Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
ДОДАТОК 1 ДО РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 27.04.2006 № 100
м.Червоноград
Додаток 1. Склад мiської мiжвiдомчої комiсiї з органiзацiї вiдпочинку та оздоровлення дiтей та молодi влiтку 2006 року

    Мащак М.Й. - голова комiсiї, заступник мiського голови.
    Подольчак О.С. - секретар комiсiї, завiдувач вiддiлу у справах сiм'ї та молодi.
    Члени комiсiї:
    Турко В.I. - заступник мiського голови, начальник мiського фiнансового управлiння.
    Павлiвський Б.М. - завiдувач вiддiлу освiти.
    Галах Г.Й. - начальник управлiння працi i соцiального захисту населення.
    Лобай В.П. -директор ЦССМ.
    Пожар М.М. - завiдувач вiддiлення дитячої полiклiнiки ЦМЛ.
    Чудiйович Л.В. - начальник мiського вiддiлу статистики (за згодою).
    Берекета Я.Д. - головним санiтарний лiкар мiста (за згодою).
    Турчин О.П. - голова террадн профспiлки вугiльникiв (за згодою).
    Шабля М.О. - голова РО НПГУ (за згодою).
    Навроцька З.Ф. - редактор мiської газети "Новини Прибужжя" (за згодою).
    Осiнецька С.В. - директор Червоноградської виконавчої дирекцiї фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi (за згодою)
Керуючий справами Г.Тимчишин

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради