Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 27.04.2006 № 102
м.Червоноград
Про затвердження положення про стипендiю мiського голови для обдарованої учнiвської молодi

    На виконання програми "Обдарованi дiти на 2006-2010 роки", затвердженої рiшенням виконкому вiд 29.12.2005 р. № 346 та, керуючись, та ст. 32 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1. Затвердити положення про стипендiю мiського голови для обдарованої учнiвської молодi (додається).
    2. Вiддiлу освiти (Б.Павлiвський) забезпечити виплату стипендiї мiського голови обдарованiй учнiвськiй молодi згiдно затвердженого положення.
    3. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника мiського голови п.М.Мащака.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради