Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.01.2012 № 7
м.Червоноград
Про переведення житлового примiщення (квартири) в нежитлове в м. Червоноградi

    Розглянувши заяву громадянки Скоропади Марiї Михайлiвни про переведення житлової квартири № 112 на вул. С. Бандери, 1 в м. Червоноградi в нежитлове примiщення, керуючись Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", "Порядком переведення житлових примiщень та житлових будинкiв / або їх частин/ в нежитловi та проведення їх реконструкцiї для розмiщення невиробничої сфери", затвердженим рiшенням виконавчого комiтету вiд 28.08.03 року № 322, виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1. Перевести в нежитлове примiщення трикiмнатну житлову квартиру № 112 на вул. С. Бандери, 1 в м. Червоноградi (загальною площею 61,2 м2), яка на правах приватної власностi належить громадянцi Скоропадi Марiї Михайлiвнi i реконструйована пiд магазин промислових товарiв.
    2. Рекомендувати громадянцi Скоропадi М. М.:
    2.1. Звернутись в КП "Червонограджитлокомунсервiс" для внесення змiн в статистичну звiтнiсть по житловому фонду.
    2.2. Укласти угоди з вiдповiдними пiдприємствами про оплату витрат за комунальнi послуги по обслуговуванню реконструйованого примiщення.
    2.3. В десятиденний термiн пiсля реєстрацiї об'єкта звернутись:
    2.3.1. В КП Львiвської обласної ради "Червоноградське МБТI" для визначення iдеальної частки нежитлового примiщення вiдносно загальної площi будинку.
    2.3.2. В управлiння Держкомзему у м. Червоноград Львiвської областi для визначення iдеальної частки земельної дiлянки вiд прибудинкової територiї та за грошовою оцiнкою iдеальної частки земельної дiлянки i розрахунковою сумою земельного податку.
    2.3.3. Документи, згаданi в п. 2.3.1 та в п. 2.3.2 даного рiшення здати в Червоноградську державну податкову iнспекцiю.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради