Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 25.02.2011 № 58
м.Червоноград
Про затвердження Регламенту виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

    Керуючись Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" з метою удосконалення процесу прийняття управлiнських рiшень виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради вирiшив:
    1.Затвердити Регламент виконавчого комiтету Червоноградськоїмiської ради (додається).
    2.Вважати таким, що втратило чиннiсть, рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 23.01.2003 року № 3 "Про затвердження Регламенту виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради".
    3.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на керуючого справами виконавчого комiтету Г.Тимчишина.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради