Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
ПОЛОЖЕННЯ ДО РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 27.04.2006 № 102
м.Червоноград
Положення про стипендiю мiського голови для обдарованої учнiвської молодi

    1. Загальнi положення
    1.1. Положення розроблено на виконання Програми "Обдарованi дiти" на 2006-2010 роки, затвердженої рiшенням виконкому вiд 29.12.2005 р. №346.
    1.2. Основною метою стипендiї є стимулювання розумової працi талановитої учнiвської молодi.
    1.3. Оголошення про призначення стипендiї проводиться щорiчно у травнi в урочистiй обстановцi.
    1.3. Учнi, якi навчаються в школi, отримують щомiсячну стипендiю, випускники - одноразову.
    2. Визначення стипендiатiв мiського голови
    2.1. Стипендiати мiського голови визначаються вiддiлом освiти щорiчно у квiтнi мiсяцi поточного року.
    2.2. Претендентами на щорiчну стипендiю мiського (далi стипендiя) є переможцi (I мiсце) i призери (II i Ш мiсце) III i IV турiв Всеукраїнських предметних олiмпiад, обласних i Всеукраїнських конкурсiв-захистiв науково-дослiдницьких робiт (далi переможцi i призери олiмпiад i конкурсiв-захистiв).
    2.3. Пiдставою для зарахування претендентом на отриманий стипендiї є накази Головного управлiння освiти i науки Львiвської облдержадмiнiстрацiї i Мiнiстерства освiти i науки України, виданi за результатами олiмпiад i конкурсiв-захистiв.
    2.4. Список стипендiатiв затверджується мiським головою.
    2.5. На пiдставi затвердженого списку вiддiл освiти у травнi видає наказ про виплату стипендiї переможцям i призерам олiмпiад та конкурсiв-захистiв.
    3. Кошти, розмiр стипендiї
    3.1. Для виплати стипендiй переможцям, призерам олiмпiад i конкурсiв-захистiв щороку в кошторисi видаткiв на утримання загальноосвiтнiх навчальних закладiв за ФК 070201, КЕК 1343 закладаються кошти.
    3.2. Щомiсячна стипендiя складає 25 гривень.
    4. Виплата стипендiї
    4.1.Стипендiя виплачується протягом навчального року з вересня поточного року по липень наступного року всiм стипендiатам, крiм випускникiв 11 класiв.
    4.2. Випускники 11 класiв - переможцi i призери олiмпiад, конкурсiв-захистiв отримують у травнi одноразову стипендiю у розмiрi 100 гривень.
    4.3. Кожен стипендiат вiдкриває рахунок у банку.
    4.4.Вiддiл освiти щомiсяця перераховує на рахунок стипендiата 25 гривень.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради