Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.01.2012 № 20
м.Червоноград
Про затвердження перелiку об'єктiв, якi пiдлягають облаштуванню елементами доступностi для осiб з обмеженими фiзичними можливостями у 2012 роцi

    На виконання п.3.5 Мiської комплексної програми соцiальної пiдтримки та реабiлiтацiї iнвалiдiв на 2011-2014 роки, затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 17.11.2011р. № 151, керуючись ст.40 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Затвердити перелiк об'єктiв, якi пiдлягають облаштуванню елементами доступностi для осiб з обмеженими фiзичними можливостями у 2012 роцi (додається).
    2.Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови Дмуховського С.М.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради