Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.05.2011 № 101
м.Червоноград
Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

    Розглянувши висновки комiсiї з питань захисту прав дитини вiд 05.05.2011 р. № 52 - 61, керуючись ст. 34 Закону України ''Про мiсцеве самоврядування в Українi'', ч. 4,5 ст. 19; ч.1 ст.135, ст.157, ст.158, ч.2 ст.164, ст.165, ч.2 ст.166, ст.171, ст.ст. 173 - 178, 243, 244 - 250 Сiмейного кодексу України, ст.ст. 29, 55, 56, 58, 61-63, 66, 67, 68, 71, 74, 76 Цивiльного кодексу України, ст. 71 Житлового кодексу України, ст. 12 Закону України ''Про основи соцiального захисту бездомних громадян i безпритульних дiтей'', ст.ст. 17, 18, 25 Закону України ''Про охорону дитинства'', ст. 11 Закону України ''Про забезпечення органiзацiйно - правових умов соцiального захисту дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування'', Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.09.2008 р. № 866 ''Питання дiяльностi органiв опiки та пiклування, пов'язаної iз захистом прав дитини'', рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 29.11.2007 р. № 215, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    Конфiденцiйна iнформацiя...
    14.Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови А. Залiвського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради