Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.05.2011 № 96
м.Червоноград
Про стан цивiльного захисту на територiї Червоноградської мiської ради

    Керуючись ст.38 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Законами України "Про захист населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру", "Про Цивiльну оборону України", виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради,
    ВИРIШИВ:
    1.Iнформацiю начальника вiддiлу з питань надзвичайних ситуацiй, оборонної та мобiлiзацiйної роботи Соколовського А.В. про стан цивiльного захисту м.Червонограда прийняти до вiдома.
    2.Керiвникам пiдприємств, органiзацiй та установ всiх форм власностi:
    2.1.Забезпечити утримання згiдно затверджених номенклатур резерву матерiально-технiчних ресурсiв для запобiгання, лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй природного i техногенного характеру та їх наслiдкiв.
    2.2.Забезпечити в повному обсязi придбання засобiв iндивiдуального захисту для працюючого персоналу об'єктiв господарювання.
    2.3.До кiнця 2011 року вiдновити класи та навчально-консультацiйнi пункти цивiльної оборони.
    3.Директору КП"Червонограджитлокомунсервiс" (Кукоба Ю.М.)
    3.1.Згiдно затвердженої програми забезпечити вiдновлення роботи протипожежних систем автоматики, димовидалення, сигналiзацiї i водопостачання житлових будинкiв пiдвищеної поверховостi.
    4.Керiвникам пiдприємств, органiзацiй та установ всiх форм власностi, на балансi яких розмiщенi захиснi споруди:
    4.1.До кiнця поточного року провести ремонти захисних споруд.
    4.2.Забезпечити проведення в 2011-2012 роках технiчної iнвентаризацiї захисних споруд.
    5.Начальнику вiддiлу з питань надзвичайних ситуацiй, оборонної та мобiлiзацiйної роботи (Соколовський А.В.) дане рiшення довести до вiдома всiх пiдприємств, органiзацiй та установ мiста.
    6.Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови Дмуховського С.М.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради