Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 25.03.2011 № 60
м.Червоноград
Про виконання рiшення виконавчого комiтету вiд 25.06.2010 року № 125 "Про органiзацiю роботи мiського пасажирського транспорту"

    Заслухавши та обговоривши iнформацiю заступника мiського голови В. Грабовського про виконання рiшення виконавчого комiтету вiд 25.06.2010 року № 125 "Про органiзацiю роботи мiського пасажирського транспорту", керуючись п.10 ст. 30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Законом України "Про внесення змiн до Закону України "Про автомобiльний транспорт", виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Iнформацiю заступника мiського голови В. Грабовського прийняти до вiдома.
    2.Мiському фiнансовому управлiнню (В. Турко), вiддiленню державної автомобiльної iнспекцiї з обслуговування адмiнiстративної територiї м. Червонограда та автомобiльно-технiчної iнспекцiї при ГУМВСУ у Львiвськiй областi (В. Мартинюк), головному державному санiтарному лiкарю (Я. Берекетi), мiському вiддiлу у справах захисту прав споживачiв (О. Орлова), вiддiлу економiки (О. Денисенко):
    2.1.Проводити, в межах своїх повноважень, перевiрки виконання чинних нормативно-правових актiв суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, що здiйснюють перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом.
    2.2.Щоквартально, до 10 числа наступного за звiтним мiсяцем, надавати виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради iнформацiю про виявленi порушення i вжитi заходи.
    3.Рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 25.06.2010 року №125 "Про органiзацiю роботи мiського пасажирського транспорту" зняти з контролю.
    4.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника мiського голови п. В. Грабовського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради