Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 25.01.2006 № 30
м.Червоноград
Про затвердження Положення про порядок роботи комiсiї при розглядi питань щодо вiдключення вiд мереж ГО i ГВП.

    На виконання Наказу Мiнiстерства будiвництва, архiтектури та житлово-комунального господарства України вiд 22 листопада 2005 року № 4 "Про затвердження Порядку вiдключення окремих примiщень житлових будинкiв вiд мереж централiзованого опалення та постачання гарячої води при вiдмовi споживачiв вiд централiзованого теплопостачання", враховуючи висновок мiжвiдомчої комiсiї по плануванню i забудовi населених пунктiв, виконавчий комiтет мiської ради
ВИРIШИВ:
    1. Затвердити Положення про порядок роботи комiсiї при розглядi питань щодо вiдключення окремих примiщень житлових будинкiв вiд мережi централiзованого опалення та постачання гарячої води при вiдмовi вiд централiзованого теплопостачання.
    2. Контроль за виконанням даного Положення покласти на першого заступника мiського голови О.Орловського.
Додаток до витягу з протоколу засiдання комiсiї по розгляду з питань вiдключення окремих примiщень /квартир/ вiд мереж ЦО i ГВП
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради