Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.05.2011 № 104
м.Червоноград
Про оформлення права власностi на нежитлове примiщення в м. Червоноградi

    Розглянувши заяв у Тiмофеєвої Олександри Леонтiївни про оформлення права власностi на нежитлове примiщення магазин промислових товарiв, загальною площею 28,6 м. кв. по вулицi Парковiй,8а ( прим.17) в м.Червоноградi встановлено, що рiшенням виконкому Червоноградської мiської ради вiд 22.03.2006р. №87 надано дозвiл на реконструкцiю власної квартири пiд магазин промислових товарiв. Рiшенням виконкому Червоноградської мiської ради № 175 вiд 27.06.2006р. квартиру № 17 по вул.Парковiй,8а в м.Червоноградi, яка на правах приватної вланостi належить гр.Тiмофеєвiй Олександрi Леонтiївнi, виведено з житлового фонду. Iнспекцiєю ДАБК у Львiвськiй областi гр. Тiмофеєвiй О.Л. надано дозвiл на виконання будiвельних робiт № 474/2 вiд 03.05.2006р. Актом державної приймальної комiсiї вiд 26.10.2006р № 358-474/2 затвердженого рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 26.10.2006р. за №298 прийнято в експлуатацiю (загальною площею 28,6м.кв.) по вул.Парковiй,8а (прим.17) в м.Червоноградi.
    На пiдставi зiбраних матерiалiв, керуючись ст.30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", та "Тимчасовим положенням про порядок реєстрацiї прав власностi на нерухоме майно" , затвердженим наказом Мiнiстерства юстицiї України 07.02.2002р. за №7/5, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 18.02.2002р. за №157/6445 , а також згiдно наказу Мiнюсту України вiд 28.01.2003р. №6/5, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2003р. за № 66/7387 зi змiнами та доповненнями, в иконком мiської ради вирiшив:
    1.Оформити право власностi на:
    1.1.Примiщення магазину промислових товарiв (прим.17 ) по вул.Парковiй,8а в м.Червоноградi на iм ' я Тiмофеєвої Олександри Леонтiївни.
    2.Видати свiдоцтво про право власностi на:
    2.1.Примiщення магазину промислових товарiв (прим.17 ) по вул.Парковiй,8а в м.Червоноградi Тiмофеєвiй Олександрi Леонтiївнi.
    3.Комунальному пiдприємству Львiвської обласної ради " Червоноградське МБТI" провести державну реєстрацiю права власностi на вищезгадане нежитлове примiщення.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради