встановити "Червонограджитлокомунсервiс" тарифи на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй, перелiк обов`язкових послуг, перiодичнiсть їх надання згiдно з додатками № 1,2, 3,4, 5.
    2.Тарифи на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй, перелiк обов`язкових послуг, перiодичнiсть їх надання ввести в дiю з 01.08.2011р.
    3.Управлiнню житлово-комунального господарства виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради поiнформувати суб'єкти пiдприємницької дiяльностi про змiну тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй, перелiку обов`язкових послуг, перiодичностi їх надання в засобах масової iнформацiї.
    4.Управлiнню працi та соцiального захисту населення керуватись цим рiшенням при нарахуваннi пiльг та субсидiй.
    5.Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови С.М. Дмуховського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради