Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 23.12.2011 № 243
м.Червоноград
Про фiнансування видаткiв з мiського бюджету у I кварталi 2012 року

    Вiдповiдно до ст. 79 Бюджетного кодексу України, з метою безперебiйного фiнансування поточних витрат з мiського бюджету у I кварталi 2012 року до затвердження мiського бюджету на 2012 рiк, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради вирiшив:
    1.Фiнансування поточних витрат з мiського бюджету здiйснювати на цiлi, якi визначенi у рiшеннi Червоноградської мiської ради вiд 6 сiчня 2011 року № 33 "Про мiський бюджет м.Червонограда на 2011 рiк" з врахуванням змiн та доповнень. Щомiсячнi видатки мiського бюджету не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, визначених вищевказаним рiшенням.
    2.Затвердити обсяг доходiв мiського бюджету м.Червонограда на I квартал 2012 року згiдно з додатком №1.
    3.Затвердити розподiл видаткiв мiського бюджету на I квартал 2012 року за головними розпорядниками коштiв згiдно з додатком № 2.
    До затвердження мiського бюджету на 2012 рiк проводити капiтальнi видатки забороняється.
    4.У першочерговому порядку фiнансувати видатки на заробiтну плату, iншi соцiальнi виплати, придбання продуктiв харчування, медикаментiв, енергоносiї.
    5.Мiському фiнансовому управлiнню Червоноградської мiської ради (В.Турко) затвердити тимчасовий помiсячний розпис доходiв i видаткiв мiського бюджету на I квартал 2012 року i здiйснювати фiнансування поточних витрат у межах наявних доходiв в мiському бюджетi.
    6.Головним розпорядникам коштiв вiдповiдно до тимчасового помiсячного розпису доходiв i видаткiв мiського бюджету на I квартал 2012 року затвердити тимчасовi кошториси доходiв i видаткiв бюджетних установ i органiзацiй, що фiнансуються з мiського бюджету.
    7.Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови, начальника мiського фiнансового управлiння (В.Турко).
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради