Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 25.02.2011 № 52
м.Червоноград
Про затвердження вартостi ритуальних послуг

    Керуючись Законом України "Про увiчнення Перемоги у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi 1941-1945 рокiв", ст.14 Закону України "Про поховання та похоронну справу", постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004 року № 1445 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги та особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною, учасникiв бойових дiй i iнвалiдiв вiйни" (iз змiнами ), розпорядженням голови Львiвської обласної держадмiнiстрацiї вiд 26.05.2005р. 373 "Про затвердження Порядку фiнансування видаткiв на поховання учасникiв бойових дiй", листом головного фiнансового управлiння Львiвської обласної держадмiнiстрацiї вiд 31.01.2011р. № 16-11, рiшенням Львiвської обласної рада вiд 04.01.2011р. № 18 "Про обласний бюджет Львiвської областi на 2011 рiк" та вiдповiдно до ч.1 п.4 ст.34 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", виконавчий комiтет мiської ради вирiшив:
    1.Затвердити вартiсть ритуальних послуг для забезпечення безоплатного поховання осiб, визначених ст.14 Закону України "Про поховання та похоронну справу", а також учасникiв нацiонально - визвольних змагань в розмiрi 1125,3 гривень.
    2.Вiдшкодування за надання ритуальних послуг проводити ритуальним службам, з якими укладений вiдповiдний договiр, в межах затвердженої вартостi.
    3.Контроль за виконання рiшення покласти на заступника мiського голови А. Залiвського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради