Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 22.02.2006 № 34
м.Червоноград
Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян у 2005 роцi

    Заслухавши довiдку про стан роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської у 2005 роцi та на виконання рiшення Колегiї обласної державної адмiнiстрацiї вiд 16 лютого 2006 року № 3 "Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян у 2005 роцi", доручення голови обласної державної адмiнiстрацiї вiд лютого 2006 року № та розпорядження мiського голови вiд 28.07.2005р. № 174 "Про стан роботи iз зверненнями громадян, якi надiшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 1-му пiврiччi 2005 року", виконавчий комiтет мiської ради
ВИРIШИВ:
    1. Роботу по розгляду звернень громадян до виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вважати задовiльною.
    2. Заслухати у серпнi 2006 року на засiданнi виконкому питання про роботу iз зверненнями громадян у 1-му пiврiччi 2006 року, зокрема провести аналiз звернень, до органiв влади вищого рiвня та повторних звернень.
    3. Начальнику управлiння житлово-комунального господарства виконкому подати iнформацiю про виконання наданих зобов'язань за 2005 рiк з питань комунального та дорожнього господарства.
    4. Завiдувачу загального вiддiлу (Т.Мартенс) працювати над впровадженням програми комп'ютерного облiку звернень громадян,якi надходять до виконавчого комiтету мiської ради.
    5. Керiвникам структурних пiдроздiлiв виконкому, комунальних пiдприємств проводити регулярний особистий прийом громадян, неухильно дотримуватись графiкiв особистого прийому.
    6.Посилити персональну вiдповiдальнiсть посадових осiб за належну органiзацiю роботи iз зверненнями громадян та наслiдки вирiшення порушених у них питань, винних у тяганинi притягати до вiдповiдальностi.
    7. Контроль за виконанням рiшення покласти на керуючого справами виконкому Г.Тимчишина.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради