Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 29.04.2011 № 85
м.Червоноград
Про розроблення детальних планiв територiй в м. Червоноградi

    Керуючись ст. 31 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та ст. 10 i 33 та Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi", з метою забезпечення комплексної забудови територiй, враховуючи висновок мiжвiдомчої узгоджувальної комiсiї по плануванню i забудовi населених пунктiв, виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Розробити детальнi плани територiй:
    1.1.Вздовж вулицi С. Бандери (вiд вул. Мазепи до вул. Корольова) в м. Червоноградi.
    1.2.Вздовж вулицi Перемоги ( вiд вул. Iвасюка до вул. Грушевського - Дамба) в м. Червоноградi.
    1.3.Вздовж вулицi Сокальської (вiд вул. В. Стуса до С. Бандери) в м. Червоноградi.
    2.Замовником на розробку детальних планiв територiй визначити виконавчий комiтет мiської ради.
    3.Фiнансування видаткiв на виготовлення детальних планiв територiй здiйснити за рахунок коштiв мiського бюджету, передбачених Програмою розробки схем та проектних рiшень масового застосування, затвердженою рiшенням мiської ради вiд 24.02.2011 року № 35, та iнших суб'єктiв зацiкавлених у виготовленнi даної мiстобудiвної документацiї.
    4.Контроль за виконання даного рiшення покласти на першого заступника мiського голови С. Дмуховського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради