Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.08.2006 №
м.Червоноград
Про погодження тарифiв на послуги з утилiзацiї та розмiщення твердих побутових вiдходiв

    Керуючись ст. 28 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", п.1.2 ст.7 Закону України "Про житлово-комунальнi послуги", та розглянувши розрахунки, поданi товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю спiльне українсько-польське пiдприємство "Екологiчна група "Буг", виконавчий комiтет мiської ради
ВИРIШИВ:
    
1.Погодити ТзОВ СП "Екологiчна група "Буг" тарифи на послуги з утилiзацiї та розмiщення твердих побутових вiдходiв згiдно з додатком.
2.Погодженi тарифи на послуги з утилiзацiї та розмiщення твердих побутових вiдходiв ввести в дiю з 01.08.2006 року.
З.Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови О.Орловського.

Додаток до рiшення виконкому Червоноградської мiської ради
Тарифи на послуги з утилiзацiї та розмiщення твердих побутових вiдходiв

Населення та бюджетнi установи - 7.778 грн.за куб.м. (з ПДВ)
Iншi (пiдприємства) - 8.283 грн.за куб.м. (з ПДВ)
В.о.мiського голови О.Орловський

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради