Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 27.02.2009 № 34
м.Червоноград
Про затвердження та обладнання зупинок мiського автомобiльного транспорту

    
Керуючись ст. 30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 2007р. N1184 "Про внесення змiн до "Правил надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту", вiдповiдно до "Правил розмiщення та обладнання зупинок мiського електро-та автомобiльного транспорту", на пiдставi поданих перевiзниками пропозицiй щодо облаштування зупинок мiського автомобiльного транспорту, погоджених Державною автомобiльною iнспекцiєю з обслуговування адмiнiстративної територiї мiста Червонограда та автомобiльної технiчної iнспекцiї при ГУ МВСУ у Львiвськiй областi, виконавчий комiтет мiської ради
    В И Р I Ш И В:
    1.Затвердити розмiщення зупинок мiського автомобiльного транспорту мiста Червонограда згiдно з додатком.
    2.Управлiнню мiстобудування та архiтектури (Ю. Фiгар) пiдготувати до 01.05.2009 року проект обладнання зупинок мiського автомобiльного транспорту, якi необлаштованi.
    3.Управлiнню житлово-комунального господарства (Наливайко З.I.), вiддiлу економiки (Денисенко О.П.) в термiн до 01.09.2009 року забезпечити органiзацiю облаштування зупинок автомобiльного транспорту вiдповiдно до "Правил розмiщення та обладнання зупинок мiського електро- та автомобiльного транспорту", затверджених Наказом Державного комiтету України по житлово-комунальному господарству вiд 15.05.95р. №21.
    4.Доручити Державнiй автомобiльнiй iнспекцiї з обслуговування адмiнiстративної територiї мiста Червонограда та автомобiльної технiчної iнспекцiї при ГУ МВСУ у Львiвськiй областi (Марцинюку В. Р.) посилити контроль за дотриманням водiями мiських автобусних маршрутiв Правил Дорожнього руху, в частинi зупинки для посадки та висадки пасажирiв та недопущенням зупинок приватного транспорту у мiсцях, визначених для пасажирського автотранспорту.
    5.Контроль за виконанням даного рiшення покладається на першого заступника мiського голови О. Орловського та заступника мiського голови М. Мисака.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради