Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 27.03.2009 № 64
м.Червоноград
Про органiзацiю мiських пасажирських перевезень на маршрутах загального користування

    Вiдповiдно п.10 ст. 30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", статей 7, 44, 46 Закону України " Про внесення змiн до Закону України "Про автомобiльний транспорт", керуючись постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 грудня 2008р. № 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування", вiд 26 вересня 2007 року № 1184 "Про внесення змiн до Правил надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту" та вiд 8 листопада 2006 року №1567 "Про затвердження Порядку здiйснення державного контролю на автомобiльному транспортi", з метою органiзацiї пасажирських перевезень на мiських маршрутах перевiзниками всiх форм власностi i здiйснення контролю за наданням послуг пасажирським автомобiльним транспортом, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Затвердити Регламент (Порядок) проведення конкурсу з перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в м. Червоноградi згiдно з додатком 1.
    2.Утворити конкурсний комiтет з визначення автомобiльного перевiзника для перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування та затвердити його склад згiдно з додатком 2.
    3.Затвердити Положення про конкурсний комiтет з визначення автомобiльного перевiзника для перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування згiдно з додатком 3.
    4.Рiшення виконавчого комiтету вiд 31.05.2006 р. № 153 "Про органiзацiю мiських пасажирських перевезень на маршрутах загального користування" та вiд 27.06.2008р. № 151 "Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 31.05.2006 р. № 153 "Про органiзацiю мiських пасажирських перевезень на маршрутах загального користування" вважати такими, що втратили чиннiсть.
    5.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника мiського голови М. Мисака.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради