Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 25.08.2009 № 193
м.Червоноград
Про затвердження тарифiв на послуги з водопостачання та водовiдведення для населення, бюджетних та iнших органiзацiй

    Керуючись ст. 28 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", п.1.2 ст.7 Закону України "Про житлово-комунальнi послуги" та Постанови Кабiнету Мiнiстрiв вiд 12.07.2006р. за № 959, розглянувши клопотання комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" вiд 08.04.2009р. № 229 та враховуючи висновки постiйної комiсiї з питань комунального господарства, благоустрою i охорони довкiлля, виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Затвердити тарифи на послуги з водопостачання та водовiдведення для населення, бюджетних та iнших органiзацiй згiдно з додатком.
    2.У разi змiн у бiк збiльшення або зменшення протягом установленого строку дiї тарифiв цiн на паливно-енергетичнi та матерiальнi ресурси, ставок, податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), рiвня заробiтної плати тарифи пiдлягають коригуванню згiдно визначеного механiзму
    3.Зобов'язати директора комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" С.Макутру змiну тарифiв на послуги з водопостачання та водовiдведення для населення, бюджетних та iнших органiзацiй довести через засоби масової iнформацiї до вiдома споживачiв.
    4.Затвердженi тарифи ввести в дiю з 1 жовтня 2009 року.
    5.Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови М. Мисака.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради