Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.01.2012 № 8
м.Червоноград
Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

    Розглянувши заяви громадян Скольського Володимира Олексiйовича, Ребця Михайла Iвановича та Дацка Романа Кузьмовича про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради, в частинi виправлення допущених помилок, виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Внести змiни:
    1.1.В пункт 1 додатку № 1 до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 15 вересня 1983 року № 277 "Про визначення мiсць на стоянцi № 4 в р-нi шахти iм. Героя Радянського Союзу О.В.Лопатiна для утримання легкового iндивiдуального автотранспорту громадян" в частинi виправлення (уточнення) прiзвища гр. Скольського Володимира Олексiйовича з "Сокольський" на "Скольський", у зв'язку з допущеною помилкою.
    1.2.В пункт 216 додатку № 1 до рiшення виконкому Червоноградської мiської ради вiд 29 грудня 1994 року № 404 "Про передачу земель садiвничих кооперативiв у приватну та колективну власнiсть" в частинi виправлення (уточнення) прiзвища гр. Ребця Михайла Iвановича з "Ребень" на "Ребець", у зв'язку з допущеною помилкою.
    1.3.В пункт 60 додатку № 1 до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 21.06.1990 року № 221 "Про вилучення та видiлення земельних дiлянок в гаражному кооперативi № 6" в частинi виправлення (уточнення) прiзвища та по-батьковi гр. Дацка Романа Кузьмовича вiдповiдно з "Дацько" на "Дацко" i з "Кузьмич" на "Кузьмович", у зв'язку з допущеною помилкою.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради