Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 31.01.2011 № 28
м.Червоноград
Про програму правової освiти населення на 2011-2012 роки

    З метою реалiзацiї вимог статтi 57 Конституцiї України, згiдно Указу Президента України вiд 18 жовтня 2001 року № 992/2001 "Про Нацiональну програму правової освiти населення" та вiдповiдно до розпорядження голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 31 грудня 2010 року № 1622/0/5-10:
    1.Затвердити програму правової освiти населення на 2011-2012 роки (додається).
    2.Утворити мiжвiдомчу координацiйно-методичну раду з правової освiти населення та затвердити її склад згiдно з додатком.
    3.Затвердити положення про мiську мiжвiдомчу координацiйно-методичну раду з правової освiти населення (додається).
    4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комiтету Г.Тимчишина.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради