Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.01.2012 № 17
м.Червоноград
Про визначення робочого органу-пiдприємства (органiзацiї) для виконання функцiй забезпечення роботи конкурсного комiтету з визначення автомобiльних перевiзникiв на мiських автобусних маршрутах загального користування у м. Червоноградi

    Вiдповiдно до ст.40 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", ст. 44 Закону України "Про автомобiльний транспорт", п.21 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 грудня 2008 року № 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування"(iз змiнами i доповненнями) та для забезпечення органiзацiї i пiдготовки матерiалiв для проведення засiдань конкурсного комiтету з визначення автомобiльних перевiзникiв на мiських автобусних маршрутах загального користування у м. Червоноградi, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Оголосити конкурс на визначення робочого органу-пiдприємства (органiзацiї) для виконання функцiй забезпечення роботи конкурсного комiтету з визначення автомобiльних перевiзникiв на мiських автобусних маршрутах загального користування у м. Червоноградi.
    2.Затвердити Умови проведення конкурсу з визначення робочого органу-пiдприємства (органiзацiї) для виконання функцiй забезпечення роботи конкурсного комiтету з визначення автомобiльних перевiзникiв на мiських автобусних маршрутах загального користування у м. Червоноградi згiдно з додатком 1.
    3.Затвердити Положення про конкурсний комiтет з визначення робочого органу-пiдприємства (органiзацiї) для виконання функцiй забезпечення роботи конкурсного комiтету з визначення автомобiльних перевiзникiв на мiських автобусних маршрутах загального користування у м. Червоноградi згiдно з додатком 2.
    4.Утворити конкурсний комiтет з визначення робочого органу-пiдприємства (органiзацiї) для виконання функцiй забезпечення роботи конкурсного комiтету з визначення автомобiльних перевiзникiв на мiських автобусних маршрутах загального користування у м. Червоноградi та затвердити його склад згiдно з додатком 3.
    5.Контроль за виконанням цього рiшення покласти на заступника мiського голови В. Грабовського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради