Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 25.08.2009 № 173
м.Червоноград
Про готовнiсть навчальних закладiв мiста до 2009-2010 навчального року

    
Заслухавши та обговоривши iнформацiю начальника вiддiлу освiти Гомонка I.I. про готовнiсть навчальних закладiв мiста до 2009-2010 навчального року, i керуючись ст.32 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", виконком мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Вiдзначити, що пiдготовка навчальних закладiв до нового навчального року проведена на високому органiзацiйному рiвнi i всi заклади готовi до початку роботи.
    2.Вiддiлу освiти (п.I.Гомонку):
    2.1.Премiювати в межах фонду оплати працi працiвникiв за особистий внесок i якiсну пiдготовку закладiв до нового навчального року.
    2.2.До 31.08.2009 р. укомплектувати навчальнi заклади педагогiчними кадрами.
    2.3.При комплектуваннi мережi навчальних закладiв дотримуватися нормативної наповнюваностi класiв i гурткiв.
    2.4.Вiдкрити у ДНЗ № 13 з 01.09.2009 року 2 молодших дошкiльних групи i розпочати навчально-виховний процес з дiтьми.
    2.5.При формуваннi бюджету мiста на 2010 рiк вийти з пропозицiєю до мiської ради про видiлення коштiв на ремонт i обладнання автоматичної пожежної сигналiзацiї у навчальних закладах, ремонт харчоблокiв та їдалень;
    2.6.Запровадити з 2009-2010 н.р.уроки плавання для учнiв 5 класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв м.Соснiвка i селища Гiрник на базi ДЮСШ № 2 та органiзувати довiз учнiв шкiльним автобусом Еталон АО 79-14.
    3.Директорам загальноосвiтнiх навчальних закладiв:
    3.1.До 01.09.2009 р. погодити з Червоноградською СЕС умови навчання учнiв перших класiв.
    3.2.До 15.09.2009 р. погодити з Червоноградською СЕС режим роботи закладiв i тижневе навантаження учнiв на 2009-2010 н.р.
    3.3.До 15.09.2009 р.вiдкрити в загальноосвiтнiх навчальних закладах спецмедгрупи з фiзичної культури для хворих дiтей.
    3.4.Органiзувати харчування всiх дiтей-сирiт, дiтей позбавлених батькiвського пiклування, дiтей з малозабезпечених сiмей та учнiв 1-4 класiв з 04.09.09 р.
    4.Директору КП "Школяр" п.Т.Негребi до 03.09.2009 р. провести ревiзiю i ремонт технологiчного i холодильного обладнання шкiльних їдалень.
    5.Керiвникам навчальних закладiв забезпечити проходження медичного огляду усiх працiвникiв закладу згiдно графiка ЧЦМЛ.
    6.Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови п.М.Мащака.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради