Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 29.04.2011 № 86
м.Червоноград
Про уповноваження управлiння мiстобудування та архiтектури надавати мiстобудiвнi умови i обмеження на будiвництво, реконструкцiю, реставрацiю, капiтальний ремонт об'єктiв будiвництва.

    Керуючись Законами України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi", постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 травня 2009 року № 489 "Про затвердження Порядку надання вихiдний даних для проектування об'єктiв мiстобудування" та з метою забезпечення комплексної забудови територiй в м. Червоноградi, враховуючи висновок мiжвiдомчої узгоджувальної комiсiї по плануванню i забудовi населених пунктiв, виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Уповноважити управлiння мiстобудування та архiтектури надавати мiстобудiвнi умови i обмеження на будiвництво, реконструкцiю реставрацiю, капiтальний ремонт об'єктiв будiвництва на територiї мiст Червонограда i Соснiвки та смт Гiрник з урахуванням попереднiх, планувальних рiшень у межах встановленого законодавством строку.
    2.Контроль за виконання даного рiшення покласти на першого заступника мiського голови С. Дмуховського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради