Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.01.2012 № 10
м.Червоноград
Про надання дозволу на розмiщення рекламного засобу в м.Червоноградi

    Розглянувши пропозицiї та матерiали поданi управлiнням мiстобудування та архiтектури ( робочим органом з регулювання зовнiшньої реклами) про надання дозволу ПАТ "Iдея Банк" на розмiщення рекламного засобу на пр-тi Шевченка, 16 (на фасадi орендованого примiщення банку) в м. Червоноградi, керуючись Законами України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Про рекламу", постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.2003р. № 2067 "Про затвердження Типових правил розмiщення зовнiшньої реклами", виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Надати ПАТ "Iдея Банк" дозвiл на розмiщення рекламного засобу (рекламний щит розмiрами 11,2м х 0,6 м) на пр-тi Шевченка, 16 (на фасадi орендованого примiщення банку) в м. Червоноградi, термiном на 5 рокiв.
    2.ПАТ "Iдея Банк" отримати дозвiл на розмiщення рекламного засобу в єдиному дозвiльному офiсi.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради