Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
Додаток
до рiшення виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 31.10.2008 № 309
м.Червоноград
ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
нарахування плати за послуги з теплопостачання в будинках з тепловими лiчильниками при вiдключеннi значної частини квартир вiд централiзованого опалення.

    1.Теплопостачальна органiзацiя (комунальне пiдприємство "Червоноградтепло-комуненерго") забезпечує протягом опалювального сезону безперервне постачання теплової енергiї, пiдтримує параметри теплоносiя на входi в теплову мережу споживача вiдповiдно до температурного графiка теплової мережi та визначених гiдравлiчним розрахунком значень тиску в прямому i зворотному трубопроводах.
    2 Виконавцi послуг з централiзованого опалення - комунальне пiдприємство "Червонограджитлокомунсервiс", житлово-будiвельнi кооперативи:
    2.1.виконують комплекс робiт по пiдготовцi будинку до опалювального сезону - утеплюють пiдвали, сходовi клiтки, технiчнi поверхи, горища, вiдновлюють теплову iзоляцiю труб централiзованого опалення, проводять наладку елеваторних вузлiв по розрахунках КП "Червоноградтеплокомуненерго";
    2.2.щоденно знiмають показники теплових лiчильникiв, здiйснюють аналiз параметрiв i витрат теплоносiя;
    2.3.порiвнюють фактичне нарахування плати за опалення 1мI опалювальної площi по лiчильнику i по нормi без теплового лiчильника;
    3.У випадку, якщо в багатоквартирному будинку з вiдключеною опалювальною площею вiд централiзованого опалення в результатi виконаних налагоджувальних робiт вдалось довести температуру повiтря в опалювальних примiщеннях до норми, а витрата теплоносiя перевищує розрахунковi значення, що призводить до нарахування плати за опалення 1мI опалювальної площi по тепловому лiчильнику бiльше, нiж по нормi без теплового лiчильника, за клопотанням Виконавця послуг з централiзованого опалення та при погодженнi з Теплопостачальною органiзацiєю тимчасово застосувати нарахування плати за опалення по вартостi 1мI опалювальної площi при вiдсутностi приладу облiку.
Керуючий справами Георгiй Тимчишин

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради