Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 23.12.2011 № 244
м.Червоноград
Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2012 рiк

    Згiдно ст.52 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та регламенту виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради виконавчий комiтет
    ВИРIШИВ:
    1. Затвердити план роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2012 рiк, що додається.
    2. Контроль за виконанням рiшення покласти на керуючого справами виконкому Г.Тимчишина.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради