Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.01.2012 № 19
м.Червоноград
Про затвердження складу Громадської ради при виконавчому комiтетi

    Вiдповiдно до ст.40 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 листопада 2010р. №996 "Про забезпечення участi громадськостi у формуваннi та реалiзацiї державної полiтики", на пiдставi протоколу установчих зборiв уповноважених представникiв iнститутiв громадянського суспiльства з формування нового складу Громадської ради при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради на 2011-2013 рр. вiд 16 грудня 2011р, керуючись Положенням про Громадську раду при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради виконавчий комiтет
    ВИРIШИВ:
    1.Затвердити склад Громадської ради при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради у складi 28 осiб згiдно додатку 1.
    2.Вiддiлу органiзацiйно-кадрової роботи розмiстити на веб-сайтi виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради iнформацiю про склад Громадської ради, положення про Громадську раду, регламент Громадської ради.
    3.Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови А.Залiвського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради