Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 25.01.2006 № 13
м.Червоноград
Про затвердження результатiв конкурсу на право перевезення пасажирiв на мiських маршрутах № 5, 5А, 7А та маршрутi сполученням Червоноград АВ - Соснiвка АС через Волсвин

    Керуючись постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування" вiд 29 сiчня 2003 р. N 139. рiшеннями виконавчого комiтету вiд 26.07.2003 р. № 249 "Про вдосконалення органiзацiї пасажирських перевезень", вiд 25.05.2005р. №140 "Про новий склад конкурсного комiтету з надання суб'єктам пiдприємницької дiяльностi права на перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом на маршрутах загального користування", вiд 29.12. 2005р. № 357 ..Про оголошення конкурсу на право перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом на маршрутах загального користування" та на пiдставi протоколу засiдання конкурсного комiтету з надання суб'єктам пiдприємницької дiяльностi права на перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом на маршрутах загального користування вiд 24.01.2006р. №16, виконавчий комiтет мiської ради
ВИРIШИВ:
  1. Затвердити результати конкурсу на право перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом на мiських маршрутах №5. 5А. 7А та маршрутi сполученням Червоноград АВ - Соснiвка АС через Волсвин.
  1.1. Визнати переможцями конкурсу на мiських маршрутах:
    ВАТ "Червоноградське АТП 14628" маршрути:
  № 5 А (Автовокзал - пр. Шевченка - 8 Березня - Винниченка - Клюсiвська - В. Iвасюка - Корольова - Мазепи - С. Бандери - Шептицького - В. Стуса - Автовокзал);
  № 7 А Автовокзал - смт. Гiрник (вул. Б. Хмельницького - вул. Св. Володимира - Застава- смт. Гiрник):
    ПП "Авто-транс-сервiс" маршрут:
  № 5 {Автовокзал - В. Стуса - Шептицького - С. Бандери - Мазепи - Корольова - В. Iвасюка - Ст. Шахтарська - Клюсiвська - Винниченка - 8 Березня - пр. Шевченка - Автовокзал).
  1.2. Визнати переможцем конкурсу на маршрутi сполученням Червоноград АВ - Соснiвка АС через Волсвин:
  СПД - фiзичну особу Закалу Богдана Васильовича.
  1.3. Укласти договори та видати дозволи на перевезення пасажирiв з переможцями конкурсу.
  2. Контроль за виконанням даного рiшення покладається на заступника мiського голови, начальника мiського фiнансового управлiння Турко В.I.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради